Slovenská arachnologická spoločnosť

Pseudoscorpiones (šťúriky)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika bibliografia história výskumu
Zoznam druhov sk

Na Slovensku je doposiaľ známych 57 druhov šťúrikov (patriacich do 8 čeľadí), päť druhov bolo opísaných z územia Slovenska. Intenzívny výskum najmä v posledných 20 rokoch nás posunul v rámci Európy medzi najlepšie preskúmané územia. Stále však zostáva faktom, že z 89 orografických celkov Slovenska je podrobnejšie preskúmaných iba 7. Staršie údaje o šťúrikoch predstavujú iba ojedinelé záznamy, často bez udania presnej lokality alebo habitatu. Slovensko má stále potenciál nielen na objavovanie doteraz neznámych šťúrikov, ale vďaka intenzívnemu výskumu aj na objasňovanie neznámych ekologických nárokov, disperzie šťúrikov a taxonomických otáznikov radu v rámci Slovenska ako aj v globálnom meradle. Bibliografia obsahuje 117 prác (z toho je 10 nepublikovaných rukopisov).


  platný druh   druh vyradený zo zoznamu   druh opísaný z územia Slovenska


    rad Pseudoscorpiones de Geer, 1778
     čeľaď Chthoniidae Daday, 1888
Chthonius carinthiacus Beier, 1951   Christophoryová et al. 2011d
Chthonius diophthalmus Daday, 1888 = Ch. heterodactylus Christophoryová et al. 2012c
Chthonius heterodactylus Tömösváry, 1882 Gardini 2014
Chthonius hungaricus Mahnert, 1980   Christophoryová et al. 2012c
Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804)   Christophoryová et al. 2012c
Chthonius ksenemani Hadži, 1939 = Ch. heterodactylus Krumpál & Kiefer 1981
Chthonius orthodactylus (Leach, 1817)   Christophoryová et al. 2012c
Chthonius pygmaeus Beier, 1934 Christophoryová et al. 2012c
Chthonius ressli Beier, 1956   Christophoryová et al. 2012c
Chthonius subterraneus Beier, 1931   Christophoryová et al. 2012c
Chthonius tenuis L. Koch, 1873   Christophoryová et al. 2012c
Ephippiochthonius boldorii (Beier, 1934)   Christophoryová et al. 2012c
Ephippiochthonius austriacus austriacus (Beier, 1931) = E. fuscimanus Krumpál & Kiefer 1981
Ephippiochthonius fuscimanus (Simon, 1900)   Christophoryová et al. 2012c
Ephippiochthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790)   Christophoryová et al. 2012c
Ephippiochthonius tuberculatus (Hadži, 1937)   Christophoryová et al. 2011d
Mundochthonius carpaticus Rafalski, 1948   Christophoryová et al. 2012c
     čeľaď Neobisiidae Chamberlin, 1930
Microbisium suecicum Lohmander, 1945   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (Blothrus) slovacum Gulička, 1977 Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (Neobisium) beieri Verner, 1958 Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) brevidigitatum (Beier, 1928)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) carcinoides (Hermann, 1804)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) carpaticum Beier, 1935   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) crassifemoratum (Beier, 1928)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) erythrodactylum (L. Koch, 1873)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) fuscimanum (C. L. Koch, 1843)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) inaequale Chamberlin, 1930   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) jugorum (L. Koch, 1873)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) macrodactylum (Daday, 1888)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) muscorum Leach, 1817 = N. carcinoides Daday 1888a
Neobisium (N.) polonicum Rafalski, 1936   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) simile (L. Koch, 1873)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) sylvaticum (C. L. Koch, 1835)   Christophoryová et al. 2012c
Neobisium (N.) validum (L. Koch, 1873) mylná identifikácia Daday 1888a
Roncus alpinus L. Koch, 1873 mylná identifikácia Tömösváry 1882
Roncus lubricus L. Koch, 1873   Christophoryová et al. 2012c
Roncus transsilvanicus Beier, 1928   Christophoryová et al. 2012c
     čeľaď Larcidae Harvey, 1992
Larca lata (Hansen, 1884)   Christophoryová et al. 2012c

     čeľaď Cheiridiidae Hansen, 1894

Cheiridium museorum (Leach, 1817)   Christophoryová et al. 2012c

     čeľaď Atemnidae Kishida, 1929

Atemnus politus (Simon, 1878) Christophoryová et al. 2012c
Diplotemnus balcanicus (Redikorzev, 1928)   Novák & Harvey 2015
Diplotemnus insolitus Chamberlin, 1933 = D. balcanicus Christophoryová et al. 2012c

     čeľaď Cheliferidae Risso, 1827

Beierochelifer peloponnesiacus (Beier, 1929)   Krajčovičová & Christophoryová 2017
Chelifer cancroides (Linnaeus, 1758)   Christophoryová et al. 2012c
Dactylochelifer degeerii C.L. Koch, 1835 = D. latreillii Tömösváry 1882
Dactylochelifer latreillii (Leach, 1817)   Christophoryová et al. 2012c
Mesochelifer ressli Mahnert, 1981   Christophoryová et al. 2012c
Rhacochelifer disjunctus (L. Koch, 1873) = R. euboicus Krajčovičová et al. 2017
Rhacochelifer euboicus Mahnert, 1977   Hernández-Corral et al. 2018
Rhacochelifer peculiaris (L. Koch, 1873)   Christophoryová et al. 2012c
Rhacochelifer quadrimaculatus (Tömösváry, 1882) Christophoryová et al. 2012c
     čeľaď Chernetidae Menge, 1855
Chernes cimicoides (Fabricius, 1793)   Christophoryová et al. 2012c
Chernes hahnii (C. L. Koch, 1839)   Christophoryová et al. 2012c
Chernes similis (Beier, 1932)   Christophoryová et al. 2012c
Chernes vicinus (Beier, 1932)   Christophoryová et al. 2012c
Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873)   Christophoryová et al. 2012c
Dinocheirus panzeri (C. L. Koch, 1837)   Christophoryová et al. 2012c
Dinocheirus rufeolus (Simon, 1879) = D. panzeri Tömösváry 1882
Allochernes peregrinus Lohmander, 1939   Christophoryová et al. 2012c
Allochernes powelli (Kew, 1916)   Christophoryová et al. 2011b
Allochernes solarii (Simon, 1898)   Červená et al. 2018
Allochernes wideri (C. L. Koch, 1843)   Christophoryová et al. 2012c
Allochernes wideri phaleratus (Simon, 1879) mylná identifikácia Tömösváry 1882
Lamprochernes chyzeri (Tömösváry, 1882)   Christophoryová et al. 2012c
Lamprochernes nodosus (Schrank, 1803)   Christophoryová et al. 2012c
Lasiochernes pilosus (Ellingsen, 1910)   Christophoryová et al. 2012c
Pselaphochernes dubius (O.P. –Cambridge, 1892) mylná identifikácia Krumpál & Krumpálová 2003
Pselaphochernes scorpioides (Hermann, 1804)   Christophoryová et al. 2012c

     čeľaď Withiidae Chamberlin, 1931

Withius hispanus (L. Koch, 1873)   Christophoryová et al. 2012a


This website should be cited as:
Krajčovičová, K., Christophoryová, J. (2019). Slovak pseudoscorpions, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava,
online at http://saras-arachno.sk/saras_stur.htm, version 1.2,
accessed on {date of access}

creative commons license  

SARASZostavili: Katarína Krajčovičová & Jana Christophoryová
Posledná aktualizácia: 8. január 2019