Slovenská arachnologická spoločnosť

Schizomida (tartaridy)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika bibliografia história výskumu
Zoznam druhov sk

Na Slovensku bol zistený jeden nepôvodný druh v pôde celoročne vyhrievaných skleníkov botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave. Bibliografia tartaríd na Slovensku obsahuje jedinú prácu.


  platný druh   introdukovaný druh

    rad Schizomida Petrunkevitch, 1945

   čeľaď Hubbardiidae Cook, 1899

Stenochrus portoricensis Chamberlin, 1922   skleníky tartarida portorická

Christophoryová et al. 2013
arachnida Stenochrus portoricensis (tartarida portorická)

Tartarida portorická Stenochrus portoricensis sa vyskytuje v Mexiku a v Karibiku, ale človekom bola introdukovaná do mnohých iných krajín (USA, Brazília, Kolumbia, Ekvádor). Z európskych krajín je známy jej výskyt zo skleníkov z Veľkej Británie, zo Španielska (Kanárske ostrovy) a z Českej republiky (Brno) (Christophoryová et al. 2013).

Druh bol doteraz vo voľnej prírode zaznamenaný pod kameňmi, v listovej opadanke, v jaskyniach, ale aj v synantropných a porušených habitatoch. Niektoré jedince boli zbierané aj v asociácii s mravcami a termitmi. Stenochrus portoricensis je fakultatívne partenogenetický druh a vo vyhrievaných skleníkoch Európy boli doteraz nájdené iba samice a juvenily.


Stenochrus portoricensis (♀), © Ľubomír Kováč

Stenochrus portoricensis (♀), © Anna Šestáková

Výskyt Stenochrus portoricensis na Slovensku

Habitat výskytu v Botanickej záhrade UK v Bratislave, Creative Commons Peter Fenďa


This website should be cited as:
Fenďa, P. (2018). Slovak schizomids, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava,
online at http://saras-arachno.sk/saras_tart.htm, version 1.1,
accessed on {date of access}

creative commons license  

SARAS Zostavil: Peter Fenďa
Posledná aktualizácia: 8. november 2018