Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    bibliografia    rukopisy     časopisy SK UK


arachnida slovenská arachnologická literatúra

Dôležitou publikáciou pre slovenskú arachnológiu a akarológiu je kniha Klíč zvířeny ČSSR IV, ktorá vyšla v roku 1971 (Daniel & Černý 1971). Kľúč šťúrikov zostavil Petr Verner, kľúč koscov Vladimír Šilhavý a František Miller zostavil kľúč československých pavúkov. Kľúče roztočov vypracovali Vladimír Černý, Bohumír Rosický, Karel Samšiňák, František Dusbábek, Milan Daniel, František Láska, Jan Boczek a Miroslav Kunst. Kniha poskytla na tú dobu moderné a spoľahlivé kľúče pavúkovcov v českom jazyku a tým podnietila rozvoj arachnológie a akarológie v Československu.

V roku 1999 vychádza Katalóg pavúkov Slovenska (Gajdoš et al. 1999) a v roku 2004 katalóg koscov (Stašiov 2004). V roku 2011 bol publikovaný modernizovaný kľúč šťúrikov (Christophoryová et al. 2011e). Okrem toho SARAS v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky publikovala dve knihy – Pavúkovce národného parku Poloniny (Mašán & Svatoň 2003) a Pavúkovce Cerovej vrchoviny (Mašán & Mihál 2009). S novým miléniom sa podarilo vo faune Slovenska zistiť zástupcov dvoch ďalších radov pavúkovcov – šťúrovky (Palpigradi) v jaskyniach (Kováč 1999) a tartaridy (Schizomida) vo vyhrievaných skleníkoch (Christophoryová et al. 2013). V roku 2018 vychádza knižná publikácia Pavúky Slovenska (Gajdoš et al. 2018), ktorá obsahuje aj kompletné slovenské názvoslovie pavúkov vyskytujúcich sa na našom území.


Klíč zvířeny ČSSR IV (1971) Gajdoš et al. (1999) Mašán & Svatoň (2003) Stašiov (2004) Mašán & Mihál (2009) Gajdoš et al. (2018)

Kompletné slovenské bibliografie pre jednotlivé skupiny pavúkovcov uvádzame pri príslušnom taxóne: pavúky (na zozname sa pracuje), kosce (227 literárnych zdrojov), šťúriky (117 literárnych zdrojov), šťúrovky (20 literárnych zdrojov), tartaridy (jedna práca) a roztoče – kliešte (111 literárnych zdrojov, zoznam nie je kompletný), klieštikovce (551 literárnych zdrojov), zamatkovce (na zozname sa pracuje) a panciernikovce (253 literárnych zdrojov).

Samostatne uvádzame zoznam nepublikovaných prác – predovšetkým sa jedná o bakalárske, diplomové a doktorandské práce. Mnohé z nich sú dostupné aj vo forme pdf, ktoré prípadným záujemcom na požiadanie pošleme. Na záver uvádzame aj zborníky abstraktov z našich arachnologických konferencií. Ľubovoľné vyhľadávanie v celom zozname slovenskej arachnologickej literatúry v tejto chvíli pripravujeme...

2022 (pdf) 2021 (pdf) 2020 (pdf) 2019 (pdf) 2018 (pdf) 2017 (pdf) 2016 (pdf)

2015 (pdf) 2014 (pdf) 2013 (pdf) 2012 (pdf) 2011 (pdf) 2010 (pdf) 2009 (pdf) 2008 (pdf) 2007 (pdf) 2006 (pdf) 2004 (pdf)arachnida SARAS na Research Gate

 

 

 

 

 

 na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 18. december 2022