Slovenská arachnologická spoločnosť

Araneae (pavúky)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

zoznam druhov bibliografia


Pavúky (Araneae) predstavujú druhú najbohatšiu a najrozmanitejšiu skupinu pavúkovcov na Slovensku. Doposiaľ sme na našom území zaznamenali 971 druhov. Od ostatných pavúkovcov sa líšia niekoľkými základnými znakmi. Hlavohruď je spojená s bruškom krátkou stopkou, čo ich odlišuje od často zamieňaných koscov. Majú spravidla osem, alebo šesť očí resp. jaskynné druhy môžu mať takmer úplne zakrpatený zrak. Chelicery sú dvojčlánkové a z posledného článku (tzv. pazúrika) ústi kanálik jedovej žľazy (Uloboridae jedovú žlazu nemajú vôbec vyvinutú). Na konci tela majú vyvinuté snovacie bradavky, pomocou ktorých tkajú rozličné siete na lov, stavbu úkrytov, kokónov, alebo istiacich vlákien. V slovenskej faune nájdete celú veľkostnú škálu od milimetrových tvorčekov až po niekoľko centimetrových krásavcov. Obývajú najrozmanitejšie biotopy, pričom v poslednej dobe sledujeme nárast neúmyselne importovaných druhov. Naše druhy nepatria medzi toxikologicky významné a poznáme len niekoľko agresívnejších druhov (napr. pradiare z rodu Cheiracanthium alebo strehúne z rodu Lycosa).
arachnida slovenské mená

Pavúky odjakživa fascinovali ľudí. Sú populárnou, prekrásnou a významnou skupinou živočíchov. Odmietavý postoj, alebo dokonca až fóbia časti laickej verejnosti je spôsobená najmä nedostatkom poznatkov a túto medzeru sa snažia zaplniť autori knihy Pavúky Slovenska. Nájdete v nej nielen najnovší zoznam tu žijúcich druhov, ale aj prvé komplexné slovenské názvoslovie. Okrem toho sa dočítate ako takéto mená vznikajú, a kde sme sa s nimi už v minulosti stretli. Charakteristiku jednotlivých čeľadí dopĺňajú farebné fotografie, vďaka ktorým môžete jednotlivých zástupcov identifikovať v prírode. Slovenské mená sú uvedené v zozname druhov.arachnida diverzita
araneae distribution

Pavúky patria spolu s roztočmi medzi megadiverzifikované rady pavúkovcov a spoločne tvoria skoro 88% opísaných druhov Arachnida. Dnes poznáme 47 645 platných druhov pavúkov v 117 čeľadiach (World Spider Catalog 2018). Sú kozmopolitne rozšírené vrátane studených subarktických a subantarktických oblastí. Pavúky sa delia na dva podrady. Primitívny podrad Mesothelae obsahuje jedinú čeľaď Liphistiidae. Podrad Opisthothelae sa delí na dva infrarady: Mygalomorphae (štvorpľúcne pavúky alebo vtáčkáre, ľudovo tarantuly) obsahujú 20 čeľadí, Araneomorphae (dvojpľúcne pavúky) obsahujú viac ako 90% známych pavúkov. Na Slovensku bolo doteraz zistených 971 druhov.

Po 2. svetovej vojne Pierre Bonnet (Univerzita v Toulouse, Francúzsko) a Carl Friedrich Roewer (Brémy, Nemecko) spracovali katalóg pavúkov opísaných do roku 1940. V Bonnetovej „Bibliographia Araneorum“ je spomenutých okolo 200 000 mien pavúkov (tri zväzky majú spolu viac ako 6 400 strán), teda historicky každý druh dostal v priemere päť mien. V roku 1983 Paolo M. Brignoli (Univerzita v Aquile, Taliansko) publikoval katalóg za roky 1940–1981. Na jeho prácu nadviazal Norman I. Platnick (Americké prírodovedné múzeum, New York) v roku 1989. V roku 2000 vznikla prvá online verzia Svetového katalógu pavúkov (World Spider Catalog). Od roku 2014 v Platnickovej práci pokračuje Prírodovedné múzeum v Berne (Švajčiarsko). Katalóg obsahuje všetky opisy nových druhov, preradenia do iných rodov, synonymá a všetky taxonomicky užitočné (teda ilustrované) citácie k už známym druhom. Fosílne druhy majú samostatnú sekciu. Aktualizácia prebieha dvakrát ročne. Obrázok vpravo ilustruje počet opísaných platných druhov za rok podľa WSC.

valid species described per year
spiders of Europe

Dátabáza Araneae – Spiders of Europe obsahuje viac ako 36 000 obrázkov, 2200 citácií a 5100 fotografií pre 4521 druhov zo 62 čeľadí (Nentwig et al. 2018). Myšlienka dátabázy pavúkov pre nemecky hovoriacu oblasť strednej Európy vznikla v máji 1998 a v decembri 1999 vznikol prvý kľúč čeľadí. V októbri 2001 pribudli prvé mapy rozšírenia, v marci 2002 anglická verzia, v septembri 2005 sa dátabáza rozšírila na celú Európu. Od novembra 2010 je dátabáza prístupná verejnosti pod menom Araneae – Spiders of Europe, v auguste 2012 bol pridaný modul pre molekulárne dáta a v auguste 2015 modul pre biodiverzitu.Literatúra

Gajdoš, P., Černecká, Ľ., Franc, V., Šestáková, A. 2018. Pavúky Slovenska. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 172 pp.

Harvey, M.S. 2002. The neglected cousins: what do we know about the smaller arachnid orders? The Journal of Arachnology 30: 357–372.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A., Kropf, C. 2018. Araneae – Spiders of Europe. Version 07.2018. Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on 27. July 2018.

Word Spider Catalog 2018. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.5, accessed on 27. July 2018.

arachnida vedeli ste, že...

video peacock spider

Svadobné tance – hlavne aby bol pekný a dobre tancoval. Tento pavúčik je samec druhu Maratus speciosus a takto sa snaží získať vyvolenú samičku (hnedý pavúčik na konci videa). Je asi 4 mm veľký a obýva pobrežné duny blízko Perthu v štáte Západná Austrália. Tanec je zložený z vizuálnych a vibračných signálov.  Jürgen Otto (YouTube)

Stegodyphus mimosarum

Sociálne pavúky. Africký pavúk Stegodyphus mimosarum žije v skupinách – rozmerné hniezdo môže obývať až niekoľko stoviek jedincov. Hniezda si budujú na stromoch a kríkoch, ale nepohrdnú ani plotmi. Ak je ich korisť menšia, uhryznú ju priamo do tela. Ale ak je príliš veľká a potenciálne nebezpečná, uhryznú ju do iba končatín a okrajových častí tela. A keď korisť zahynie, tak ju spoločne vtiahnu do bezpečia hniezda, kde sa o potravu delia s ostatnými...  Stanislav Korenko (celý článok)

video Cartwheel Spider

Bizardný spôsob úniku. Pavúk Cebrennus rechenbergi žijúci na marockej Sahare (Erg Chebbi) si zvolil originálny spôsob úniku – v prípade ohrozenia začne robiť premety, čím sa jeho rýchlosť zdvojnásobí. Tento manéver stojí veľa energie a v prípade, že to urobí päť až desaťkrát za jeden deň, zahynie. Jeff DePaoli (YouTube)

viac


arachnida knihy, ktoré zaujali

  

Peter Gajdoš, Ľudmila Černecká, Valerián Franc, Anna Šestáková (2018):
Pavúky Slovenska
.

tvrdá väzba | február 2018 | ISBN: 9788022416184 | 172 strán | vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV | farebné fotografie.

Viete koľko druhov pavúkov žije na Slovensku? A akú úlohu majú v prírode? Aj tieto informácie sa dočítate v populárno-náučnej knihe Pavúky Slovenska. Nájdete v nej nielen najnovší zoznam tu žijúcich druhov, ale aj prvé komplexné slovenské názvoslovie. Charakteristiku jednotlivých čeľadí dopĺňajú farebné fotografie. Navyše táto kniha ponúka základné informácie a zaujímavosti o pavúkoch, ich fylogenéze, biológii či ekológii.

  
  

Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek, Jan Dolanský (2015):
Pavouci České Republiky
.

tvrdá väzba | január 2015 | ISBN: 9788020023841 | 622 strán | vydavateľ: Academia | farebné & č/b fotografie a kresby.

Pavouci bezesporu patří k nejpopulárnějším skupinám živočichů, díky své všudypřítomnosti i nápadným a zajímavým životním projevům, jakým je např. tvorba pavučin či unikátní lov kořisti. Na území České republiky bylo do této doby zjištěno 865 druhů. I naši pavouci vykazují velkou rozmanitost jak ve velikosti a zbarvení, tak i ve způsobu života a ve vztahu k okolní přírodě. Tuto různorodost se snaží alespoň částečně podchytit tato kniha.

  
  

Friedrich G. Barth (2013):
A Spider’s World. Senses and Behavior
.

mäkká väzba | november 2013 | ISBN: 978-3-662-04899-3 | 394 strán | vydavateľ: Springer | farebné fotografie.

Prvé vydanie vyšlo v roku 2002 v nemčine. Komplexný repertoár správania pavúkov a ich vysoko vyvinuté zmyslové orgány sú dokonale prispôsobené na podmienky prostredia – čo sa prejavilo na ich evolučnom úspechu. Viac ako 400 miliónov rokov pavúky vyvíjali svoje zmyslové orgány do fascinujúcej technickej dokonalosti...

  
  

Rainer F. Foelix (2010):
Biology of Spiders. Third Edition.

tvrdá väzba | december 2010 | ISBN: 978-0199734825 | 432 strán | vydavateľ: Oxford University Press | farebné fotografie.

„Biológia pavúkov“ je dnes už klasickou literatúrou o pavúkoch. Prvé vydanie vyšlo v roku 1979 v nemčine. Pokrýva celú šírku problematiky od etológie a fyziológie až po neurobiológiu a rozmnožovanie. Tretie vydanie obsahuje 500 nových citácií a špeciálne kapitoly o pavúčích sieťach a hodvábe, ako aj o pavúčích jedoch.

viacarachnida externé odkazy

pavuky.eu go to

World Spider Catalog

Spiders of Europe

Encyklopédia Britannica

Wikipedia

Spiders Worlds
Encyclopedia of Life
Tree Of Life web project
Spiders (AAS)
Jumping Spiders (Salticidae)
Jumping Spiders of the World

Národné zoznamy
Online atlas České republiky
Fauna Italia
Australian Faunal Directory

Galérie
Nicky Bay Photography
Thomas Shahan
British Arachnological Society
Spiders of Australia by Ed Nieuwenhuys
Australian Spiders by Volker Framenau
BugGuidena začiatok


SARASZostavili: Peter Gajdoš, Anna Šestáková, Adrián Purkart, Ľudmila Černecká & Peter Fenďa
Posledná aktualizácia: 31. júla 2018