Slovenská arachnologická spoločnosť

Palpigradi (šťúrovky)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika zoznam druhov bibliografiaHistória výskumu sk

Výskyt šťúroviek v slovenských jaskyniach predpokladal už Ján Gulička, priekopník biospeleológie na Slovensku (Gulička 1975). V tom čase boli známe nálezy šťúroviek z troch jaskýň v Aggteleckom krase v Maďarsku. Prvý publikovaný nález šťúrovky pochádza z konca milénia zo substrátu Ardovskej jaskyne v Slovenskom krase (Kováč 1999). Vo výskume ďalej pokračovala biospeleologická skupina na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Šťúrovka jaskynná (Eukoenenia spelaea) bola postupne nájdená v ďalších jaskyniach Slovenského krasu (Kováč et al. 2005, Papáč et al. 2006), v Demänovskej jaskyni v Nízkych Tatrách (Kováč et al. 2001, Kováč et al. 2002a), v jaskyniach Kozích chrbtov (Mock et al. 2002, Mock et al. 2004, Višňovská et al. 2017) a v jaskyniach pohoria Čierna hora (Kováč et al. 2004). Nasledovali práce analyzujúce karyotyp, potravu, či fylogenetické vzťahy šťúroviek (Král et al. 2008, Smrž et al. 2013, Giribet et al. 2014). Nálezy Eukoenenia spelaea sú spomínané aj v novších vydaniach vysokoškolských skrípt (Matis et al. 2003, Franc 2005, Panigaj & Ľuptáčik 2015).

Ľubomír Kováč Vladimír Papáč & Peter Ľuptáčik exkurzia 2012

Ľubomír Kováč

Vladimír Papáč a Peter Ľuptáčik

biospeleologická exkurzia (2012)

Ďalší druh šťúrovky bol nájdený v pôde celoročne vyhrievaných skleníkov Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave počas výskumu v rokoch 2012–2013 (Christian & Christophoryová 2013). Bližšie neidentifikovaný druh bol nájdený aj v skleníkoch botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Šestáková et al. 2017).

zoznam literatúryThis website should be cited as:
Fenďa, P., Kováč, Ľ. (2018). Slovak palpigrades, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava,
online at http://saras-arachno.sk/saras_palp.htm, version 1.0,
accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


SARASZostavil: Peter Fenďa & Ľubomír Kováč
Posledná aktualizácia: 16. november 2018