Slovenská arachnologická spoločnosť

Schizomida (tartaridy)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika zoznam druhov bibliografiaHistória výskumu sk

História výskumu tartaríd na Slovensku je naozaj stručná. Tartaridy boli zistené počas výskumu pôdnej fauny Botanickej záhrady UK v Bratislave v rokoch 2012–2013. Už koncom roka 2013 bol tento nález publikovaný (Christophoryová et al. 2013).

zoznam literatúry

Botanická záhrada v Bratislave Botanická záhrada v Bratislave

This website should be cited as:
Fenďa, P. (2018). Slovak schizomids, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava,
online at http://saras-arachno.sk/saras_tart.htm, version 1.1,
accessed on {date of access}

creative commons license  

SARAS Zostavil: Peter Fenďa
Posledná aktualizácia: 8. november 2018