Slovenská arachnologická spoločnosť

Opiliones (kosce)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika bibliografia história výskumu
Zoznam druhov sk

Na Slovensku bolo doposiaľ zistených 35 druhov koscov. V budúcnosti bude na Slovensku potrebné sústrediť pozornosť predovšetkým na vyriešenie niektorých taxonomických problémov týkajúcich sa našej opiliofauny (napr. u rodov Leiobunum, Platybunus a Trogulus), ktoré si vyžaduje vykonať dôkladné morfometrické štúdie dokladového materiálu z nášho územia. Podmieňuje to ďalší rozvoj nielen faunistického výskumu, ale aj výskumu ekológie koscov, ktorý by rozšíril naše poznatky o funkciách, ktoré plnia tieto živočíchy v prírodných i umelých ekosystémoch (napr. pri regulácii poľnohospodárskych škodcov) a odhalil by väzby jednotlivých druhov na rôzne biotopy. Umožnilo by nám to posúdiť možnosti ich využitia pri bioochrane kultúrnych plodín a v neposlednom rade tiež prijať racionálne opatrenia na ochranu niektorých vzácnejších druhov koscov. Bibliografia koscov na Slovensku obsahuje 230 prác (z toho 25 nepublikovaných rukopisov, ako sú hlavne diplomové práce a 4 populárno-náučné práce či laudáciá).


  platný druh   druh vyradený zo zoznamu   pravdepodobný výskyt   fotografia

    rad Opiliones Sundevall, 1833
     Cyphophthalmi Simon 1879
     čeľaď Sironidae Simon, 1879
Siro carpaticus Rafalski, 1956 siro karpatský

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

     Dyspnoi Hansen & Sørensen 1904

     čeľaď Ischyropsalididae Simon, 1879

Ischyropsalis carli Lessert, 1905 = I. manicata

Šilhavý 1956

Ischyropsalis dacica Roewer, 1916 = I. manicata

Šilhavý 1956

Ischyropsalis hellwigii Panzer, 1794 = I. manicata

Šilhavý 1956

Ischyropsalis helvetica Roewer, 1916 = I. manicata

Dudich et al. 1940

Ischyropsalis manicata C.L.Koch, 1865 klepietkár karpatský

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Ischyropsalis milleri Kratochvíl, 1933 = I. manicata

Prantl & Mařan 1957

     čeľaď Dicranolasmatidae Simon, 1879

Dicranolasma opilionides L. Koch, 1867 = D. scabrum

Šilhavý 1956

Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799)   kapucňovka drsná

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

     čeľaď Nemastomatidae Simon, 1871

Carinostoma elegans (Sørensen, 1894)    Šestáková & Mihál 2014
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) nemastóma retiazková

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Mitostoma chrysomelas alpinus (Hadži, 1931) = M. chrysomelas

Kratochvíl 1934

Mitostoma spinosum (Hnatewytsch, 1929) = M. chrysomelas

Kratochvíl 1934

Nemastoma bidentatum Roewer, 1914 nemastóma dvojzubá

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Nemastoma lugubre (Müller, 1776)   nemastóma striebristá

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Nemastoma lugubre bimaculatum (Fabricius, 1779) = N. lugubre

Šilhavý 1950

Nemastoma lugubre bimaculatum Roewer, 1923 = N. lugubre

Kratochvíl 1934

Nemastoma lugubre unicolor Roewer, 1914 = N. lugubre

Kratochvíl 1934

Paranemastoma kochi (Nowicki, 1870)   nemastóma karpatská

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) nemastóma štvorškvrnná

Bezděčka 2009, Mihál & Astaloš 2011a

Paranemastoma werneri Kulczyński, 1903 = P. kochi

Šilhavý 1974

     čeľaď Trogulidae Sundevall, 1833
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) zemník väčší

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) zemník ploský

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

     Eupnoi Hansen & Sørensen 1904
     čeľaď Phalangiidae Latreille, 1801
Dicranopalpus gasteinensis Doleschall, 1852 pochybný údaj

Šilhavý 1956

Dicranopalpus sp. kosec

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Egaenus convexus (C.L.Koch, 1835)   kosec zavalitý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Egaenus ictericus C.L.Koch, 1848 = E. convexus

Petricskó 1892

Lacinius dentiger (C.L.Koch, 1848) kosec zelenkastý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835) kosec sedlový

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Lacinius horridus (Panzer, 1794) kosec pichľavý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Lacinius labacensis Hadži, 1931 = L. dentiger

Kratochvíl 1934

Lacinius oligodentatus Hadži, 1931 = L. ephippiatus

Kratochvíl 1934

Lacinius regis-alexandri Kratochvíl, 1933 = L. horridus

Kratochvíl 1934

Lophopilio palpinalis (Herbst, 1799) kosec ostnatý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Lophopilio tridentatus Hadži, 1931 = L. palpinalis

Bartoš 1939b

Mitopus morio (Fabricius, 1799)   kosec pestrý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Mitopus rhododendri (L.Koch, 1869) = M. morio

Petricskó 1892

Odiellus palpinalis Roewer, 1923 = Lophopilio palpinalis

Kratochvíl 1933

Odiellus remyi Roewer, 1923 = Lacinius dentiger

Dudich et al. 1940

Oligolophus tridens (C.L.Koch, 1836) kosec trojzubý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Opilio canestrinii (Thorell, 1876)   kosec Canestriniho

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Opilio dinaricus Šilhavý, 1938 kosec Dinársky

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Opilio parietinus (De Geer, 1778) kosec domový

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Opilio parietinus silhavyi Kratochvíl, 1933 = O. saxatilis

Kratochvíl 1934

Opilio saxatilis C.L.Koch, 1839 kosec teplomilný

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Phalangium brevicorne (C.L.Koch, 1839) = P. opilio

Petricskó 1892

Phalangium opilio Linnaeus, 1761   kosec rožkatý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Platybunus bucephalus (C.L.Koch, 1835)   kosec člnkovitý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Platybunus pallidus Šilhavý, 1938   kosec bledý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Rilaena triangularis (Herbst, 1799) kosec okatý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Zacheus crista (Brullé, 1832)   kosec klepietkár

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

     čeľaď Sclerosomatidae Simon, 1879
Astrobunus carpathicus (Bartoš, 1938) = A. laevipes

Bartoš 1938

Astrobunus hungaricus (Kolosváry, 1933) = A. laevipes

Kratochvíl 1934

Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) hrbolkavec bodkavý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Astrobunus meadi (Thorell, 1876) = A. laevipes

Šilhavý 1956

Astrobunus slavicus (Kratochvíl, 1933) = A. laevipes

Kratochvíl 1934

Gyas annulatus Olivier, 1791 = G. titanus

Šilhavý 1956

Gyas titanus Simon, 1879   kosec obrovský

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Leiobunum fuscifrons (Sankey, 1953) = L. rotundum

Dudich et al. 1940

Leiobunum glabrum L. Koch, 1869 = L. gracile

Šilhavý 1981

Leiobunum gracile Thorell, 1876   

Martens & Schönhofer 2016

Leiobunum limbatum L. Koch, 1861    Bezděčka & Bezděčková 2011
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)   kosec nitkonohý

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Leiobunum rupestre (Herbst, 1799) kosec skalný

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

Leiobunum tisciae Avram, 1968 = L. gracile

Klimeš 2000

Nelima semproni Szalay, 1951   kosec Sempronov

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011a

     Laniatores Thorell, 1876

     čeľaď Cladonychiidae Hadži, 1935

Holoscotolemon jaqueti (Corti, 1905)   podzemník Jaquetov

Stašiov 2004a, Mihál & Astaloš 2011aThis website should be cited as:
Stašiov, S. (2020). Opiliones, checklist and bibliography.

Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_kosce.htm, version 1.3
accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


SARASZostavil: Slavomír Stašiov
Posledná aktualizácia: 27. august 2020