Slovenská arachnologická spoločnosť

Palpigradi (šťúrovky)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika bibliografia história výskumu
Zoznam druhov sk

Na Slovensku boli zistené dva druhy šťúroviek. Bližšie neidentifikovaný druh bol nájdený aj v skleníkoch botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Faunistické údaje sa nachádzajú v 8 prácach, celá bibliografia obsahuje 20 literárnych záznamov.


  platný druh   introdukovaný druh
  druh vyradený zo zoznamu   vzácny druh

      rad Palpigradi Thorell, 1888
    čeľaď Eukoeneniidae Petrunkevitch, 1955
Eukoenenia florenciae (Rucker, 1903) šťúrovka skleníková   skleníky

Christian & Christophoryová 2013

Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) šťúrovka jaskynná   jaskyne

Kováč 1999

arachnida Eukoenenia spelaea (šťúrovka jaskynná)
Eukoenenia spelaea

Prvý nález šťúroviek na Slovensku pochádza z Ardovskej jaskyne v blízkosti Domice (Kováč 1999), kde sa vyskytujú v sedimentoch bohatých na organickú zložku. Šťúrovka jaskynná bola dosiaľ zistená v 4 orografických celkoch – Slovenský kras (4 jaskyne), Čierna hora (1 jaskyňa), Nízke Tatry (1 jaskyňa) a Kozie chrbty (2 jaskyne). Demänovská jaskyňa slobody, Zápoľná a Važecká jaskyňa sú najsevernejšími lokalitami výskytu šťúroviek na svete (čo je približne 49° severnej zemepisnej šírky). Výskyt šťúroviek v týchto jaskyniach podporuje hypotézu, že pleistocénne zaľadnenie u nás pravdepodobne úplne nevyhubilo lokálnu podzemnú faunu.

Šťúrovka jaskynná (Eukoenenia spelaea) bola opísaná z jaskýň z Francúzska, neskôr bola zistená aj v Rakúsku. Neskôr boli opísané ďalšie poddruhu: Eukoenenia spelaea hauseri Condé, 1974 (Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko), Eukoenenia spelaea strouhali Condé, 1972 (Rakúsko) a Eukoenenia spelaea vagvoelgyii Szalay, 1956 (Maďarsko a Rakúsko). Situácia je komplikovaná tým, že dva z poddruhov boli opísané na základe jediného jedinca. Navyše z rumunských Karpát boli opísané dva podobné druhy (Eukoenenia condei, Eukoenenia margaretae), ktorých opis je nedostatočný (Orghidan et al. 1982). Status poddruhov Eukoenenia spelaea je nejasný a materiál si vyžaduje taxonomickú revíziu (Kováč 1999). Preto je potrebné Eukoenenia spelaea vnímať ako komplex druhov či poddruhov (Condé pers. comm.).


Demänovská jaskyňa výskyt Eukoenenia spelaea

Habitat výskytu v Demänovskej jaskyni, creative commons Peter Fenďa

Výskyt Eukoenenia spelaea na Slovenskuarachnida Eukoenenia florenciae (šťúrovka skleníková)

Šťúrovka skleníková (Eukoenenia florenciae) bola zistená v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave, od júna do decembra 2012 vo vyhrievaných skleníkoch (teplota 26 °C) v pôde a pod kameňmi (Christian & Christophoryová 2013). V strednej Európe nedokáže prežívať mimo vyhrievaných skleníkov. Výskyt v Bratislave je iba druhou lokalitou výskytu Eukoenenia florenciae v Európe: pred sto rokmi boli nájdené populácie E. florenciae v skleníkoch Muséum national d'Histoire naturelle v Paríži (Condé 1981).

Prirodzené rozšírenie Eukoenenia florenciae dodnes nepoznáme. Vďaka ľudským aktivitám je to najrozšírenejšia šťúrovka na svete. Druh bol opísaný z pôdy cédrového živého plota v Texase a pomenovaný bol na počesť zberateľky Florence Rhine. Okrem USA (Texas, Louisiana, Hawaii) bola šťúrovka skleníková zaznamenaná v Kolumbii, Paraguaji, Argentíne, Austrálii a v Nepále (Barranco & Harvey 2008). Navyše Condé (1981) označil všetky publikované záznamy druhu Eukoenenia hanseni mimo Mexika za E. florenciae, čo potvrdil aj Montaño-Moreno (2012). Tak pribudli lokality na Bermudách, ostrove Réunion, v Egypte, Maroku, na Madagaskare a ostrove Maurícius (Harvey 2003). Doteraz nie je známy žiadny samec E. florenciae.


botanická záhrada UK výskyt Eukoenenia florenciae

Habitat výskytu v Botanickej záhrade UK v Bratislave, creative commons Peter Fenďa

Výskyt Eukoenenia florenciae na Slovensku


This website should be cited as:
Fenďa, P., Kováč, Ľ. (2018). Slovak palpigrades, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava,
online at http://saras-arachno.sk/saras_palp.htm, version 1.0,
accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


SARASZostavil: Peter Fenďa & Ľubomír Kováč
Posledná aktualizácia: 16. november 2018