Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
  SK UK

Prírastky do našej fauny

aj keď väčšina z nich tu bola vždy (aspoň v ľudskom ponímaní času), len my sme dosiaľ slabo hľadali alebo sme o nich dosiaľ vedeli primálo...

saras  21. februára 2020

Výskum klieštikovcov (Mesostigmata, Parasitidae) v opadanke bukových lesov v národnom parku Poloniny priniesol nový druh pre vedu (Witaliński & Fenďa 2020):

" Ernogamasus papilio Witaliński et Fenďa, 2020

Ernogamasus papilio


saras  26. júla 2019

Výskum klieštikovcov (Mesostigmata, Laelapidae) v zmiešaných mraveniskách Lasius umbratus (Nylander, 1846) kolonizovaných Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) v pohorí Burda priniesol nový druh pre vedu (Mašán & Babaeian 2019):

" Cosmolaelaps ekaterinae Mašán et Babaeian, 2019

Holostaspis ambigua


saras  29. apríla 2019

Revízia klieštikovcov myrmekofilného rodu Holostaspis (Mesostigmata, Laelapidae) priniesla nový druh pre vedu a dva prvonálezy pre faunu Slovenska (Babaeian et al. 2019):

" Holostaspis ambigua Babaeian, Mašán et Halliday, 2019
" Holostaspis collina (Huhta & Karg, 2010)
" Holostaspis flexuosa (Michael, 1891)

Holostaspis ambigua

 

Publikácie

Peter Gajdoš, Ľudmila Černecká, Valerián Franc & Anna Šestáková: Pavúky Slovenska. Tvrdá väzba | Marec 2018 | ISBN: 978-80-224-1618-4 | 172 strán | Vydavateľ: VEDA, vydavateľstvo SAV | Farebné fotografie.


 

 

PhD štúdium

možnosti štúdia pavúkovcov v rámci doktorandského štúdia:

 

  prifuk

Univerzita Komenského
v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie

 

 

roztoče (kontakt Peter Fenďa)

šťúriky (kontakt Jana Christophoryová)

 

 

FAPPZ PrahaČeská zemědělská univerzita
v Prahe, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra agroekologie
a biometeorologie

 

pavúky (kontakt Stanislav Korenko)

letálny a sub-letálny vplyv pesticídov na pavúky/bezstavovce, význam pavúkov/hmyzu v boji proti škodcom v rôznych typoch agrocenóz, interakcie parazitoid-hostiteľ (ďalšie témy sú možné) 


saras  rok 2018

Rok 2018 priniesol jeden nový druh klieštikovca opísaného z územia Slovenska (Mašán 2018). Zistených bolo aj 6 nových nálezov pavúkov pre faunu Slovenska (Gajdoš et al. 2018) a jeden prvonález šťúrika (Červená et al. 2018).

Pachyseius subhumeralis Mašán, 2018 (Mesostigmata, Pachylaelapidae)


saras  rok 2017

Rok 2017 priniesol do našej fauny klieštikovcov jeden nový druh opísaný z územia Slovenska (Mašán 2017) a 14 prvonálezov (Mašán 2017, Hrúzová et al. 2017, Hrúzová & Fenďa 2017a, b). Zistené boli aj dva prvonálezy pavúkov pre faunu Slovenska (Šestáková et al. 2017) a dva prvonálezy šťúrikov (Krajčovičová et al. 2017, Krajčovičová & Christophoryová 2017).

Ameroseius renatae Mašán, 2017 (Mesostigmata, Ameroseiidae)


saras  rok 2016

Rok 2016 priniesol do našej fauny klieštikovcov jeden nový druh opísaný z územia Slovenska (Mašán & Halliday 2016) a tri nové nálezy pre faunu Slovenska (Kalúz 2016). Rovnako pribudol jeden nový druh panciernika (Miko 2016a) a 17 nových nálezov panciernikov pre faunu Slovenska (Miko 2016b, c).

Hoploseius oblongus Mašán et Halliday, 2016 (Mesostigmata, Blattisociidae)
Damaeus lupus Miko, 2016 (Oribatida, Damaeidae)


na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 17. august 2020