Slovenská arachnologická spoločnosť

Schizomida (tartaridy)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

zoznam druhov bibliografia história výskumu


Tartaridy (Schizomida) sú drobné stvorenia – všeobecne menšie ako 5 mm – s dlhými, taktilnými prednými nohami a so schopnosťou veľmi rýchleho pohybu na krátke vzdialenosti. Po morfologickej stránke sú značne homogénnou skupinou, z ktorej sa zreteľne vydeľujú iba tartaridy adaptované na život v jaskyniach (Beccaloni 2009). Všeobecne sa vyskytujú v listovej opadanke dažďových pralesov, aj keď mnohé boli opísané aj z jaskýň. Niektoré druhy boli náhodne transportované človekom, a tak sa sporadicky objavujú v skleníkoch a v podobných prostrediach s konštantne vysokou vlhkosťou (Harvey 2002).

Stenochrus portoricensis (♀) v skleníku v Bratislave, © Ľubomír Kováč

Krátka charakteristika. Tartaridy sú relatívne malé (2–7 mm), slepé pavúkovce (aj keď niektoré druhy majú svetlocítivé škvrny a asi 5 druhov má vyvinuté oči). Nemajú jedové žľazy. Prozóma je krytá článkovaným karapaxom, ktorý sa preto skladá až z piatich častí – predná časť sa nazýva propeltidium, za ňou nasledujú menšie a párne mesopeltidium a metapeltidium (niekedy v strede rozdelené). Opistozóma má 12 zreteľných článkov. Prvý článok opistozómy je redukovaný a tvorí stopku (pedicel). Posledné 3 články opistozómy sú zúžené a vytvárajú pygídium, z ktorého vyrastá krátky bičík (flagellum). Flagellum nemá viac ako 4 články – samice majú všeobecne 3–4 články, zatiaľ čo samce iba jeden článok. Análny otvor sa nachádza na 12. článku na báze bičíka, pohlavný otvor medzi 2. a 3. článkom. Chelicery sú zložené z dvoch článkov. Pedipalpy sú robusné, zložené zo 6 článkov a sú zakončené pazúrikom. Slúžia na chytanie potravy. Prvý pár nôh slúži ako hmatový orgán, takže na chôdzu využívajú iba tri páry nôh. Prvý pár nôh má predĺžené panvičky, nemá koleno ani pazúriky a chodidlo je rozdelené na osem segmentov. Zvyšné tri páry nôh majú obvyklých sedem článkov a sú zakončené tromi pazúrikmi. Posledný pár nôh im umožňuje skákanie, čo využívajú ako únikovú reakciu. Tartaridy sú schopné rýchleho behu, a to aj smerom dozadu. Dýchajú jedným párom pľúcnych vakov, stigmy sa nachádzajú laterálne medzi sternitmi 2 a 3. Obehový systém je dobre vyvinutý. Vylučovaciu sústavu tvoria Malpighiho žľazy a koxálne žľazy. Zdá sa, že tartaridy vylučujú namiesto kyseliny močovej amoniak, čím sa líšia od ostatných pavúkovcov (Beccaloni 2009).

Schizomida

Nyctalops crassicaudatus podľa Pickard-Cambridge (1872)

Tartaridy majú špecifický sexuálny dimorfizmus, pri ktorom je flagellum samca zväčšené na bulbóznu, nečlánkovanú štruktúru, zatiaľ čo článkované flagellum samíc nie je rozšírené. Opis vôbec prvých tartaríd zo Srí Lanky (Pickard-Cambridge 1872) obsahoval samce aj samice opísané ako rozličné druhy – príhodne pomenované Nyctalops crassicaudatus a N. tenuicaudatus – pokiaľ nebola chyba odhalená. Neskôr bolo potvrdené, že flagellum samcov je počas dvorenia uchopené samicou (Sturm 1958) a najskôr zohráva úlohu pri rozoznávaní druhu.

Hubbardia pentapeltis female Hubbardia pentapeltis male

Hubbardia pentapeltis (♀), creative commons Marshal Hedin via flickr

Hubbardia pentapeltis (♂), creative commons Marshal Hedin via flickr

Samce tvoria spermatofóry, ktoré pripevňujú na substrát. Počas svadobného tanca navádzajú samicu k spermatofóru. Samice kladú 6–30 vajíčok, ktoré potom nosia pripevnené ku genitálnemu sternitu. Do vyliahnutia lariev (asi 35 dní) sa samice ukrývajú v norách dlhých až 15 cm. Zaujímajú pri tom zvláštny postoj, keď majú opistozómu zdvihnutú kolmo k telu (Beccaloni 2009). Samicu opúšťajú až protonymfy (asi 70 dní od vyliahnutia). Tartaridy majú tri nymfálne instary a dospievajú po dvoch až troch rokoch od vyliahnutia. Na konci opistozómy majú tartaridy žľazu, z ktorej dokážu striekať kyselinu alebo acetón a tak odstrašiť predátorov. Rovnako si takto bránia aj svoje nory. Vzhľadom na slabú sklerotizáciu tela a malú veľkosť sú veľmi citlivé na pokles vzdušnej vlhkosti. Preto nedokážu odolávať vysychaniu a sú odsúdené na život vo vlhkých habitatoch.

Predpokladá sa, že tartaridy sú predátory a svoju korisť roztrhajú chelicerami (nemajú jedovú žľazu). Potom sú tkanivá macerované a skvapalnené tkanivo tartarida vysaje. Pozorovania z jaskýň naznačujú, že veľké populácie tartaríd sa zdržujú hlavne v blízkosti guána netopierov. Tu sa vyskytujú vo veľkom množstve saprofágne bezstavovce ako chvostoskoky (Collembola), menšie dvojkrídlovce (Diptera) a pavši (Psocoptera), ktoré pravdepodobne slúžia tartaridám ako potrava (Santos et al. 2013). Pozorovania tartaridy Draculoides vinei ukázali, že dokáže uloviť potravu rovnako veľkú, ako je sama. Hubbardia pentapeltis dokáže prežiť bez potravy päť mesiacov (Beccaloni 2009).

viac informácií:  Wikipedia  encyclopaedia britannica  


arachnida slovenské mená

Slovenské meno tartarida vychádza z dnes už nepoužívaného vedeckého pomenovania taxónu Tartarides. Pomerne často sa používa aj slovenské meno schizomida (latinské meno Schizomida znamená „rozdelenie alebo rozštiepenie v strede“ a odráža rozdelenie karapaxu na viac častí). Vzhľadom na skrytý spôsob života v pôde je meno tartarida výstižné (vychádza z gréckej mytológie, kde Tartaros je bezodná priepasť večnej tmy v podsvetí). Po česky krátkochvosti (Kůrka (2007) publikoval české názvoslovie), poľsky rozłupnogłowce, anglicky shorttailed whipscorpions.


arachnida diverzita
schizomida distribution

Schizomida (v staršej literatúre aj ako Tartarides, Schizopeltidia) sú značne uniformnou skupinou, v ktorej dodnes poznáme iba relatívne málo a druhov. Sú široko rozšírené vo všetkých tropických oblastiach sveta (Harvey 2013). Napriek tomu väčšina druhov má iba obmedzené rozšírenie a mnohé sú známe iba z typovej lokality (Beccaloni 2009). Bývajú nachádzané pod kameňmi, vo vlhkej listovej opadanke, v pôde, či v jaskyniach. Niektoré druhy sú schopné prežiť aj náhodný transport človekom, a tak sú známe nálezy tartaríd zo skleníkov v rôznych krajinách Európy. Na Slovensku bol doteraz zistený jediný druh v skleníkoch botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave.

Tartaridy sa vyhýbajú svetlu a neznášajú pokles vlhkosti. Hoci sa zdá, že rozšírenie tartaríd je limitované nízkymi teplotami, druhy rodu Hubbardia boli v Kalifornii zbierané pod kameňmi pod snehom a Hubbardia briggsi býva nachádzaná v aj zime na snehom pokrytých habitatoch (Beccaloni 2009). Niektoré druhy žijú v termitiskách a mraveniskách, jeden druh bol zistený aj v hniezde myší.

Prvé Schizomida opísal O. Pickard-Cambridge (1872) podľa jedincov zbieraných na Srí Lanke. Reddell & Cokendolpher (1995) zrevidovali svetovú faunu, opísali 15 nových rodov a premiestnili niekoľko starších mien zo synonymizácie. Dodnes je známych 50 rodov zaradených do dvoch čeľadí Protoschizomidae a Hubbardiidae (Harvey 2007, de Armas 2010). Tridsaťdeväť týchto rodov bolo opísaných až po roku 1990 a ešte oveľa viac rodov sa očakáva v Ázijskej a Africkej faune, ktoré doteraz neboli detailnejšie preskúmané. Zatiaľ bolo opísaných 260 druhov tartaríd, pričom Harvey (2002) predpokladá, že svetová fauna bude obsahovať viac ako 500 druhov. Na internetovej stránke Medzinárodnej arachnologickej spoločnosti je zoznam fosílnych pavúkovcov, kde sú uvedené aj doteraz známe fosílne tartaridy (Dunlop et al. 2015).

Schizomida Catalogue

Na internetovej stránke Western Australian Museum sa nachádza katalóg svetových tartaríd (Harvey 2013) spolu so základnými faktami zo sveta tartaríd (informácie o čeľadiach, platných rodových a druhových menách, bibliografia šťúroviek).


arachnida vedeli ste, že...

Je zrejmé, že tartaridy sa dostali do skleníkov v Bratislave ukryté v pôde spolu s importovanými rastlinami. V posledných desaťročiach ale žiaden import rastlín s pôdou už nebol v botanickej záhrade realizovaný, takže populácia tartaríd tu pravdepodobne žije už pomerne dlhý čas. V skleníkoch botanickej záhrady UK v Bratislave sa tartaridám darí aj napriek pravidelnému mesačnému ošetrovaniu rastlín insekticídmi. Ich prítomnosť v skleníkoch aj v roku 2016 potvrdil Adrián Purkart.arachnida knihy, ktoré zaujali

  

Mark S. Harvey (2003):
Catalogue of the Smaller Arachnid Orders of the World.
Amblypygi, Uropygi, Schizomida, Palpigradi, Ricinulei and Solifugae
.

tvrdá väzba | jún 2003 | ISBN: 9780643090071 | 385 strán | vydavateľ: CSIRO Publishing.

Spoľahlivý katalóg obsahujúci taxonomické mená viac ako 1 600 druhov zo šiestich radov pavúkovcov. Katalóg obsahuje aj úplnú bibliografiu týchto radov. Jednoducho nepostrádateľná kniha, ktorá môže ušetriť množstvo času.

  
  
arachnida externé odkazy

Western Australian Museum go to

Encyclopedia of Life
Tree Of Life web project
Schizomids (AAS)

Národné zoznamy
Australian Faunal Directory

Galérie
BugGuide
SARAS Zostavil: Peter Fenďa
Posledná aktualizácia: 8. november 2018
verzia 1.1.   Creative Commons