Slovak Arachnological Society

Bibliographia Mesostigmatologica Slovaca

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

foreword checklist


A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

pdf   pdf available • manuscript unpublished manuscriptÁcs, A., Kontschán, J. 2014. Contribution to the Macrochelidae Vitzthum, 1930 fauna of the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata). Opuscula Zoologica Budapestinensis 45 (2): 109–118.

Ács, A., Kontschán, J. 2015. Contribution to the Veigaiidae Oudemans, 1939 fauna of the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata). Opuscula Zoologica Budapestinensis 46 (2): 121–131.

Adamová, H. 2000. Ektoparazity drobných cicavcov s dôrazom na kliešte (Ixodida) nivných biocenóz povodia rieky Slatina. Diplomová práca, KB FEE TU Zvolen, 56 pp. manuscript

Ambros, M. 1982. Ďalšie nálezy Haemogamasus bregetovae Mrciak, 1958 a Hirstionyssus tatricus Mrciak, 1958 (Mesostigmata: Haemogamasidae, Liponyssidae) v západných Karpatoch. Biologia (Bratislava) 37 (2): 175–180.

Ambros, M. 1983a. K rozšíreniu a ekológii roztoča Neopodocinum mrciaki Sellnick, 1968 (Mesostigmata: Macrochelidae) na území Slovenska. Biologia (Bratislava) 38 (10): 1031–1040.

Ambros, M. 1983b. Príspevok k poznaniu fauny roztočov (Acarina: Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch z údolia Ľubochnianky vo Veľkej Fatre. Ochrana prírody 4: 195–210.

Ambros, M. 1983c. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) drobných cicavcov Vihorlatu. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 22: 137–152.

Ambros, M. 1983d. Roztoče podradu Mesostigmata so zreteľom na ohniská tularémie na západnom Slovensku. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 3: 59–65.

Ambros, M. 1984a. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov Záhorskej nížiny a Malých Karpát. Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 30: 87–101.

Ambros, M. 1984b. Mesostigmatic mites (Acarina) from small mammals in the Čergov mountains (Western Carpathians, Czechoslovakia). Miscellanea zoologica Hungarica 2: 35–38.

Ambros, M. 1984c. Poznámky k výskytu roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) pohoria Tríbeč. Rosalia (Nitra) 1: 33–46.

Ambros, M. 1985a. Ektoparazity drobných zemných cicavcov okresu Považská Bystrica (Biele Karpaty, Javorníky, Strážovske vrchy a Považské podolie). 2. Roztoče (Acari: Mesostigmata). In: Galvánek, J., Gregor, J. (eds): XIX. tábor ochrancov prírody, Manínska tiesňava 1983. Prehľad odborných výsledkov. Považská Bystrica, p. 78–88.

Ambros, M. 1985b. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov chránenej krajinnej oblasti Poľana. Ochrana prírody 6: 233–240.

Ambros, M. 1985c. Poznámky k rozšíreniu roztočov Myonyssus rossicus Bregetova, 1956 a Myonyssus ingricus Bregetova, 1956 (Acari: Mesostigmata) v Západných Karpatoch. Biologia (Bratislava) 40 (2): 159–167.

Ambros, M. 1986a. Dodatky k akarofaune drobných zemných cicavcov z územia Bielych Karpát a Považského podolia (Západné Karpaty). In: Májsky, J., Deván, P. (eds): Zborník odborných prác IV. Západoslovenského tábora ochrancov prírody, p. 115–127.

Ambros, M. 1986b. Doterajšie poznatky o druhovom zastúpení roztočov podradu Mesostigmata v srsti a hniezdach drobných zemných cicavcov (Inscetivora, Rodentia) na území Slovenska. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti 12: 101–106.

Ambros, M. 1986c. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Slanských a Zemplínskych vrchov. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 27: 89–103.

Ambros, M. 1986d. Fauna roztočov, hmyzožravcov a hlodavcov Považského Inovca a ŠPR Chynoranský luh. In: Gregor, J. (ed.): Zborník odborných prác III. Západoslovenského tábora ochrancov prírody. Zväzok II. Topoľčianske Podhradie – 1984. Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, p. 59–71.

Ambros, M. 1986e. Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných cicavcov Lúčanskej Malej Fatry a Žilinskej kotliny (Západné Karpaty). Roztoče (Acari: Mesostigmata). In: Galvánek, J., Gregor, J. (eds): XX. tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov (Kunerad 1984), Bratislava–Žilina, p. 51–64.

Ambros, M. 1986f. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) – ektoparazity drobných zemných cicavcov chránenej krajinnej oblasti Muránska planina. Ochrana prírody 7: 169–184.

Ambros, M. 1986g. Roztoče (Acari: Mesostigmata) – ektoparazity piskora vrchovského (Sorex alpinus Schinz, 1837) z územia Západných Karpát. Biologia (Bratislava) 41 (2): 185–192.

Ambros, M. 1987a. Ektoparazitofauna drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Pohronského Inovca (Západné Karpaty). 2. Roztoče (Mesostigmata). Rosalia (Nitra) 4: 231–244.

Ambros, M. 1987b. Poznámky k faune roztočov (Acari: Mesostigmata) hmyzožravcov a hlodavcov okresu Lučenec (Revúcka vrchovina, Cerová vrchovina). In: XXII. tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov, p. 127–133.

Ambros, M. 1988a. Ektoparazitofauna drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. 2. Roztoče (Acari: Mesostigmata). Ochrana prírody 9: 151–167.

Ambros, M. 1988b. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) južného Slovenska. In: Tajcnárová, E., Muránsky, P. (eds): Zborník odborných prác V. Západoslovenského tábora ochrancov prírody. Zväzok IV. Kamenín 1986. Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, p. 51–62.

Ambros, M. 1988c. K poznaniu fauny ektoparazitov okresu Veľký Krtíš (Krupinská planina, Ipeľská kotlina). 2.Roztoče (Acari: Mesostigmata). In: XXIII. tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov (Plachtinská dolina 1987), p. 133–140.

Ambros, M. 1989a. Doplnky k faune roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov z niektorých lokalít Malých Karpát, Borskej nížíny a Chvojnickej pahorkatiny. In: XXIV.Tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov (Lúky pod Korlátkom, Rozbehy 9.–17. júla 1988), Bratislava–Senica, p. 213–224.

Ambros, M. 1989b. Ektoparazity drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) ŠPR Chabenec v Nízkych Tatrách. 2. Roztoče (Acari: Mesostigmata). In: Prehľad odborných výsledkov XXV. Tábora ochrancov prírody (Tále 1989), p. 129–138.

Ambros, M. 1989c. Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných zemných cicavcov Západných Tatier. 2. Acari: Mesostigmata. Stredné Slovensko, Prírodné vedy 8: 207–220.

Ambros, M. 1989d. Roztoče (Acari: Mesostigmata) hmyzožravcov (Insectivora) a hlodavcov (Rodentia) Kysuckých Beskýd. Zborník Kysuckého múzea 8: 117–126.

Ambros, M. 1990a. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) z drobných cicavcov Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 1. časť: Tríbeč. Rosalia (Nitra) 6: 229–252.

Ambros, M. 1990b. Poznámky k výskytu a rozšíreniu roztoča Laelaps clethrionomydis Lange, 1955 (Acari: Mesostigmata) na Slovensku. Biologia (Bratislava) 45 (10): 791–800.

Ambros, M. 1991. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) z drobných cicavcov chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 2. časť: Vtáčnik. Rosalia (Nitra) 7: 153–167.

Ambros, M. 1993a. Ektoparazitické článkonožce – roztoče (Acari: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. 2. Jelšavský kras, Silická planina a Turnianska kotlina. Ochrana prírody 2: 221–228.

Ambros, M. 1993b. Súčasný stav poznania fauny parazitických roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov v Tríbči a Vtáčniku (Chránená krajinná oblasť Ponitrie) a v ostatných orografických celkoch Slovenska. Rosalia (Nitra) 9: 85–96.

Ambros, M. 1995. Príspevok k terio-parazitologickému výskumu drobných cicavcov Kysúc. 1. Roztoče (Acari: Mesostigmata). In: XXVI Stredoslovenský tábor ochrancov prírody Kysuce. Zborník výsledkov odborných prác, p. 31–36.

Ambros, M., Dudich, A. 1995. Mites (Acari: Mesostigmata) occuring on Neomys fodiens (Pennant, 1771) and Neomys anomalus Cabrera, 1907 (Mammalia, Insectivora) from the territory of the western Carpathians. In: Biology and conservation of european desmans. Seminar on the biology and conservation of european desmans and water shrew.

Ambros, M., Dudich, A. 1996. Ektoparazitofauna drobných cicavcov na Žitnom ostrove. Žitnoostrovské Múzeum (Dunajská Streda) 19/1995: 66–76.

Ambros, M., Dudich, A., Kováčik, J. 1994. Prehľad fauny ektoparazitov a nidikolov drobných cicavcov Babej Hory (Oravské Beskydy). Zborník Oravského múzea 11: 12–15. *without data from Slovakia

Ambros, M., Dudich, A., Kováčik, J., Štollmann, A. 1982. Teriologický a parazitologický výskum na 18. tábore ochrancov prírody. In: Vestenický, K., Čuboňová, K. (eds): XVIII. tábor ochrancov prírody 1982. Prehľad odborných výsledkov. Tlačiarne SNP, Martin, p. 52–69.

Ambros, M., Dudich, A., Kováčik, J., Štollmann, A. 1985a. Ektoparazity (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) mikromamálií (Insectivora, Rodentia) Východoslovenskej nížiny. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 26: 127–157.

Ambros, M., Dudich, A., Kováčik, J., Štollmann, A. 1985b. Fauna drobných zemných cicavcov a ich ektoparazitov v okolí Lehoty nad Rimavicou. In: Gaálová, K., Galvánek, J., Svoreň, J. (eds): XVII. tábor ochrancov prírody – Prehľad odborných výsledkov (Kokava nad Rimavicou – Hámor, 11.–19.7.1981). ÚV SZOPK pre ONV – odbor kultúry v Rimavskej Sobote, Bratislava – Rimavská Sobota, p. 124–135.

Ambros, M., Dudich, A., Krištofík, J. 1995. Kvantitatívna charakteristika synúzie drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) horského lesa štátnej prírodnej rezervácie Vtácnik. Rosalia (Nitra) 10: 157–171.

Ambros, M., Dudich, A., Štollmann, A., 2001. Poznámky k faune roztočov (Acarina: Mesostigmata) drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Starohorských vrchov. Folia faunistica Slovaca 6: 33–45.

Ambros, M., Kalúz, S. 1985. Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) z územia Bratislavy so zameraním na parazitické roztoče čeľade Dermanyssidae (Acari: Mesostigmata). In: Zborník referátov z konferencie "Zoocenózy urbánnych a suburbánnych celkov so zvláštnym akcentom na podmienky Bratislavy", p. 198–202.

Ambros, M., Kalúz, S. 1987. Roztoče (Acari: Mesostigmata) – ektoparazity drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) z územia Bratislavy. Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 33: 119–128.

Ambros, M., Krištofík, J., Šustek, Z. 1992. The mites (Acari: Mesostigmata) in the birds nests in Slovakia. Biologia (Bratislava) 47 (5): 369–381.

Ambros, M., Stanko, M. 1989. Poznámky k faune roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) z územia Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Ochrana prírody 10: 491–501.

Ambros, M., Stanko, M. 1993. Fauna roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) Spiša. In: Nullasz, L. (ed): XVI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov (Červený Kláštor, 25.7.–1.8.1992). Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Poprad a Správa Pieninského národného parku, Červený Kláštor, p. 60–66.

Antal, J. 1985. Modelovanie zadymovania včelstiev pri obrane proti varroatóze. Biologia (Bratislava) 40 (2): 223–230.

Athias-Henriot, C. 1967. Observations sur les Pergamasus. II. Sous-genre Pergamasus Berl., 1904 (Acariens Anactinotriches: Parasitidae). Acarologia (Paris) 9 (4): 669–761.

Babaeian, E., Mašán, P., Halliday, B. 2019. Review of the genus Holostaspis Kolenati, 1858 (Acari: Laelapidae). Zootaxa 4590 (3): 301–341.

Balciar, I., Gaál, Ľ., Papáč, V. 2010. Nové poznatky o "stromových" jaskyniach na strednom Slovensku. Aragonit 15 (1): 28–31.

Ballon, P. 2008. Klieštik včelí (Acarina, Mesostigmata, Varroidae) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 60 pp. manuscript

Balogh, J. 1938a. Neue Milben-faunistische Angaben aus dem historischen Ungarn (Uropodina). Fragmenta Faunistica Hungarica 1 (4): 70–71.

Balogh, J. 1938b. Neue milben-faunistische Angaben aus dem Karpaten-becken. Fragmenta Faunistica Hungarica 1 (4): 72–74.

Bárdoš, V., Adamcová, J., Šimková, A., Rosický, B., Mrciak, M., Daniel, M. 1959. Prírodné ohnisko kliešťovej encefalitídy vo Vysokých Tatrách. Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 8: 145–152.

Blahovičová, L. 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) čeľade Parasitidae na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 50 pp. manuscript

Blahovičová, L. 2011. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 75 pp.  manuscript

Błoszyk, J., Miko, L. 1990. Pôdna fauna Pienin I. Uropodina (Acarina: Anactinotrichida). Entomological Problems 20 (1): 21–47.

Boďová, M. 2001. Drobné cicavce a ich ektoparazity (Ixodida, Anoplura, Acarina: Mesostigmata, Siphonaptera) lesov pzv. Tilio-Carpinenion v Turčianskej kotline. Diplomová práca, KB FEE TU Zvolen.  manuscript

Bolland, H.R. 2001. Mites (Acari, Tetranychidae and Phytoseiidae) from the Tatra Mountains in Slovakia, with special remarks on Tetranycopsis hystriciformis Reck. International Journal of Acarology 27 (3): 225–227.

Bratková, J. 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch na území Slovenska. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 50 pp. manuscript

Bratková, J. 2011. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch na území Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 77 pp.  manuscript

Bregetova, N.G., Wainstein, B.A., Kadite, B.A., Koroleva, E.V., Petrova, A.D., Tikhomirov, S.I., Shcherbak, G.I. 1977. Opredelitel obitajushchikh v pochve kleshchej (Mesostigmata). Izdavatelstvo Nauka, Leningrad, 717 pp.

Bridišová, Z. 2005. Faunisticko-ekologická charakteristika roztočov (Acarina) drobných zemných cicavcov povodia potoka Paríž. Diplomová práca, UKF Nitra, 69 pp.  manuscript

Bridišová, Z. 2006. Roztoče (Acarina) drobných zemných cicavcov čeľade hrabošovitých (Arvicolidae) povodia potoka Paríž. In: Bauerová, M. (ed): Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, FPV UKF v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, p. 257–265.

Bridišová, Z. 2008. Ekológia roztočov (Acarina) drobných cicavcov (Eulipotyphla, Rodentia) Podunajskej nížiny. Dizertačná práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, Nitra, 146 pp.  manuscript

Brtek, Ľ. 1975. Zomrel Prof. RNDr. Milan Mrciak, CSc. Biologia (Bratislava) 30 (5): 398–399.

Candráková, A. 2016. Ektoparazity (Acari: Mesostigmata) a ich hostitelia Podunajskej nížiny. Diplomová práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, 89 pp.  manuscript

Čarnogurský, J., Krumpálová, Z., Kalúz, S., Wirthová, M. 1994. Soil arthropods of forest and adjacent agrocoenoses in certain localities of the Danube region in southwestern Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (2): 173–183.

Čavojský, V. 1981. Budeme včeláriť s klieštikom? Včelár (12): 268–269.

Čavojský, V. 1997. Praktické skúsenosti so začiatkami pri tlmení varoózy v spojení s testovaním liečiv. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 36–41.

Čavojský, V., Haragsim, O., Peroutka, M., Veselý, V. 1983. Rozšírenie a tlmenie varroózy včiel v SSR. Vydal Ústav veterinárnych informácií a osvety, Štátna veterinárna správa MPVž SSR, 29 pp.

Černý, V. 1974. Acarinium in birds. In: Proceedings of the 3rd International Congress of Parasitology, vol. 3., p. 1686–1687.

Černý, V. 1976. In memoriam prof. dr. Milana Mrciaka, Csc. Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 25 (2): 122–122.

Černý, V. 1983. Parasitic arthropods in birds. Folia Parasitologica (Prague) 30: 263–267.

Černý, V. 1989. Akarinium ptáků. Entomologické Problémy (Bratislava) 19: 261–263.

Chlebo, R. 1997a. Alternatívne spôsoby liečenia varoózy. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 53–56.

Chlebo, R. 1997b. Príčiny rezistencie klieštika včelieho k niektorým liečivám. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 61–66.

Ciceková, J. 2007. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 135 pp.  manuscript

Cyprich, D., Fenďa, P., Krumpál, M., Lukáš, J., Ambruš, B. 2000. Hniezdna fauna zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata castanotis). [The nest fauna of the Zebra Finch (Taeniopygia guttata castanotis)] Tichodroma 13: 189–200.

Cyprich, D., Fenďa, P., Krumpál, M., Lukáš, J., Ambruš, B. 2000. Kto žije so zebričkou austrálskou (Taeniopygia guttata castanotis)? Exotár 2000 (1–2): 37–43.

Cyprich, D., Krumpál, M., Nagy, R. 1992. Prieskum fauny hniezd Columba livia f. domestica L. na juhozápadnom Slovensku. Entomologické problémy 22: 75–82.

Cyprich, D., Lukáš, J., Fenďa, P., Krumpál, M. 1999. Ektoparazity (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) veverice stromovej (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) a jej hniezd z územia Slovenska. [Ectoparasites (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) of common squirrel (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) and its nests in Slovakia]. Folia Faunistica Slovaca 4: 65–74.

Daniel, M. 1989. Nové aspekty koncepce akarinií drobních zemních savců. Entomologické problémy (Bratislava) 19: 265–267.

Daniel, M., Černý, V. (Eds), Bartoš, E., Boczek, J., Dusbábek, F., Kunst, M., Láska, F., Miller, F., Rosický, B., Samšiňák, K., Šilhavý, V., Šlais, J., Verner, P. 1971. Klíč zvířeny ČSSR IV. Želvušky, jazyčnatky, klepítkatci: štírci, sekáči, pavouci, roztoči. Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 604 pp.

Danko, Š., Krištín, A., Krištofík, J. 2010. Myotis alcathoe in eastern Slovakia: occurrence, diet, ectoparasites and notes on its identification in the field. Vespertilio 13–14: 77–91.

Darolová, A., Hoi, H., Schleicher, B. 1997. The effect of ectoparasite nest load on the breeding biology of the penduline tit Remiz pendulinus. Ibis 139 (1): 115–120.

David, S., Kalivoda, H., Kalivodová, E., Šteffek, J., Bulánková, E., Fedor, P., Fenďa, P., Gajdoš, P., Hreško, J., Kautman, J., Olšovský, T., Országh, I., Roller, L., Vidlička, Ľ. 2007. Xerotermné biotopy Slovenska. Edícia Biosféra, Séria vedeckej literatúry, Vol. A3, Bratislava, 74 pp.

Dedinský, E. 1997. Poznatky z vlastnej praxe na úseku prevencie a tlmenia varoózy. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 42–47.

Demite, P.R., Moraes, G.J. de, McMurtry, J.A., Denmark, H.A., Castilho, R.C. 2018. Phytoseiidae Database. Available from: www.lea.esalq.usp.br/phytoseiidae [accessed 11/01/2018].

Dudich, A. 1988. Náčrt spoločenstiev mikromammálií a ich ektoparazitocenóz prírodných regiónov okresu Vranov nad Topľou. In: Prehľad odborných výsledkov XI.Východoslovenského TOP-u, Hermanovce nad Topľou, 1988, p. 131–146.

Dudich, A. 1989. Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných cicavcov Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát. (Výsledky parazitologického výskumu na VI. Zsl. Top-e). Zborník odborných prác VI. Západoslovenského Top-u, Zväzok V., p. 76-91.

Dudich, A. 1992. Kvantitatívna štruktúra synúzie ektoparazitov drobných cicavcov supramontánneho vegetačného stupňa Západných Tatier. Zborník prác TANAP 32: 149–162.

Dudich, A. 1993. Stav poznania fauny drobných cicavcov a ich ektoparazitov Pienín. In: Nullasz, L. (ed): XVI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov (Červený Kláštor, 25.7.–1.8.1992). Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Poprad a Správa Pieninského národného parku, Červený Kláštor, p. 47–59.

Dudich, A. 1994a. Prehľad výskumu drobných cicavcov (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) Turca. Zborník Turiec 1992: 199–215.

Dudich, A. 1994b. Kvantitatívna štruktúra a dynamika synúzií hematofágov drobných zemných cicavcov Dunajského lužného lesa. Acta Facultatis Ecologiae, Zvolen, p. 76–98.

Dudich, A. 1995. Prehľad výskumu fauny drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Ochrana prírody 3: 147–155.

Dudich, A., Ambros, M., Štollmann, A., Kováčik, J. 1987. Ektoparazitické článkonožce drobných zemných cicavcov Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. I. Plešivecká planina a Koniar. Ochrana prírody 8: 99–122.

Dudich, A., Štollmann, A. 1987. Materiály drobných zemných cicavcov a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) z chránených území SSR. 1. Prehľad lokalít zo Stredoslovenského kraja. Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 33: 147–171.

Dudich, A., Štollmann, A. 1991. Materiály drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) z územia Slovenskej republiky. 3. Prehľad lokalít z Vsl. kraja. Zborník vsl. múzea v Košiciach 31: 23–40.

Dudich, A., Štollmann, A. 1993. Materiály drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) z územia Slovenskej republiky. 3. Prehľad lokalít za obdobie r. 1983–1990. Ochrana prírody 12: 311–344.

Dudich, E., Kolosvary, G., Szalay, L. 1940. Bars Vármegye Pókszabású (Arachnoidea), faunajának Alapvetése. [Foundation of arachnoid fauna (Arachnoidea) of the Bars County] Mathematikai és természettudományi közlemények 38 (3): 1–71.

Dusbábek, F. 1962. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei I. Familie Spinturnicidae Oudms., 1901 (Acarina, Gamasides). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 59 (4): 357–380.

Dusbábek, F. 1963. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei IV. Fam. Trombiculidae, Sarcoptidae, Ixodidae, Argasidae und Dermanyssidae (Acarina). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 60 (4): 332–340.

Dusbábek, F. 1964. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei II. Familie Dermanyssidae Kol., 1859 (Acarina: Gamasides). Československá Parasitologie 11: 77–125.

Dusbábek, F. 1972. The zone of bat acarinia in Central Europe. Folia Parasitologica (Prague) 19: 139–154.

Elhottová, D., Krištůfek, V., Nováková, A., Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P. 2003. Domica a Ardovská jaskyňa – štúdium interakcií medzi faunou a mikroflórou. Aragonit 8: 38–40.

Feketeová, Z. 2011a. Lykožrút smrekový (Ips typographus) a jeho úloha vo forézii uropodných roztočov (Acari: Uropodina). Entomofauna carpathica 23 (1): 23–30.

Feketeová, Z. 2011b. Význam uropodných roztočov (Acari: Uropodina) v ekológii lykožrúta smrekového (Ips typographus). Entomofauna carpathica 23 (2): 11–19.

Feketeová, Z. 2011c. Význam uropodných roztočov (Acari: Uropodina) v ekológii podkôrnikov (Coleoptera: Scolytidae). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 92 pp.  manuscript

Fenďa, P. 1996. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 106 pp.  manuscript

Fenďa, P. 1999. First records of mites (Acarina: Mesostigmata) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 54 (5): 528.

Fenďa, P. 2002. First records of mites (Acarina, Mesostigmata) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 57 (2): 234, 242.

Fenďa, P. 2003. Roztoče na motýľoch: čierni pasažieri alebo teroristi? BiO Spravodaj 5 (1–2): 17.

Fenďa, P. 2005a. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov na rybníkoch juhozápadného Slovenska. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 116 pp.  manuscript

Fenďa, P. 2005b. Východokarpatské druhy roztočov (Acarina, Mesostigmata) vo faune Slovenska. Telekia 3: 24–27.

Fenďa, P. 2010. Mites (Mesostigmata) inhabiting bird nests in Slovakia (Western Carpathians). In: Sabelis, M.W., Bruin, J. (eds): Trends in Acarology. Proceedings of the 12th International Congress. 1st Edition. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht, Heidelberg, London, New York, p. 199–205.

Fenďa, P. 2011a. The first record of the family Otopheidomenidae (Acari, Mesostigmata) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 16 (2): 115–117.

Fenďa, P. 2011b. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na území Slovenska. Habilitačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 242 pp. manuscript

Fenďa, P., Ciceková, J. 2005. Soil mites (Acari, Mesostigmata) of oak forests in the Malé Karpaty Mts (W Slovakia). Ekológia (Bratislava) 24 (Supplement 2): 102–112.

Fenďa, P., Ciceková, J. 2009. Soil mites (Acarina, Mesostigmata) of oak-hornbeam forest in NR Katarínka (SW Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 29–32.

Fenďa, P., Cyprich, D., Krumpál, M. 1998. Prvé údaje o hniezdnej faune trasochvosta žltohlavého Motacilla citreola. First data on the nest’s fauna of Motacilla citreola Pallas, 1776. Tichodroma 11: 213–216.

Fenďa, P., Kalúz, S. 2009. Distribution and ecology of the ascid mites in Slovakia (Acari, Mesostigmata, Ascidae). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 33–40.

Fenďa, P., Kicková, G. 2009. Mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of feral pigeons (Columba livia f. domestica) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 14 (3): 31–35.

Fenďa, P., Košel, V. 2000. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) jaskýň Slovenského raja. [The mites (Acarina: Mesostigmata) from caves of Slovenský raj Mts.]. In: Mock, A., Kováč, Ľ., Fulín, M. (eds.): Fauna jaskýň (Cave Fauna), Východoslovenské múzeum, Košice, p. 21–30.

Fenďa, P., Košel, V. 2004. Mites (Acarina: Mesostigmata) inhabiting caves of the Belianske Tatry Mts (Northern Slovakia). Biologia (Bratislava) 59 (Supplement 15): 33–38.

Fenďa, P., Košel, V. 2005. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) centrálnych Západných Karpát I. Belianske Tatry, jaskynná fauna. [Mites (Acarina, Mesostigmata) of the Central Western Carpathians I. Belianske Tatry Mountains, the cave fauna] Entomofauna carpathica 17 (2): 40–47.

Fenďa, P., Krumpál, M., Cyprich, D. 1998. The soil fauna in the birds' nests in Slovakia. In: Pižl, V., Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 23–30.

Fenďa, P., Kucman, P., Bačíková, S., Országhová, Z., Puchala, P., Sobeková, K., Jánošková, V., Melišková, M. 2011. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer montanus) v PR Šúr (JZ Slovensko). [The mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of Tree Sparrow (Passer montanus) in Nature Reserve Šúr (SW Slovakia)] Folia faunistica Slovaca 16 (1): 35–42.

Fenďa, P., Lengyel, J. 2007. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na Slovensku. [Mites (Acarina, Mesostigmata) in nests of the white-tailed sea eagle Haliaeetus albicilla (L.) in Slovakia] Entomofauna carpathica 19 (1–2): 48–50.

Fenďa, P., Lukáš, J. 2014. First records of mites (Acari: Mesostigmata) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca 19 (2): 171–175.

Fenďa, P., Mašán, P. 2003. Roztoče – Acari (Parasitiformes, ex. Uropodina). In: Mašán, P., Svatoň, J. (eds.): Pavúkovce národného parku Poloniny [Arachnids of the Poloniny National Park] (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, p. 143–205.

Fenďa, P., Mašán, P. 2009. Roztoče – Acari (Parasitiformes, ex. Uropodina). In: Mašán, P., Mihál, I. (eds.), Pavúkovce Cerovej vrchoviny – Arachnids of the Cerová vrchovina (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari). ŠOP SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, ÚZ SAV Bratislava, ÚEL SAV Zvolen, p. 153–208.

Fenďa, P., Mašán, P. 2012. Neocoprozercon europaeus gen. nov., sp. nov., the first member of the family Coprozerconidae (Acari: Mesostigmata) in the Palaearctic Region. Zootaxa 3204: 40–46.

Fenďa, P., Schniererová, E. 2000. New records of mites (Acarina: Mesostigmata) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 55 (2): 168.

Fenďa, P., Schniererová, E. 2004. Mites (Acarina: Mesostigmata) in the nests of Acrocephalus spp. and in neighbouring reeds. Biologia (Bratislava) 59 (Supplement 15): 41–47.

Fenďa, P., Schniererová, E. 2005. Mites (Acarina, Gamasida) in littoral zone of Jakubov fishponds (Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 9–14.

Fenďa, P., Schniererová, E. 2010. Mites (Acari: Mesostigmata) of the birds nests on the water in Southweatern Slovakia. Folia Faunistica Slovaca 15 (8): 55–60.

Garaiová, A. 1997. Synúzie roztočov (Acarina, Mesostigmata) vybraných území Slovenska. Diplomová práca, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 121 pp.  manuscript

Gavlas, V. 2003. Živočíšstvo Poľany (Prehľad výsledkov zool. výskumu na území CHKO-BR Poľana). In: Biosférické rezervácie na Slovensku – VI. zborník referátov zo 4. národnej konferencie o biosférických rezerváciách SR, konanej 28.-29.10.2002 v Rožňave, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen, p. 241–253.

Goč, J. 2008. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Rigorózna práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 64 pp.  manuscript

Gočaltovská, E. 1963. Výskum akarofauny (Gamasoidea) v rezervácii Júrskeho Šúru. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 75 pp.  manuscript

Goldová, M., Paluš, V., Letková, V., Kočišová, A., Čurlík, J., Mojžišová, J. 2006. Parasitoses of pheasants (Phasianus colchicus) in confined system. Veterinarski Arhiv 76: S83–S89.

Gulička, J. 1975. Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras 13: 37–83.

Gulička, J. 1977. K otázke výskytu pravých troglobiontov v slovenských jaskyniach. Slovenský kras 15: 23–29.

Gulička, J. 1978. K otázke pôvodu troglobiontov a klasifikácie jaskynných spoločenstiev. Slovenský kras 16: 69–93.

Gulička, J. 1985. Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí západných Karpát. Biospeologica slovaca no 9. Slovenský kras 23: 89–129.

Guričová, D., Vyrosteková, V. 1989. Štúdium zákonitostí cirkulácie F. tularensis v prírodných ohniskách Záhorskej nížiny a možnosti ich ovplyvnenia. Entomologické problémy (Bratislava) 19: 319–345.

Halašková, V. 1963a. Mixozercon n.g., a new genus of the family Zerconidae (Acari). Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1963 (2): 203–208.

Halašková, V. 1963b. On the genus Prozercon Sellnick, 1943. Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 60 (1–2): 145–169.

Halašková, V. 1966. Roztoče čeledi Zerconidae Československa. Kandidátska dizertácia, Katedra zoológie Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity, Praha, 369 pp.  manuscript

Halašková, V. 1969. Zerconidae of Czechoslovakia (Acari: Mesostigmata). Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1969 (3–4): 175–352.

Halašková, V. 1974. Zerconidae. In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku 16, Vydavateľstvo Osveta Martin pre Správu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, p. 87–88.

Halliday, R.B. 2008. Alliphis siculus (Oudemans 1905) is not a synonym of Alliphis halleri (G. & R. Canestrini 1881) (Acari: Eviphididae). Systematic & Applied Acarology 13: 51–64.

Hanko, J. 1978. Výsledky vyšetrenia klieštikovitosti. Včelár (12): 270–271.

Hanko, J. 1979a. Liečenie klieštikovitosti. Včelár (7): 155.

Hanko, J. 1979b. Liečenie klieštikovitosti. Včelár (8): 176–177.

Hanko, J. 1981. Boj proti klieštikovitosti na vrchole rozvoja včelstiev. Včelár (6): 128–129.

Hanko, J., Roško, Ľ. 1981. Klieštiková nákaza včelstiev – Varroatosis apium. Zborník Štátnej veterinárnej správy MPVž SSR 8: 149–174.

Hegedüsová, N. 2019. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach kukučky (Cuculus canorus) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 53 pp. manuscript

Hirschmann, W., Wiśniewski, J. 1984. Teilgang, Stadien von 9 neuen Dendrolaelaps-Arten aus den Ländern Tschechoslowakei, Polen, Vietnam, Südafrika, Brasilien und Ekuador (Trichopygidiina). Acarologie (Hirschmann-Verlag Nürnberg) Folge 31: 87–98.

Hluchý, M. 1989. Erfahrungen mit dem Einsatz der Raubmilbe Typhlodromus pyri zum biologischen Schutz. Die Pflanzenartz 42 (11–12): 12–15.

Hluchý, M., Hůrková, J., Pultar, O., Zacharda, M. 1990. Predatory mites Phytoseiidae (Acari, Mesostigmata) in the biological control of orchards and vineyards. Ochrana Rostlin (Prague) 26 (1): 59–66.

Holečková, K. 2016. Ektoparazity drobných zemných cicavcov juhozápadného Slovenska. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 61 pp. manuscript

Holečková, K., Klimant, P. 2016. Ektoparazity (blchy, kliešte, roztoče) drobných zemných cicavcov Juhozápadného Slovenska. In: Švec, P., Tóth, T., Zverková, K. (eds): Študentská vedecká konferencia Fakulty prírodných vied UKF v Nitre 2016. Zborník recenzovaných príspevkov, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, p. 78–83.

Hrbatý, J. 1978. Ektoparazity mikromammálií dunajských lužných lesov Podunajských Biskupíc. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 72 pp.  manuscript

Hrúzová, K. 2012. Roztoče podčeľade Parasitinae (Acarina, Mesostigmata, Parasitidae) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 72 pp. manuscript

Hrúzová, K. 2014. Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky roztočov rodu Parasitus (Acari, Mesostigmata, Parasitidae) na Slovensku. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, 116 pp.  manuscript

Hrúzová, K., Fenďa, P. 2017a. First records of mites (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca 22: 13–17.

Hrúzová, K., Fenďa, P. 2017b. First record of Parasitus americanus (Berlese, 1905) and Cornigamasus ocliferius Skorupski & Witaliński, 1997 (Acari: Mesostigmata: Parasitidae) from Slovakia. Check List 13 (4): 239–243.

Hrúzová, K., Mašán, P., Fenďa, P. 2017. A revision of the genus Anadenosternum Athias-Henriot (Acari: Mesostigmata: Parasitidae). Zootaxa 4324 (3): 436–450.

Jablonowsky, J. 1918. Ordo Acarina. In: Fauna Regni Hungariae III. A Magyar birodalom állatvilága. Arthropoda. Regia Societas scientiarum naturalium hungarica, K.M. Természettudományi társulat, Budapest, p. 1–5.

Jáni, M. 1997. Prevencia a tlmenia varoózy včiel – výsledky vlastných sledovaní. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 48–52.

Janiga, M. 1994. Intraspecific ontogenic allometry and growth responses of the feral pigeon, Columba livia (Gm.). Ekologia Polska 40 (4): 577–587.

Janiga, M. 1997. Seasonal occurrence of the Roost Mites (Dermanyssus gallinae) in the nests of feral pigeons. Tichodroma 10: 175–179.

Jedličková, J. 1988a. A simplified and effective method of rearing and releasing the predatory mite, Phytoseiulus persimilis, in glasshouse cultures. Works of the Institute of Experimental Phytopathology and Entomology (Bratislava) 3 (2): 305–314.

Jedličková, J. 1988b. Determination of sensitivity of Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot to propargite 30 W. Works of the Institute of Experimental Phytopathology and Entomology (Bratislava) 3 (2): 315–321.

Jedličková, J. 1988c. Use of the table rearing house of the predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acarina: Phytoseiidae) in glasshouse operations. Works of the Institute of Experimental Phytopathology and Entomology (Bratislava) 3 (2): 331–336.

Jedličková, J. 1988d. Using the predatory mite Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acarina: Phytoseiidae) in the protection of recovered vine cultures against Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). Works of the Institute of Experimental Phytopathology and Entomology (Bratislava) 3 (2): 323–329.

Jedličková, J. 1991. Faunistic records from Czechoslovakia: Acari, Phytoseiidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca 88 (5): 340.

Jedličková, J. 1992. Increasing the effectiveness of rearing and release of the predatory mite Phytoseiulus persimilis. Bulletin OEPP (Organ. Eur. Mediterr. Prot. Plant.) 22 (3): 479–482.

Jedličková, J. 1993. New records of phytoseiid mites from southwestern Slovakia (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae). Entomological Problems 24 (1): 81–84.

Jedličková, J. 1997a. First records of three phytoseiid mites (Acari, Mesostigmata, Phytoseiidae) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 52 (5): 624.

Jedličková, J. 1997b. Modification of a leaf-washing apparatus for the recovery of mites. Experimental & Applied Acarology 21 (5): 273–277.

Jedličková, J. 1997c. Prvý záznam Phytoseius spoofi from na Slovensku (Acari, Gamasina, Phytoseiidae). Entomofauna Carpathica 9 (4): 107–109.

Jedličková, J. 1998a. First record of Typhlodromus corticis from Slovakia (Acari, Phytoseiidae). Biologia (Bratislava) 53 (5): 655.

Jedličková, J. 1998b. Prvý záznam Amblyseius patellae na Slovensku (Acari, Gamasina, Phytoseiidae). Entomofauna Carpathica 10 (3): 70–72.

Jedličková, J. 2000. Die variabilität der Merkmale von Amblyseius andersoni (Acarina, Phytoseiidae). Entomologica Basiliensia 22: 131–135.

Jedličková, J. 2001. Synopsis fauny fytosejovitých Slovenska (Acari: Phytoseiidae). Entomofauna Carpathica 13 (3–4): 56–61.

Jedličková, J., Kolodochka, L.A. 1994. Faunistical notes: Acari, Mesostigmata, Phytoseiidae. Biologia (Bratislava) 49 (5): 682.

Jendreják, R. 1982. Tlmenie klieštikovitosti odstraňovaním trúdieho plodu. Včelár (5): 113.

Jendreják, R. 1983a. Chemoterapia varroatózy roztokom Taktica. Včelár (5): 113.

Jendreják, R. 1983b. Chemoterapia varroatózy Varrescensom. Včelár (6): 135.

Juberthie, C., Decu, V., Košel, V., Kováč, Ľ., Uhrín, M. 1996. Slovakia. In: Juberthie, C., Decu, V. (eds): Encyclopaedia Biospeologica Tome III, Société internationale de Biospéologie, Moulis – Bucarest, p. 1445–1456.

Kaľavský, M., Fenďa, P. 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus - Linneus, 1758). [Mites (Acarina, Mesostigmata) in the nests of Common Kestrel (Falco tinnunculus - Linnaeus, 1758)] In: Študentská vedecká konferencia, Zborník recenzovaných príspevkov, 22. apríl 2009, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, p. 293–296.

Kaľavský, M., Fenďa, P., Holecová, M. 2009. Arthropods in the nests of the Common Kestrel (Falco tinnunculus). Slovak Raptor Journal 3: 29–33.

Kalivodová, E., Bedrna, Z., Bulánková, E., David, S., Ďugová, O., Fedor, P., Fenďa, P., Gajdoš, P., Gavlas, V., Kalivoda, H., Kollár, J., Krištín, A., Kubíček, F., Kürthy, A., Lukáš, J., Magic, D., Olšovský, T., Pastorális, G., Svatoň, J., Szabóová, A., Šteffek, J., Štepanovičová, O., Zaliberová, M. 2008. Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 255 pp.

Kalúz, S. 1984. Aktivita vybraných skupín pôdnych článkonožcov (Arthropoda) vo vinohrade ošetrenom herbicídmi. Biologia (Bratislava) 39 (6): 583–590.

Kalúz, S. 1985. Aktivita vybraných skupín pôdnych článkonožcov (Arthropoda) v kultúre kukurice na siláž ošetrenej herbicídmi. Biologia (Bratislava) 40 (2): 153–158.

Kalúz, S. 1989. Vhodnosť metódy v inventarizačnom výskume pôdnej fauny so zameraním na voľne žijúce roztoče (Acarina) v niektorých fatranských štátnych prírodných rezerváciách. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (Bratislava) 7: 71–77.

Kalúz, S. 1992. Pôdne roztoče (Acarina) Slovenského krasu (ŠPR Pod Fabiankou). Ochrana prírody 1: 245–257.

Kalúz, S. 1993a. New members in Slovak acarofauna (Acarina, Gamasina) from the Danube region. Biologia (Bratislava) 48 (5): 511–512.

Kalúz, S. 1993b. Pôdne roztoče (Acarina) v podmienkach teplotnej inverzie Chráneného prírodného výtvoru Silická ľadnica. Ochrana prírody 2: 65–80.

Kalúz, S. 1993c. Veigaia inexpectata sp. n. (Acarina, Veigaiaidae) a new gamasid mite from Slovak Republic. Biologia (Bratislava) 48 (5): 507–510.

Kalúz, S. 1994a. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) v agrocenóze kukurice na siláž. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 6: 14–16.

Kalúz, S. 1994b. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) vo vinohrade. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 6: 10–13.

Kalúz, S. 1994c. Antennoseius arvensis sp.n. (Acarina, Antennoseidae) a new gamasid mite from Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (2): 185–191.

Kalúz, S. 1994d. Contribution to the knowledge of soil mites (Acarina) in Morava river floodplain and Borská nížina (lowland). Ekológia (Bratislava) Supplement 1: 135–144.

Kalúz, S. 1994e. Pôdne roztoče (Acarina). In: Rozložník, M., Karasová, E. (eds): Slovenský kras – Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia. Osveta, Martin, p. 144–148.

Kalúz, S. 1994f. Rhodacarus fatrensis sp.n. (Acarina, Rhodacaridae) a new gamasid mite from Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (5): 657–681.

Kalúz, S. 1994g. Soil mites (Acarina) of Kráľovská lúka forest in floodplain near Gabčíkovo power plant (Slovak republic). Biologia (Bratislava) 49 (2): 193–199.

Kalúz, S. 1995a. Pôdne roztoče (Acarina) Jašteričieho jazierka pri Silici (Slovenský kras). Ochrana prírody 3: 171–180.

Kalúz, S. 1995b. Pôdne roztoče (Acarina) na Istragove v rokoch 1989–1993. In: Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo. Ústav zoológie a ekosozológie SAV, Bratislava, p. 348–355.

Kalúz, S. 1996a. New records of Parasitiformes (Acarina) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 51 (5): 517–518.

Kalúz, S. 1996b. Pôdne roztoče (Acarina) a iné článkonožce (Arthropoda) v podmienkach zavlažovania. Entomofauna Carpathica 8: 43–51.

Kalúz, S. 1997a. Niektoré skupiny pôdnych roztočov (Acarina) národnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina (NP Malá Fatra). Entomofauna Carpathica 9: 65–70.

Kalúz, S. 1997b. Soil mites (Acarina) during hydrologic changes in floodplain forest of Danube. Ekológia (Bratislava) 16 (4): 345–357.

Kalúz, S. 1998a. Pôdne roztoče (Acarina) Grečovho vrchu (Slovenský kras). Entomofauna Carpathica 10 (3): 73–79.

Kalúz, S. 1998b. Roztoče (Acarina) machov národnej prírodnej rezervácie Rozsutec v Malej Fatre. In: Korňan, M. (ed): Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa národného parku Malá Fatra, Varín, p. 62–65.

Kalúz, S. 1999. Soil mites (Acarina) in two types of floodplain forest. In: Tajovský, K., Pižl, V. (eds): Soil Zoology in Central Europe, ISB AS CR, České Budějovice, p. 123–128.

Kalúz, S. 2000a. New records of soil mites (Acarina) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 55 (2): 206–208.

Kalúz, S. 2000b. Pôdne roztoče (Acarina) štyroch typov habitatov Podunajskej nížiny. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 10: 177–181.

Kalúz, S. 2001. Pôdne roztoče (Acarina) niektorých xerotermných habitatov v Slovenskom krase. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 60–68.

Kalúz, S. 2002. Recenzia: Mašán, P. 2001. Roztoče kohorty Uropodina (Acarina, Mesostigmata) Slovenska. Annotationes Zoologicae et Botanicae, No 223, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava, 320 pp. ISBN 80-8060-080-5. Biologia (Bratislava) 57 (2): 260.

Kalúz, S. 2003a. Pôdne roztoče (Acari). In: Stanová, V., Viceníková, A. (eds): Biodiverzita Abrodu – stav, zmeny a obnova. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, p. 201–208.

Kalúz, S. 2003b. Faunistic records of soil mites (Acari) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 58 (2): 159–160.

Kalúz, S. 2003c. Roztoče (Acari) v habitatoch vlhkých lúk inundácie rieky Moravy. Entomofauna Carpathica 15 (3–4): 78–82.

Kalúz, S. 2005a. Pôdne roztoče (Acarina). In: Majzlan, O. (ed): Fauna Devínskej Kobyly. APOP edícia, Bratislava, p. 44–55.

Kalúz, S. 2005b. Soil and soil mites (Acari) of the ski slope in Nizke Tatry Mts. Ekológia (Bratislava) 24 (2): 200–213.

Kalúz, S. 2006. Roztoče (Acari) v lúčnych habitatoch s rozdielnou vlhkosťou pôdy. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 8: 13–20.

Kalúz, S. 2007. Roztoče (Acari) PR Ostrov Kopáč. In: Majzlan, O. (ed): Príroda ostrova Kopáč. Fytoterapia OZ, Bratislava, p. 53–66.

Kalúz, S. 2009. A new mite species of the genus Lasioseius (Acari: Gamasina: Ascidae) from Central Europe. Biologia 64 (6): 1157–1160.

Kalúz, S. 2011. Pôdne roztoče (Acari) na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách. Štúdie o Tatranskom národnom parku 10 (43): 221–230.

Kalúz, S. 2013. Príspevok k poznaniu pôdnych roztočov (Acari) v Strážovských vrchoch [Contribution to the knowledge of soil mites (Acari) in Strážovské vrchy Mts]. Folia faunistica Slovaca 18 (3): 327–332.

Kalúz, S. 2016. Roztoče (Acari) v pôde machu a bylín Kováčovských kopcov (Burda) [Mites (Acari) in the soil of the moss and plants of Kováčovské kopce (Burda)]. Entomofauna carpathica 28 (2): 37–44.

Kalúz, S., Ambros, M. 1985. Príspevok k poznaniu voľne žijúcich pôdnych roztočov (Acarina) CHKO Ponitrie. Rosalia (Nitra) 2: 171–178.

Kalúz, S., Čarnogurský, J. 2000. Pôdne roztoče (Acarina) rôznych habitatov zaplavovaných lúk na Záhorí. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 174–183.

Kalúz, S., Čarnogurský, J., Čejka, T., Krumpálová, Z., Majzlan, O., Rychlík, I. 2004. Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the River Morava. Ekológia (Bratislava) 23 (1): 99–112.

Kalúz, S., Fenďa, P. 2005. Mites (Acari, Mesostigmata) of the family Ascidae of Slovakia. Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, NOI Press Bratislava, 168 pp.

Kalúz, S., Ferenčík, J. 2009. Pôdne roztoče (Acari) kalamitných plôch vo Vysokých Tatrách. In: Zborník príspevkov z III. Seminára: Pokalamitný výskum v TANAP-e. Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava, p. 108–119.

Kalúz, S., Ferenčík, J., Vrabec, M. 2013a. Study sites influenced by natural and human impacts in TANAP and their acarofauna. Entomofauna carpathica 25 (1): 1–12.

Kalúz, S., Krumpálová, Z., Wheldon, C. D. 2000. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) v niektorých habitatoch inundácie rieky Moravy. Entomofauna Carpathica 12 (3–4): 57–60.

Kalúz, S., Majzlan, O. 2009. Mezostigmátne roztoče (Acari: Mesostigmata, Gamasina) v pôde dúbrav Borskej nížiny (CHKO Záhorie). Entomofauna Carpathica 21: 40–44.

Kalúz, S., Mašán, P., Moser, J. C. 2003. Morphology and ecology of Schizosthetus simulatrix (Acari, Mesostigmata) associated with galleries of bark beetles (Scolytidae). Biologia (Bratislava) 58 (2): 165–172.

Kalúz, S., Rychlík, I. 1992. Niektoré aspekty výskytu roztočov (Acarina) na chrobákoch (Coleoptera). Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 9: 45–50.

Kalúz, S., Šály, A., Čarnogurský, J., Vasileva, G.K., Suchopárová, V.P., Galiulin, R.V., Ananeva, N.D., Bernát, J., Rágala, P. 1993. Reakcie komponentov edafónu na fungicíd metalaxyl a jeho rezíduá po aplikácii vo vinohrade. Biologia (Bratislava) 48 (2): 149–154.

Kalúz, S., Vidlička, Ľ., Vrabec, M. 2013b. Matricový habitat smrekového lesa po deštruktívnom impakte a jeho fauna pôdnych roztočov (Acari). Entomofauna carpathica 25 (2): 41–52.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1986. Pôdne roztoče (Acarina) štátnej prírodnej rezervácie Šrámková. Ochrana prírody 7: 377–387.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1988. Pôdne roztoče (Acarina) štátnej prírodnej rezervácie Kľačianska Magura v chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra. Ochrana prírody 9: 275–280.

Kalúz, S., Žuffová, Z. 1989. Pôdne roztoče (Acarina) štátnej prírodnej rezervácie Skalná Alpa (Veľká Fatra). Ochrana prírody 10: 213–230.

Kaňuch, P., Krištín, A., Krištofík, J. 2005. Phenology, diet, and ectoparasites of Leisler’s bat (Nyctalus leisleri) in the Western Carpathians (Slovakia). Acta Chiropterologica 7: 249–258.

Karas, J. 1997. Spôsoby prevencie a tlmenia varoózy včiel. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 57–60.

Karg, W. 1993. Acari (Acarina), Milben. Parasitiformes (Anactinochaeta) Cohors Gamasina, Leach, Raubmilben. (Die Tierwelt Deutschlands 59) . Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-New York, 523 pp.

Kicková, G. 1998. Roztoče (Acarina) ako súčasť hniezdnej fauny holuba skalného (Columba livia f. domestica). Diplomová práca, Pedagogická fakulta UK, Bratislava, 65 pp. manuscript

Kiefer, M. 1980. Roztoče. In: Korbel, L., Krejča, J. (Eds) Z našej prírody. Živočíchy. Príroda, Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M. 1997. Roztoče. In: Krejča, J., Korbel, L. (Eds) Veľká kniha živočíchov. Hmyz – ryby – obojživelníky – plazy – vtáky – cicavce. Tretie nezmenené vydanie. Príroda a. s., Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M., Fenďa, P. 2019. Roztoče. In: Krumpál, M. (ed.) Veľká kniha živočíchov. Šieste prepracované vydanie. Vydavateľstvo IKAR a.s. - Príroda, Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M., Krumpál, M., Sidor, V., Cyprich, D. 1983. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (Bratislava) 3: 133–136.

Klimant, P. 2012. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov vybraných lokalít Belianskych a Vysokých Tatier. Diplomová práca, Katedra zoológie a antropológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 65 pp.  manuscript

Klimant, P. 2015. Spoločenstvá drobných cicavcov urbanizovaného prostredia mesta Nitra. Rigorózna práca, KEE Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, 113 pp. manuscript

Klimant, P. 2016. Roztoče (Acari) hlodavcov a hmyzožravcov v urbánnej aglomerácii Nitry. Dizertačná práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Nitra, 142 pp. manuscript

Klimant, P., Ambros, M., Štollmann, A. 2013. Acari (Mesostigmata) of Small Mammals of Some Wetland Biotopes in Podunajská Rovina Lowland. In: Hudec, M., Barcíková, E., Csáky, A., Švec, P. (eds): Scientia Iuvenis: Book of Scientific Papers, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, p. 260–268.

Klimant, P., Krumpálová, Z., Baláž, I., Tóthová, A. 2014. Permanentné parazitické druhy roztočov (Acari: Mesostigmata) drobných cicavcov v urbanizovanom prostredí. In: Manko, P., Baranová, B. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2014", 19. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, p. 105–107.

Klimant, P., Poláčiková, Z. 2012. Roztoče (Acari: Mesostigmata) hlodavcov vybraných lokalít Tatier. In: Kubovčík, V., Stašiov, S. (eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Technická univerzita vo Zvolene, p. 80–81.

Kocáková, M. 2015. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestskej aglomerácii. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 102 pp. manuscript

Kocianová, E. 1972. Niektoré poznatky o potrave Laelaps hilaris C. L. Koch 1836. Biologia (Bratislava) 27 (8): 673–676.

Kocianová, E. 1979. Akarofauna drobných zemných cicavcov zo Západných Tatier – Roháčov. Rigorózna práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie PFUK, Bratislava, 100 pp.  manuscript

Kocianová, E. 1980. Akarofauna drobných zemných cicavcov zo Západných Tatier – Roháčov. I. časť. Biologia (Bratislava) 35 (8): 567–575.

Kocianová, E. 1981. Akarofauna drobných zemných cicavcov zo Západných Tatier – Roháčov. II. časť. Biologia (Bratislava) 36 (2): 107–133.

Kocianová, E. 1986. Príspevok k akarofaune drobných cicavcov lužných lesov pri Bratislave. Zprávy československé zoologické společnosti 19–20: 46.

Kocianová, E. 1989. Nest-ectoparasites (gamasid mites) as vectors of rickettsiae in nature and in experiments. Trudy Institutu imeni Pastera 66: 89–94.

Kocianová, E. 1993. Môžu sa gamazoidné roztoče (gamasoiodea) zúčastňovať kolobehu niektorých patogénych agens v prírode? Správy slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava) 15: 55–59.

Kocianová, E., Kožuch, O. 1988. A contribution to the parasite fauna in winter nests of the common mole (Talpa europaea L.) and incidence of its infection with tick-borne encephalitis virus TBE and Rickettsia Coxiella burnetti. Folia Parasitologica 35: 175–180.

Kočišová, A. 2007. The poultry red mite (Dermanyssus gallinae) – an important pest in poultry breeding (In Slovak). Slovenský veterinársky časopis 32: 309–312.

Kočišová, A., Letková, V., Mitrová, M. 2006. The observation of Triflumuron (Baycidal 25 WP) effects on the poultry red mite, (Dermanyssus gallinae) under practical conditions. Proceedings of Abstracts in ICOPA XI , Glasgow, p. 1359.

Kočišová, A., Plachý, J. 2008. Novel approach to controlling the poultry red mite (Acarina: Mesostigmata). In: Robinson, W.H., Bajomi, D. (eds), Proceedings of the Sixth International Conference on Urban Pests. OOK-Press Kft., p. 349–354.

Kohn, M., Štěrba, J. 1986. A comparision of some diagnostic features of Eulaelaps stabularis (Koch, 1839) and Eulaelaps oudemansi Turk, 1945 (Acarina, Parasitiformes) by means of scanning electron microscope. Folia Parasitologica (Prague) 33 (2): 173–176.

Kopernický, J. 1997. Zásady prevencie a tlmenia varoózy včiel. In: Sokol, J., Blecha, J., Halaša, M., Rigler, R. (eds): Prevencia a tlmenie chorôb včiel v Slovenskej republike. Zborník z odbornej konferencie. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky, Bratislava, p. 31–35.

Košel, V. 1974. O živočíšstve našich jaskýň. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 2: 17–20.

Košel, V. 1975. Faunistický prieskum v priepasti Brázda (Barazdaláš) v Slovenskom krase. Slovenský kras 13: 181–185.

Košel, V. 1976. Fauna Medvedej jaskyne v Slovenskom raji (Západné Karpaty). Slovenský kras 14: 105–113.

Košel, V. 1977. Faunistický prieskum v jaskyni Javorinka (Vysoké Tatry). Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 4: 20–22.

Košel, V. 1983. Súčasné problémy dokumentácie krasu so zameraním na krasovú faunu a flóru. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 14 (2): 28–30.

Košel, V. 1984. Súčasný stav poznania fauny v jaskyniach Slovenského raja. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 15 (1): 38–40.

Košel, V. 1985. Klasifikácia jaskynných útvarov z biologického hľadiska. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 16 (1–2): 28–29.

Košel, V. 1994. Živočíšstvo jaskýň. In: Rozložník, M., Karasová, E. (eds): Slovenský kras – Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia. Osveta, Martin, p. 240–245.

Košel, V. 2000. Regionalizácia jaskynnej a krasovej fauny Západných Karpát. In: Mock, A., Kováč, Ľ., Fulín, M. (eds): Fauna jaskýň (Cave Fauna). Východoslovenské múzeum, Košice, p. 67–84.

Košel, V. 2009. Subteránna fauna Západných Karpát. Vydal Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd České republiky, v. v. i., 204 pp.

Košel, V., Mock, A. 2006. Speleobiologická bibliografia zo Slovenska za obdobie 2000–2005. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 214–221.

Košel, V., Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2007. Zoologický výskum v jaskyni Ľudmila – Leontína po 48 rokoch (Národný park Slovenský kras). [Zoological research in Ľudmila – Leontína cave after 48 years (Slovenský kras National Park)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 159–168.

Kostrab, M. 2010. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata, Pyroglyphidae) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 49 pp.  manuscript *also Mesostigmata

Kostúrová, N., Kováč, Ľ. 2004. Súčasný stav a perspektívy poznania diverzity pôdnej fauny Slovenského krasu. In: Zborník referátov z konferencie „30 rokov výskumu a ochrany prírody Slovenského krasu" 19.-20. novembra 2003 v Rožňave. Správa NP Slovenský kras, p. 133–144.

Kováč, Ľ. 2000. Prieskum jaskynných bezstavovcov v Slovenskom krase. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 38: 171–174.

Kováč, Ľ. 2008. Cave Life. In: Jakál, J.; Bella, P. (eds): Caves of the World Heritage in Slovakia. State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration, Liptovský Mikuláš, p. 95–108.

Kováč, Ľ., Bernadovič, F. 2001. Zámery stacionárneho biospeleologického výskumu suchozemských bezstavovcov v sprístupnených jaskyniach. Aragonit 6: 28–29.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2001. Demänovské jaskyne – biospeleologická lokalita európskeho významu. Aragonit 6: 25–28.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Ľuptáčik, P., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. 2002. Spoločenstvá kavernikolných článkonožcov (Arthropoda) Demänovských jaskýň. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 3. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 155–164.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Palacios-Vargas, J.G. 1998. Los invertebrados de las cuevas de Eslovaquia. In: Actas del III. Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, El Guacharo. Sociedad Venezolana de Espeleología (Caracas) 43: 45–59.

Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2002. Článkonožce (Arthropoda) jaskyne Bobačka (Muránska planina). In: Uhrín, M. (ed): Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 3, OP – Správa Národného parku Muránska planina, Revúca, p. 141–145.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Košel, V., Fenďa, P. 2002. Článkonožce (Arthropoda) Belianskej jaskyne (Belianske Tatry). [Arthropoda of the Belianska Cave (Belianske Tatry Mts.)] Aragonit 7: 27–29.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Prvé údaje o bezstavovcoch Ochtinskej aragonitovej jaskyne. [First data on invertebrates of the Ochtiná Aragonite cave (Revúcka vrchovina Mts.)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 42: 129–136.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z. 2005. Živé organizmy. [Living organisms] In: Stankovič, J., Cílek, V. (eds.): Krásnohorská jaskyňa - Buzgó. Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava, p. 88–95.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Višňovská, Z., Svatoň, J., Košel, V. 2003. Bezstavovce Harmaneckej jaskyne (Veľká Fatra). Aragonit 8: 31–34.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V. 2004. Terestrické článkonožce Domického jaskynného systému a Ardovskej jaskyne (Slovenský kras) – mikrohabitay a diverzita. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 138–144.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň, J., Mašán, P. 2005. Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 61–70.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Fenďa, P. 2006. Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj) [Invertebrates of the Dobšinská Ice Cave, Slovak Paradise, Slovakia] In: Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 179–186.

Kováč, Ľ., Schnitzerová, E., Miklisová, D., Mati, R. 1999. Gamasina communities (Acari, Parasitiformes) of arable soils with two different soil types. Pedobiologia 43: 54–63.

Kováč, Ľ., Takáčová, M., Rozložník, M. 1997. Soil arthropod communities of the Slovak karst biosphere reserve with special reference to Collembola (Hexapoda). In: Tóth, E., Horváth, R. (eds): Proceedings of the "Research, Conservation, Management" Conference. Volume I. Aggtelek National Park Directorate, Aggtelek, p. 427–436.

Kováčiková, M. 2013. Pôdne roztoče (Acari, Mesostigmata) NPR Devínska Kobyla (Malé Karpaty). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 76 pp.  manuscript

Krajčiová, R. 2014. Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky roztočov rodu Dermanyssus na Slovensku. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, 84 pp.  manuscript

Kraljik, J. 2012. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 59 pp.  manuscript

Kraljik, J., Fenďa, P. 2012. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku. [Mites (Acarina, Mesostigmata) in the nests of Corvus frugilegus in Slovakia] In: Kubovčík, V., Stašiov, S. (eds.): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2012", 18. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Technická univerzita vo Zvolene, p. 92–93.

Kramárová, L. 1973. Contribution to the fauna of mites (Acarina) from small mammals in Spišská Magura mountains. Biologia (Bratislava) 28: 911–917.

Kramárová, L., Mrciak, M. 1973. Nest mites of small mammals in western Carpathians. In: Daniel, M., Rosický, B. (eds): Proceedings of the 3rd International Congress of Acarology. Academia, Prague, p. 427–433.

Kresák, M. 1980. Skorá diagnostika klieštikovitosti je nevyhnutným predpokladom prevencie. Včelár (7): 148.

Kresák, M. 1981. Poznatky z diagnostiky a terapie klieštikovitosti. Včelár (9): 208–209.

Kresák, M., Jendreják, R. 1980. Výsledky testovania prípravkov proti klieštikovitosti včiel. Včelár (9): 196.

Krištofík, J., Danko, Š. 2012a. Arthropod ectoparasites (Acarina, Heteroptera, Diptera, Siphonaptera) of bats in Slovakia. Vespertilio 16: 167–189.

Krištofík, J., Danko, Š. (eds), Apfelová, M., Bučko, J., Ceľuch, M., Fenďa, P., Hanzelová, V., Hell, P., Chovancová, B., Kadlečík, J., Kadlečíková, Z., Kaňuch, P., Karaska, D., Kaštier, P., Kocian, Ľ., Kocianová-Adamcová, M., Krištín, A., Kürthy, A., Lehotská, B., Lehotský, R., Miklós, P., Matis, Š., Mošanský, L., Pčola, Š., Pjenčák, P., Sládek, J., Stanko, M., Stollmann, A., Ševčík, M., Špakulová, M., Uhrín, M., Urban, P., Valachovič, D., Žiak, D. 2012b. Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. [Mammals of Slovakia – distribution, bionomy and protection] VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 712 pp.

Krištofík, J., Mašán, P. 1996. Population structure changes of Dermanyssus hirundinis and Ornithonyssus sylviarum (Acarina, Mesostigmata) in the penduline tit (Remiz pendulinus) nests during the breeding period. Biologia (Bratislava) 51 (5): 519–529.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z. 1996. Ectoparasites of bee-eater (Merops apiaster) and arthropods in its nests. Biologia (Bratislava) 51 (5): 557–570.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z. 2001. Mites (Acari), beetles (Coleoptera) and fleas (Siphonaptera) in the nests of great reed warbler (Acrocephalus arundinaceus) and reed warbler (A. scirpaceus). Biologia (Bratislava) 56 (5): 525–536.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z. 2005. Arthropods in the nests of marsh warblers (Acrocephalus palustris). Biologia (Bratislava) 60 (2): 171–177.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z., 2007. Arthropods (Pseudoscorpionidea, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in the nests of the bearded tit (Panurus biarmicus). Biologia (Bratislava) 62 (5): 749–755.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z., Gajdoš, P. 1993. Arthropods in the nests of penduline tit (Remiz pendulinus). Biologia (Bratislava) 48 (5): 493–505.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z., Karaska, D. 2009. Arthropods in the nests of lesser spotted eagle (Aquila pomarina). Biologia (Bratislava) 64 (5): 974–980.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z., Nuhličková, S. 2013. Arthropods (Acarina, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of hoopoe (Upupa epops) in Central Europe. Biologia 68 (1): 155–161.

Krištofík, J., Šustek, Z., Gajdoš, P. 1994. Arthropods in nests of the Sand Martin (Riparia riparia Linnaeus, 1758) in South Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (5): 683–690.

Krištofík, J., Šustek, Z., Mašán, P. 2002. Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in the nests of red-backed shrike (Lanius collurio) and lesser grey shrike (Lanius minor). Biologia (Bratislava) 57 (5): 603–613.

Kršiak, B. 2009. Podkôrnikovité (Coleoptera: Scolytidae) a foretické uropodné roztoče (Acarina, Mesostigmata: Uropodina) v horskom smrekovom lese. Dizertačná práca, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 82 pp.  manuscript

Kršiak, B., Zach, P. 2007. K výskytu a ekológii niektorých druhov rodu Trichouropoda (Acarina, Mesostigmata: Uropodina) na Slovensku [On occurence and ecology of selected species of the genus Trichouropoda (Acarina, Mesostigmata: Uropodina) in Slovakia] Entomofauna carpathica 19 (1–2): 32–34.

Kršiak, B., Zach, P., Jakuš, R. 2009. An interesting case of phoresy in mite associates of Hylurgops palliatus (Gyll.) (Coleoptera: Scolytidae). Folia Oecologica 36 (1): 20–22.

Kršiak, B., Zach, P., Kulfan, J. 2010a. Frekvenčná distribúcia foretických uropodných roztočov na štyroch druhoch podkôrnikovitých v horskom smrekovom lese. Acta Facultatis Forestalis Zvolen 52 (2): 43–50.

Kršiak, B., Zach, P., Kulfan, J. 2010b. The role of Hylastes cunicularis Erichson (Coleoptera, Scolytidae) in transferring uropodine mites in a mountain spruce forest. Journal of Forest Science 56 (6): 258–264.

Krumpál, M., Cyprich, D., Fenďa, P. 1998. Predbežný prehľad fauny roztočov (Acarina) a bĺch (Siphonaptera) hniezd niektorých druhov vtákov (Aves) a cicavcov (Mammalia) v Malej Fatre. [An estimate review of mites (Acarina) and fleas (Siphonaptera) from nests of some species of birds (Aves) and mammals (Mammalia) in the the Malá Fatra Mountains]. In: Korňan, M. (ed): Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa národného parku Malá Fatra, Varín, p. 52–61.

Krumpál, M., Cyprich, D., Fenďa, P., Pinowski, J. 2000–2001. Invertebrate fauna in nests of the house sparrow Passer domesticus and the tree sparrow Passer montanus in central Poland. International Studies on Sparrows 27–28: 35–58. *obsahuje aj údaje zo Slovenska

Krumpálová, Z., Kostrab, M., Fenďa, P. 2015. Dust mites (Acarina: Pyroglyphidae) in university campus housing in Central Europe. Biologia 70 (6): 797–801.

Kucman, P. 2011. Ekológia Dermanyssus gallinae a D. hirundinis (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného – Passer montanus. In: Galamboš, M., Džugasová, V. (eds): Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave vo vydavateľstve UK, p. 419–424.

Kucman, P. 2012. Acarina (Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer montanus L. 1758). Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 108 pp.  manuscript

Kucman, P., Krumpál, M. 2011. Životná stratégia roztoča Androlaelaps casalis (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer montanus). Sylvia 47: 95–102.

Libíková, H. 1954. Virologické vyšetrenia ektoparazitov v rajóne Rožňava r. 1952. In: Blaškovič, D. (ed): Epidémia encefalitídy. Nakladateľstvo SAV, Bratislava, p. 253–257.

Lisický, M.J., Čarnogurský, J., Čejka, T., Kalúz, S., Krumpálová, Z., Pišút, P., Uherčíková, E. 1997. Adaptive changes in the ecosystem related to the shift of the Danube River into the Gabčíkovo powerplant canal. Ekologia (Bratislava) 16 (3): 265–280.

Lukáň, M., Rajecová, K., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2004. Predbežné výsledky prieskumu spoločenstiev terestrických článkonožcov (Arthropoda) Jasovskej jaskyne. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 169–173.

Lysý, J., Nosek, J., Vyrosteková, V., Kováčik, J. 1979. Isolation of Francisiella tularensis from mites Haemogamasus nidi and Laelaps hilaris in Western Slovakia. Zentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene.Erste Abteilung Originale.Reihe A: Medizinische Mikrobiologie und Parasitologie 244 (2–3): 324–326.

Macko, J. 2008. Pôdna fauna 8 LVS Západných Tatier. Phytopedon (Bratislava) 7 (1): 149–154.

Majtánová, D. 2011. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) čeľade Zerconidae v Európe. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 67 pp. manuscript

Marek, J. 1983. Ochrana hraníc proti varroatóze. Včelařství 36: 50–51.

Mašán, P. 1992. A new species of the gamasid mite from the genus Hypoaspis Canestrini, 1884 (Acarina: Parasitiformes) from Czecho-Slovakia. Biologia (Bratislava) 47 (5): 383–388.

Mašán, P. 1993. Mites (Acarina) associated with species of Trox (Coleoptera: Scarabaeidae). European Journal of Entomology 90 (3): 359–364.

Mašán, P. 1994a. A new macrochelid mite (Acarina: Mesostigmata) associated with Trox sabulosus (Coleoptera: Scarabeidae). European Journal of Entomology 91 (3): 349–351.

Mašán, P. 1994b. The eviphidid mites (Acarina: Mesostigmata: Eviphididae) associated with scarabeid and carrion beetles (Coleoptera: Scarabeidae, Silphidae) in central Europe. Acarologia (Paris) 35 (1): 3–19.

Mašán, P. 1994c. The mesostigmatic mites (Acarina, Mesostigmata) associated with the dung beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) in South Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (2): 201–205.

Mašán, P. 1995. Gamasoidné roztoče (Acarina) na niektorých skarabeusovitých a zdochlinárovitých chrobákoch (Coleoptera) v CHKO Cerová vrchovina [The gamasoid mites (Acarina) associated with the scarabeid and silphid beetles (Coleoptera) in the Protected landscape area Cerová vrchovina mountains]. In: Rimava 1995 (odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov). Správa CHKO Cerová vrchovina, Rimavská Sobota a Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 16–20.

Mašán, P. 1997a. Antennoseius (Antennoseius) rugosus sp. n. (Acarina, Mesostigmata), a new mite species from Slovakia. Biologia (Bratislava) 52 (5): 625–628.

Mašán, P. 1997b. Changes in infestation rate and age structure of Dermanyssus hirundinis and Ornithonyssus sylviarum (Acarina) during nidification and breeding period of penduline tit. Journal of Medical Entomology 34 (6): 609–614.

Mašán, P. 1998a. A new soil mite species of the genus Zerconopsis from Slovakia (Acarina, Ascidae). Fragmenta entomologica (Roma) 30 (1): 75–78.

Mašán, P. 1998b. Ameroseius fungicolis sp. n. and A. callosus sp. n., two new ameroseiid species (Acarina, Mesostigmata) associated with wood-destroying fungi. Biologia (Bratislava) 53 (5): 645–649.

Mašán, P. 1998c. Description of the female of Uropoda copridis (Acarina, Mesostigmata, Uropodina). Biologia (Bratislava) 53 (5): 651–653.

Mašán, P. 1998d. Two new mesostigmatic mites (Acarina; Proctolaelaps, Hypoaspis) associated with erotylid and melolonthine beetles (Coleoptera: Erotylidae, Scarabeidae) from Slovakia. Entomological Problems 29 (1): 19–22.

Mašán, P. 1999a. Description of the deutonymph of Trichocylliba comata (Acarina, Mesostigmata, Uropodina). Biologia (Bratislava) 54 (5): 525–527.

Mašán, P. 1999b. Mites (Acarina) associated with burying and carrion beetles (Coleoptera, Silphidae) and description of Poecilochirus mrciaki sp. n. (Mesostigmata, Gamasina). Biologia (Bratislava) 54 (5): 515–524.

Mašán, P. 1999c. New mite species of the cohort Uropodina (Acarina, Mesostigmata) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 54 (2): 121–133.

Mašán, P. 1999d. New species of the genera Trachytes, Trichouropoda, Nenteria and Oplitis (Acarina, Mesostigmata, Uropodina) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 54 (5): 501–514.

Mašán, P. 2000. Roztoče kohorty Uropodina (Acarina, Mesostigmata) Slovenska. Doktorandská dizertačná práca, Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 282 pp.  manuscript

Mašán, P. 2001a. First records of mesostigmatid mite species (Acarina) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 56 (2): 216–218.

Mašán, P. 2001b. First records of mites (Acari) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 56 (5): 496, 502.

Mašán, P. 2001c. Roztoče kohorty Uropodina (Acarina, Mesostigmata) Slovenska. Annotationes Zoologicae et Botanicae (Bratislava) No. 223, 320 pp.

Mašán, P. 2003a. Identification key to Central European species of Trachytes (Acari, Uropodina) with redescriptions, ecology and distribution of Slovak species. European Journal of Entomology 100 (3): 435–448.

Mašán, P. 2003b. Macrochelid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata, Macrochelidae). Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, NOI Press Bratislava, 149 pp.

Mašán, P. 2007. A review of the family Pachylaelapidae in Slovakia, with systematics and ecology of European species (Acari: Mesostigmata: Eviphidoidea). Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, NOI Press Bratislava, 247 pp.

Mašán, P. 2008. The family Epicriidae in Slovakia: annotated faunal synopsis and description of a new species of Epicrius (Acari, Mesostigmata, Epicriidae). Zootaxa 1880: 48–68.

Mašán, P. 2014a. A new European species of the genus Arctoseius Thor 1930 (Acari, Mesostigmata, Ascidae), with a key to the cetratus species group. International Journal of Acarology 40 (5): 397–401.

Mašán, P. 2014b. A review of the genus Pseudolaelaps Berlese, 1916 (Acari: Mesostigmata, Pseudolaelapidae), with descriptions of eleven new species from Europe. Systematic and Applied Acarology 19 (3): 283–312.

Mašán, P. 2017. A revision of the family Ameroseiidae (Acari, Mesostigmata), with some data on Slovak fauna. ZooKeys 704: 1–228.

Mašán, P. 2018. A morphological re-evaluation of Pachyseius humeralis Berlese, 1910 (Acari, Mesostigmata, Pachylaelapidae). ZooKeys 790: 35–44.

Mašán, P. 2020. A new wood-inhabiting mite species of the genus Dendroseius Karg, 1965 (Acari, Mesostigmata, Rhodacaridae) from Central Europe (Slovakia). ZooKeys 984: 49–57

Mašán, P., Babaeian, E. 2019. A new myrmecophilous mite species of the genus Cosmolaelaps Berlese, 1903 (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Central Europe (Slovakia). Zootaxa 4647 (1): 495–505.

Mašán, P., Fenďa, P. 2002. Description of the deutonymph of Uroobovella minima (Acarina, Mesostigmata, Uropodina). Entomological Problems (Bratislava) 32 (2): 169–170.

Mašán, P., Fenďa, P. 2003. Roztoče – Acari (Parasitiformes, Uropodina). In: Mašán, P., Svatoň, J. (eds): Pavúkovce národného parku Poloniny [Arachnids of the Poloniny National Park] (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, p. 207–231.

Mašán, P., Fenďa, P. 2004. Zerconid mites of Slovakia (Acari, Mesostigmata, Zerconidae). Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, NOI Press Bratislava, 238 pp.

Mašán, P., Fenďa, P. 2009. Roztoče – Acari (Parasitiformes, Uropodina). In: Mašán, P., Mihál, I. (eds): Pavúkovce Cerovej vrchoviny – Arachnids of the Cerová vrchovina (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari). ŠOP SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, ÚZ SAV Bratislava, ÚEL SAV Zvolen, p. 209–230.

Mašán, P., Fenďa, P. 2010. A review of the laelapid mites associated with terrestrial mammals in Slovakia, with a key to the European species (Acari: Mesostigmata: Dermanyssoidea). Institute of Zoology SAS, NOI Press, Bratislava, 187 pp.

Mašán, P., Fenďa, P., Krištofík, J., Halliday, B. 2014. A review of the ectoparasitic mites (Acari: Dermanyssoidea) associated with birds and their nests in Slovakia, with notes on identification of some species. Zootaxa 3893 (1): 77–100.

Mašán, P., Fenďa, P., Mihál, I. 2008. New edaphic mites of the genus Veigaia from Slovakia and Bulgaria, with a key to the European species (Acari, Mesostigmata, Veigaiidae). Zootaxa (1897): 1–19.

Mašán, P., Halliday, B. 2009a. Mesostigmatid mites associated with the dung beetle Copris lunaris (Coleoptera: Scarabaeidae). European Journal of Entomology 106: 545–550.

Mašán, P., Halliday, B. 2009b. Three new genera of the mite family Eviphididae (Acari: Mesostigmata). Zootaxa (2013): 43–57.

Mašán, P., Halliday, B. 2010. Review of the European genera of Eviphididae (Acari: Mesostigmata) and the species occurring in Slovakia. Zootaxa (2585): 1–122.

Mašán, P., Halliday, B. 2014. Review of the mite family Pachylaelapidae (Acari: Mesostigmata). Zootaxa 3776 (1): 1–66.

Mašán, P., Halliday, B. 2016. A new species of Hoploseius (Acari: Blattisociidae) associated with the red-belted bracket fungus, Fomitopsis pinicola (Polyporaceae) in Slovakia. Systematic & Applied Acarology 21 (8): 1145–1156.

Mašán, P., Joharchi, O., Abramov, V.V. 2021. A new genus and two new species of melicharid mites (Acari: Mesostigmata) associated with wood-decaying fungi and mycophagous erotylid beetles (Coleoptera: Erotylidae) in Europe. Zootaxa 4980 (1): 157–173.

Mašán, P., Kalúz, S. 1997. K faune roztočov čeľade Trachyuropodidae (Acarina: Uropodina) na Slovensku. Entomofauna Carpathica 9 (4): 97–101.

Mašán, P., Kalúz, S. 1998. Redescription of Lobogynoides andreinii comb.nov. (Acarina, Mesostigmata, Diplogyniidae) associated with Hololepta plana (Coleoptera, Histeridae). Biologia (Bratislava) 53 (2): 169–172.

Mašán, P., Kalúz, S. 1999. Mites of the genus Polyaspinus (Mesostigmata, Uropodina) from Slovakia with description of a new species. Biologia (Bratislava) 54 (5): 529–538.

Mašán, P., Kalúz, S. 2001. The adult stages of Stylochirus fimetarius (Acari, Mesostigmata) and new systematic status of the genus Iphidosoma. Biologia (Bratislava) 56 (5): 483–488.

Mašán, P., Kalúz, S., Babjaková, A. 1994. Mites (Acarina) from the winter nests of the common mole (Talpa europaea L.) in south Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (5): 667–673.

Mašán, P., Krištofík, J. 1992. Phoresy of some arachnids (Acarina and Pseudoscorpionidea) on synanthropic flies (Diptera) in the South Slovakia. Biologia (Bratislava) 47: 87–96.

Mašán, P., Krištofík, J., 1993. Mites and ticks (Acarina: Mesostigmata et Ixodida) from the nests of Riparia riparia L. in South Slovakia. Biologia (Bratislava) 48 (2): 155–162.

Mašán, P., Krištofík, J. 1995. Mesostigmatid mites (Acarina: Mesostigmata) in the nests of penduline tit (Remiz pendulinus). Biologia (Bratislava) 50 (5): 481–485.

Mašán, P., Krištofík, J. 1996. Mites (Acarina, Gamasoidea) and fleas (Siphonaptera) from the nests of Edible Dormouse (Glis glis, Myoxidae). Entomofauna Carpathica 8: 135–140.

Mašán, P., Mihál, I. (eds) 2009. Pavúkovce Cerovej vrchoviny – Arachnids of the Cerová vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, 311 pp.

Mašán, P., Országh, I. 1994. Records of phoretic mites (Acarina, Mesostigmata) on biting midge Culicoides obsoletus (Meigen, 1818) (Diptera, Ceratopogonidae). Biologia (Bratislava) 49 (2): 207–210.

Mašán, P., Országh, I. 1995. Mites (Acarina) associated with species of genera Lithobius (Chilopoda: Lithobiidae) and Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae). Entomofauna Carpathica 7 (3): 61–66.

Mašán, P., Országhová, Z. 1995a. Infestation and age structure of Ornithonyssus sylviarum (Acarina: Mesostigmata) and other mites occurence in the Hirundo rustica nests. Biologia (Bratislava) 50 (5): 475–479.

Mašán, P., Országhová, Z. 1995b. Mesostigmatic mites (Acarina) in the winter nests of Hirundo rustica in the vicinity of Bratislava (Slovakia). Acta Zoologica Universitatis Comenianae 39: 33–37.

Mašán, P., Perotti, M.A., Saloña-Bordas, M.I., Braig, H.R. 2013. Proctolaelaps euserratus, an ecologically unusual melicharid mite (Acari, Mesostigmata) associated with animal and human decomposition. Experimental & Applied Acarology 61 (4): 415–429.

Mašán, P., Stanko, M. 2005. Mesostigmatic mites (Acari) and fleas (Siphonaptera) associated with nests of mound-building mouse, Mus spicilegus Petényi, 1882 (Mammalia, Rodentia). Acta Parasitologica 50 (3): 228–234.

Mašán, P., Svatoň, J. (eds) 2003. Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, 241 pp.

Mašán, P., Václav, J., Prokop, P. 2009. First record of the lizard-parasitizing mite, Ophionyssus saurarum (Acari: Maronyssidae) in Slovakia. Entomofauna carpathica 21 (1–2): 10.

Mašán, P., Walter, D.E. 2004. Description of the male of Hoploseius mariae (Acari, Mesostigmata), an European ascid mite associated with wood-destroying fungi, with key to Hoploseius species. Biologia (Bratislava) 59 (5): 527–532.

Mašán, P., Zubáčová, Z. 2001. First records of macrochelid mites (Acari, Macrochelidae) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 56 (5): 577–578.

Matis, D., Krumpál, M., Beláková, A., Fedor, P. 2003. Zoológia bezchordátov 2 diel. Tentaculata, Pogonophora, Onychophora, Arthropoda, Hemichordata, Echinodermata. Vysokoškolské učebné texty pre prírodovedecké fakulty, Faunima, Bratislava, 168 pp.

Melichar, J. 1935. Lesní polaření na Oravě a jeho vliv na půdu, edafon a porost. Lesnická práce 14: 23–54.

Micherdziński, W. 1980. A taxonomic analysis of the family Macronyssidae Oudemans, 1936. I. Subfamily Ornithonyssinae Lange, 1958 (Acarina, Mesostigmata). Polish Academy of Sciences, Warsaw, 264 pp.

Mihál, I., Šteffek, J. 2011. Pôdne bezstavovce. In: Barna, M., Kulfan, J., Bublinec, E. (eds): Buk a bukové ekosystémy Slovenska. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, p. 251–371.

Miko, L., Stanko, M. 1991. Small mammals as carriers of non-parasitic mites (Oribatida, Uropodina). In: Dusbábek, F., Bukva, V. (eds): Modern Acarology. Academia, Prague, vol.1, p. 395–402.

Miťková, K. 2011. Úloha ektoparazitických roztočov pri cirkulácií mikroorganizmov (Rickettsiales) v prírodných ohniskách. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 42 pp. manuscript

Miťková, K., Berthová, L., Kalúz, S., Kazimírová, M., Burdová, L., Kocianová, E. 2015. First detections of Rickettsia helvetica and R. monacensis in ectoparasitic mites (Laelapidae and Trombiculidae) infesting rodents in south-western Slovakia. Parasitology Research 114 (7): 2465–2472.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Košel, V., Hudec, I., Fenďa, P. 2002. Bezstavovce Važeckej jaskyne a vyvieračky Teplica (Kozie chrbty). Aragonit 7: 30–32.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mlejnek, R., Višňovská, Z., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Kavernikolné článkonožce (Arthropoda) Važeckého krasu. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 145–154.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Hudec, I., Košel, V. 2003. Bezstavovce Bystrianskej jaskyne (Horehronské podolie). Aragonit 8: 35–38.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Papáč, V. 2004. Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora). [Biological characteristics of the caves of Bujanovské vrchy hills (Čierna hora Mts.] Aragonit 9: 35–40.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M. 2005. Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 95–101.

Molnárová, P. 2018. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach drozdov (Turdus spp.) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 56 pp. manuscript

Mrciak, M. 1958a. Ďalšie nálezy roztočov radu Parasitiformes z drobných cicavcov ČSR. Biologia (Bratislava) 13 (4): 311–314.

Mrciak, M. 1958b. K faune roztočov (Parasitiformes) žijúcich na drobných cicavcoch v Topoľčianskej ohrade. Biologia (Bratislava) 13 (7): 530–533.

Mrciak, M. 1958c. Roztoče nadčeledi Gamasoidea z epidemiologického aspektu. Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 7 (4): 276–286.

Mrciak, M. 1958d. Roztoče z radu Parasitiformes (Acari) z drobných cicavcov Vysokých Tatier. Zoologické listy 7 (1): 65–86.

Mrciak, M. 1959. Die Milben der Ordnung Parasitiformes (Acarina) der Kleinsäuger des Riesengebirges. Acta Musei nationalis Pragae, řada B 15: 170–176.

Mrciak, M. 1963. O vzťahoch niektorých druhov roztočov (Gamasoidea) k malým cicavcom a biotopom v Ondavskej vrchovine. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 7 (8–9): 437–532.

Mrciak, M. 1964a. Opis samca Hirstionyssus tatricus Mrciak 1958 (Acari: Liponyssidae). Biologia (Bratislava) 19: 59–62.

Mrciak, M. 1964b. Revision der Arten Laelaps jettmari Vitzth. und Laelaps pavlovskyi Zachv. (Acari: Laelapidae). Biologia (Bratislava) 19 (3): 159–170.

Mrciak, M. 1967. Acari, Anoplura a Aphaniptera Blatenskej nížiny pod Vihorlatom. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 12: 19–27.

Mrciak, M. 1968. Príspevok k ektoparazitofaune malých cicavcov v širšej oblasti vodného diela Liptovská Mara pred zavodnením. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 14: 33–43.

Mrciak, M. 1972. Rozšírenie gamazoidných roztočov prichádzajúcich do úvahy ako potenciálne vektory BBP. Manuscript, Záverečná správa úlohy Z-17/1-7, Bratislava, 64 pp.  manuscript

Mrciak, M. 1973. To the Zoogeography of Some Mite Species (Gamasoidea). In: Daniel, M., Rosický, B. (eds): Proceedings of the 3rd International Congress of Acarology. Academia, Prague, p. 441–443.

Mrciak, M. 1974. Gamasoidea. In: Zborník prác o Tatranskom národnom parku 16, Vydavateľstvo Osveta Martin pre Správu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, p. 89–94.

Mrciak, M. 1977. K faune roztočov (Acarina) drobných cicavcov okolia retenčnej nádrže Zemplínska Šírava po zavodnení. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 22: 87–108.

Mrciak, M., Daniel, M., Rosický, B. 1966. Parasites and nest inhabitants of small mammals in the western Carpathians. I. Mites of the superfamily Gamasoidea (Parasitiformes). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 13: 81–116.

Mrciak, M., Jedlička, L., Országh, I. 1975. Vývoj, súčasný stav a perspektívy medicínskej arachnoentomológie na Slovensku. Biologia (Bratislava) 30 (2): 147–155.

Mrciak, M., Rosický, B. 1956. K fauně roztoču řádu čmelíkovců (Parasitiformes) z území ČSR. Zoologické listy 5 (2): 143–148.

Mrciak, M., Rosický, B. 1959. O vzťahoch roztočov radu Parasitiformes k ich hostiteľom, najmä k drobným cicavcom. Biologia (Bratislava) 14 (4): 241–264.

Mrciak, M., Rosický, B. 1970. Ekologické štúdie o nidikolnej faune drobných cicavcov vo Vysokých Tatrách. Národné parky – bohatstvo civilizácie (Proceeding), p. 360–383.

Mrciak, M., Rosický, B. 1975. Some features of the zoogeography of high altitude parasites of birds and mammals on the example of the High Tatra mountains (Slovakia). Biologia (Bratislava) 30 (8): 589–593.

Nagy, R. 1991. Prieskum fauny článkonožcov (Arthropoda) hniezd domestifikovaných populácií Columba livia (Gmelin, 1789) na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 88 pp.  manuscript

Nosek, J. 1954. Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 105 pp.

Nosek, J. 1957. Výzkum půdní fauny jako součást výzkumu biocenosy lesa II. Poznámky k ekologii půdní fauny s hlediska biologie půdy. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 157 pp.

Nosek, J., Lichard, M. 1962. Beitrag zur Kenntnis der Vogelnestfauna. Entomologické problémy 2: 29–51.

Okáli, I. 1991. List of the type specimens in the collections of the Slovak National Museum – Natural History Museum, Bratislava: Arachnida, Parasitiformes. Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 37: 199–201.

Okáli, I. 2001. List of the type specimens in the collections of the Slovak National Museum – Museum of Natural History – Bratislava. X . Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 47: 40–51.

Országhová, Z., Hrvoľ, J., Benická, V., Sobeková, K. 2006. Fauna Bratislavy. Hniezdna biológia lastovičky domovej (Hirundo rustica). Univerzita Komenského Bratislava vo vydavateľstve UK, 126 pp.

Ozimá, L. 2018. Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 78 pp. manuscript

Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A., Svatoň, J., Christophoryová, J. 2009. Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny [Terrestrial invertebrates (Evertebrata) of caves in volcanic rocks of the Cerová vrchovina Highlands] Aragonit 14 (1): 32–42.

Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. 2006. Terestrické článkonožce (Arthropoda) vybraných jaskýň Silickej planiny. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 187–199.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P. 2007. Terestrické článkonožce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch). [Terrestrial arthropods of the Obrovská Shaft (Slovak Karst, Dolný vrch Plateau)] Aragonit 12 (1): 51–53.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Košel, V., Christophoryová, J. 2007. Spoločenstvá terestrických článkonožcov NPP Snežná diera (Slovenský kras, Horný vrch). [Communities of the terrestrial arthropods in the National Natural Monument Snežná diera (Snow Hole) Cave (Slovak Karst, Horný vrch plateau)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 151–157.

Papáč, V., Višňovská, Z., Gresch, A. 2015. Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry). [Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)] Aragonit 20 (2): 107–113.

Pazsiczky, J. 1914. Az izeltlábúakra vonatkozö Magyarországi babonák. 2. Atkák (Acarina) rendje. A Tréncsénvármegyei Muzeumegyesület értesitöje, p. 37–54.

Pecina, P. 1970. Czechoslovak uropodid mites of the genus Trachytes Michael, 1894 (Acari, Mesostigmata). Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1969: 39–59.

Pecina, P. 1980a. Additional data on several Czechoslovak members of the subfamily Trachyuropodinae Berlese, 1918 (Uropodidae, Mesostigmata). Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1978: 357–388.

Pecina, P. 1980b. Additional knowledge of members of the genus Trachytes Michael, 1894 (Acari, Mesostigmata) from Czechoslovakia. Acta Universitatis Carolinae, Biologica 1978: 389–407.

Peroutka, M., Haragsim, O. 1981. Varroáza včel. SVS – Oddělení veterinární osvěty, Státní veterinární správa ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, 11 pp.

Plumari, M., Kazemi, S. 2012. Redescription and neotype designation of Lobogynium sudhiri (Datta) (Acari: Diplogyniidae), a mite associated with beetles of the genus Atholus (Thomson) (Coleoptera: Histeridae) in the Palaearctic region. Zootaxa 3352: 1–16.

Poláčiková, Z. 2013. Ecology of mites (Acarina) on small mammals (Eulipotyphla, Rodentia) in Podunajská nížina plain. Biologia 68 (1): 162–169.

Poláčiková, Z., Ponecová, Z. 2013. Roztoče (Acarina) drobných zemných cicavcov. In: David, S., Mojses, M., Petrovič, F. (eds): Vplyv ťažby uhlia na krajinu a biodiverzitu Košských mokradí (Hornonitrianska kotlina). Ústav krajinnej ekológie SAV, Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, p. 72–76.

Praslička, J., Barteková, A. 2008. Occurrence of predatory mites of the Phytoseiidae family on apple-trees in integrated and ecological orchards. Plant Protection Science 44 (2): 57–60.

Praslička, J., Barteková, A., Schlarmannová, J., Malina, R. 2009. Predatory mites of the Phytoseiidae family in integrated and ecological pest management systems in orchards in Slovakia. Biologia (Bratislava) 64 (5): 959–961.

Praslička, J., Schlarmannová, J., Matejovičová, B., Tancík, J. 2011. The predatory mite Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae) as a biocontrol agent of Eriophyes pyri (Acari: Eriophyidae) on pear. Biologia (Bratislava) 66 (1): 146–148.

Praslička, J., Schlarmannová, J., Matejovičová, B., Tancík, J. 2012. Population density of the predatory mite Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae) on various pear cultivars in organic and integrated orchards. Biologia (Bratislava) 67 (3): 561–564.

Řeháček, J., Kocianová, E. 1989. Sledovanie premorenia vybraných lokalít Záhorskej nížiny na pôvodcu Q horúčky, Coxiella burnetii. Entomologické problémy 19: 365–370.

Řeháček, J., Kocianová, E., Brezina, R., Kocian, Ľ. 1983. Výskyt rickettsií patogénnych pre človeka v Západných Tatrách. Biologia (Bratislava) 38: 629–636.

Řeháček, J., Župančičová, M., Kováčová, E., Úrvölgyi, J., Brezina, R. 1975. Study of Rickettsioses in Slovakia. II. Infestation of Fleas and Mites in Mole Nests in some Localities in Central Slovakia with C. burnetti and Rickettsiae belonging to the Spotted Fever Group. Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology 19: 329–339.

Reuss, G.M. 1853-1854. Opis městečka Velká Řevúca zvaného I-ní a II-hý díl. III. Přírodopis, I. Živočichopis (Zoologia). Manuscript, 13 pp.

Rosický, B. 1953. Klasifikace přenašečů v přírodních ohniscích přenosných chorob. Československá biologie 2: 27–32.

Rosický, B. 1954. Přírodní ohniskovost chorob a výskumy na jihovýchodním Slovensku. Československá Parasitologie 1: 15–22.

Rosický, B. 1960. Metodika statsionarnogo issledovaniya parazitofauny v Zapadnykh Karpatach. In: Flora i fauna Karpat. Sbornik rabot, Izdavatelstvo akademii nauk SSSR, Moskva, p. 224–226.

Rosický, B., Černý, V., Daniel, M., Dusbábek, F., Palička, P., Samšiňák, K. 1979. Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka. Academia, Praha, 208 pp.

Rosický, B., Kratochvíl, J., Mačička, O. 1954a. Charakteristika okolia Rožňavy po stránke teriologickej a parazitologickej. In: Blaškovič, D. (ed): Epidémia encefalitídy v rožňavskom prírodnom ohnisku nákaz, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, p. 145–190.

Rosický, B., Kratochvíl, J., Mačička, O. 1954b. Osadenie biotopov skúmanej krasovej planiny drobnými cicavcami a ektoparazitmi s ohľadom na prírodnú ohniskovosť nákaz. Bratislavské lekárske listy 34: 1166–1171.

Rosický, B., Mrciak, M. 1967. The concept of the acarinium and the acarina zones. Folia Parasitologica (Prague) 14: 349–360.

Rosický, B., Mrciak, M. 1970. Zoogeografia parazitov Vysokých Tatier. Národné parky – bohatstvo civilizácie (Proceeding), p. 445–459.

Roško, Ľ. 1980. Opatrenia proti klieštikovitosti včiel. Včelár (9): 193.

Roško, Ľ. 1981. Ako ďalej s klieštikovitosťou. Včelár (1): 5.

Roško, Ľ. 1981. Varoóza (klieštikovitosť) včiel. Ústredný výbor Slovenského zväzu včelárov, Bratislava, 23 pp.

Roško, Ľ., Halaša, M. 1988. Choroby včiel a ich prevencia. Vydala Príroda pre Slovenský zväz včelárov, Bratislava, 155 pp.

Roško, Ľ., Hanko, J. 1978. Diagnostika klieštikovitosti. Včelár (11): 249.

Roy, L., Dowling, A.P.G., Chauve, C.M., Buronfosse, T. 2009. Delimiting species boundaries within Dermanyssus Duges, 1834 (Acari: Dermanyssidae) using a total evidence approach. Molecular Phylogenetics and Evolution 50 (3): 446–470.

Ryba, J., Rödl, P., Bartoš, L., Daniel, M., Černý, V. 1984. Ovlivnění ekologie blech syslích hnízd (Citellus citellus (L.)) mesostigmatickými roztoči. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 5: 103–108.

Ryba, J., Rödl, P., Bartoš, L., Daniel, M., Černý, V. 1987. Some features of the ecology of fleas inhabiting the nests of the european suslik (Citellus citellus (L.)). II. The influence of mesostigmatid mites on fleas. Folia Parasitologica 34: 61–68.

Šály, A., Šustek, Z., Kalúz, S. 1982. Vozmozhnosti bioindikacii chimizirovannykh agrocenozov s pomoshchin izbrannykh grup pochvennoy fauny. Ekologicheskaya Kooperacia 2: 31–34.

Samšiňák, K. 1957a. Die mitteleuropäischen Arten der Familie Diplogyniidae (Acari). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 54 (1): 98–103.

Samšiňák, K. 1957b. Tabulka k rychlému určení řádu roztočů, podřádu Mesostigmata, žijících na hlodavcích. Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 6 (2): 107–112.

Samšiňák, K. 1960a. Kurze Bemerkungen über Mesostigmata (Acari). Časopis Československé společnosti entomologické 57: 275–284.

Samšiňák, K. 1960b. Über einige forstwirtschaftlich wichtige Milben der Gattung Proctolaelaps Berlese, 1923. Československá Parasitologie 7: 297–307.

Samšiňák, K. 1978. Roztoči na hmyzu. Živa 5: 182–184.

Samšiňák, K. 1984. Mites on flies of the family Sphaeroceridae. Věstník československé Společnosti zoologické 48: 45–63.

Samšiňák, K. 1990. Mites on flies of the family Sphaeroceridae. Acarologia (Paris) 30: 85–105.

Samšiňák, K., Dusbábek, F. 1971. Podřád čmelíkovci – Mesostigmata. In: Daniel, M., Černý, V. (eds): Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV. Academia, Praha, p. 313–352. – bez faunistiky

Samšiňák, K., Najvarová, Š., Vobrázková, E. 1979. Roztočí zvířena lůžek dětských léčeben na Štrbském plese. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 1: 243–246.

Schniererová, E. 2000. Synúzie roztočov (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov umiestnených na alebo nad vodnou hladinou. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 72 pp.  manuscript

Schnitzerová, E., Kováč, Ľ., Takáčová, M. 1994. Spoločenstvá pôdnych článkonožcov (Arthropoda) agátových lesíkov na Východoslovenskej nížine. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 35: 31–46.

Sellnick, M. 1968. Neopodocinum mrciaki sp. n., eine neue Milbenart aus der Slowakei. Folia Parasitologica (Prague) 15 (3): 253–262.

Shehata, K.K., Weismann, Ľ. 1972. Rearing the predacious mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot on artificial diet (Acarina: Phytoseiidae). Biologia (Bratislava) 27 (8): 609–615.

Sidor, V. 1982. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Diplomová práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 69 pp. manuscript

Sidor, V. 1986. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Poľnohospodárstvo 32 (8): 737–747.

Siryová, S. 2000. K ekológii orla krikľavého (Aquila pomarina) v podmienkach východného Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.  manuscript

Sočuvková, S. 2014. Biodiverzita akarínií v hniezdach vtákov. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, 175 pp.  manuscript

Šohajdová, S. 2016. Ektoparazity hniezd sýkoriek (rod Parus) z CHKO Ponitrie. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 83 pp. manuscript

Špaková, M. 2000. Ektoparazity (Mesostigmata, Ixodida) drobných cicavcov severo-západnej časti Slanských vrchov. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 34 pp.  manuscript

Stanko, M. 1987. Fauna roztočov (Acarina, Mesostigmata) drobných cicavcov východnej časti Volovských vrchov (Slovenské rudohorie). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 28: 133–151.

Stanko, M. 1988a. Poznámky k faune ektoparazitov (Siphonaptera, Mesostigmata, Ixodidea) drobných cicavcov doliny potoka Delňa (Slanské vrchy). In: Prehľad odborných výsledkov XII. Východoslovenského tábora ochrancov prírody (Sigord-Kokošovce), Prešov, 102–113.

Stanko, M. 1988b. Príspevok k poznaniu ektoparazitov (Mesostigmata, Ixodidae, Siphonaptera) drobných cicavcov Hermanovskej doliny (Slanské vrchy). In: XI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. Zborník odborných výsledkov. (Hermanovce 25.7.–1.8.1987), Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove, Okresný národný výbor odbor kultúry vo Vranove nad Topľou, Prešov – Vranov nad Topľou, p. 166–179.

Stanko, M. 1988c. Sezónna dynamika roztočov (Acarina, Mesostigmata) a ich vzťah k drobným cicavcom vo východnej časti Slovenského rudohoria (Západné Karpaty). Biologia (Bratislava) 43 (2): 115–123.

Stanko, M. 1989a. Príspevok k poznaniu fauny roztočov (Acarina, Mesostigmata) drobných cicavcov severnej časti Krupinskej planiny. In: Bitušík, P., Galvánek, J. (ed): Stredné Slovensko 8 (Banská Bystrica), p. 169–181.

Stanko, M. 1989b. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) drobných cicavcov dvoch územných celkov Západných Karpát. Biologia (Bratislava) 44 (6): 449–512.

Stanko, M. 1989c. Súčasný stav poznania fauny roztočov (Acarina, Mesostigmata) ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius Pall.) v podmienkach Východoslovenskej nížiny. Entomologické Problémy (Bratislava) 19: 287–288.

Stanko, M. 1990a. Ektoparazity (Acarina: Mesostigmata, Ixodidea) drobných zemných cicavcov zoologickej záhrady v Košiciach. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 31: 159–172.

Stanko, M. 1990b. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) pohoria Javorie. Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 36: 107–119.

Stanko, M. 1990c. Súčasný stav poznania fauny ektoparazitov (Siphonaptera, Mesostigmata, Ixodidea) drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) košickej zoologickej záhrady. In: Zborník niektorých prác a informácií z XIII. Východoslovenského tábora ochrancov prírody v Košiciach-Kavečanoch, Košice, p. 53–67.

Stanko, M. 1995a. Ectoparasites (Mesostigmata, Ixodoidea) on Apodemus agrarius Pall. in agroecosystems of the East-Slovak Lowlands. In: Kropczyńska, D., Boczek, J., Tomczyk, A. (eds): The Acari. Physiological and Ecological Aspects of Acari-Hosts Relationships. Oficyna DABOR, Warszawa, p. 569–575.

Stanko, M. 1995b. Súčasný stav poznania fauny ektoparazitov (Siphonaptera, Anoplura, Ixodida, Mesostigmata) drobných cicavcov územia Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Natura Carpatica 36: 61–70.

Stanko, M. 1997. Ektoparazity drobných cicavcov územia dolného toku Ondavy (Východoslovenská nížina). 4. Roztoče (Mesostigmata). Natura carpatica 38: 85–94.

Stanko, M. 1999. Ektoparazity drobných cicavcov národnej prírodnej rezervácie Latorický luh (Východoslovenská nížina) 2. Roztoče (Mesostigmata). Natura Carpatica 40: 101–108.

Stanko, M. 2014. Ryšavka tmavopása (Apodemus agrarius, Rodentia) na Slovensku. Parazitologický ústav SAV, Equilibria, s.r.o., Košice, 182 pp.

Stanko, M., Ambros, M. 1989. Príspevok k poznaniu ektoparazitov (Acarina: Siphonaptera) drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) štátnej prírodnej rezervácie ostrov Kopáč. Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci 35: 91–100.

Stanko, M., Ambros, M., Dudich, A. 1992. Ektoparazity drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) projektovanej CHKO Volovské vrchy. 2.Mesostigmata. In: XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. Prehľad odborných výsledkov (Štós – Porča, 28.7.–2.8.1991). Okresný koordinačný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Košice-vidiek a Okresný úrad životného prostredia Košice-vidiek, Moldava nad Bodvou, p. 99–110.

Stanko, M., Fričová, J. 1996. Príspevok k poznaniu fauny drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov v okolí Prírodnej pamiatky Plavečské štrkoviská (Spišsko-šarišské medzihorie). Ochrana prírody 14: 143–151.

Stanko, M., Fričová, J., Miko, L., Miklisová, D. 1993. Spoločenstvá článkonožcov (Acarina, Insecta) na drobných cicavcoch dolného toku Ondavy (Východoslovenská nížina). Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV 4 (5): 9–16.

Stanko, M., Miklisová, D. 1995. Interactions of small mammal communities of windbreaks and adjacent fields with respect to epidemiological aspects. Ekológia (Bratislava) 14 (1): 3–16.

Stanko, M., Miklisová, D. 2000. Host-parasite relationships between two ectoparasite groups (Ixodida, Mesostigmata) and two rodent species in lowland ecosystem of Slovakia. In: Buczek, A., Błaszak, C. (eds): Stawonogi pasozytnicze i alergogenne. Wydawnictwo KGM, Lublin, p. 23–37.

Stanko, M., Mošanský, L. 1996. Náčrt fauny drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov Národnej prírodnej rezervácie Sivec (Čierna hora). Natura carpatica 37: 201–208.

Stanko, M., Peťko, B., Mošanský, L., Fričová, J., Peterková, J. 1997. Teriologicko-parazitologický prieskum vojenského výcvikového priestoru Javorina. In: Vojenská veterinárna služba v prospech zdravia vojsk, služobných a hospodárskych zvierat. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Vojenský veterinárny ústav, Košice, p. 86–90.

Štorkán, J. 1940. Myrmekofilní Acari z Čech. Věstník Československé zoologické společnosti (Praha) 8: 166–172.

Šutáková, G. 1979. Ispolzovanie elektronnoj mikroskopii v entomologii. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 1979: 285–289.

Šutáková, G. 1994. Phenomenon of Rickettsiella phytoseiuli in Phytoseiulus persimilis mite. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 41: 411–414.

Šutáková, G., Akimov, I.A., Kolodochka, L.A. 1992. Biotekhnologicheskie i sanitarno-meditsinskie aspekty porazheniya massovykh kuljtur kleshcha Phytoseiulus persimilis rikketsielloj Ricketsiella phytoseiuli. Vestnik Zoologii (1): 33–39.

Šutáková, G., Arutunian, E.S. 1990. The spider mite predator Phytoseiulus persimilis and its association with microorganisms: an electron microscope study. Acta Entomologica Bohemoslovaca 87: 431–434.

Šutáková, G., Kocianová, E., Řeháček, J. 1995. Mikroorganizmy v tele dravého roztoča Phytoseiulus persimilis. Entomofauna Carpathica 7 (3): 94–97.

Šutáková, G., Rüttgen, F. 1978. Rickettsiella phytoseiuli and virus-like particles in Phytoseiulus persimilis (Gamasoidea: Phytoseiidae) mites. Acta Virologica 22: 333–336.

Supino, F. 1894. Contribuzione all'acarofauna dell' Ungharia. Padova, 58 pp.

Švaňa, M. 2004. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach vrabcov (Passer domesticus a P. montanus) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 64 pp.  manuscript

Švaňa, M. 2005. Acarina v hniezdach Passer montanus. In: Študentská vedecká konferencia, 19.–20. apríl 2005, Bratislava. Zborník príspevkov – 1. zväzok, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, p. 133.

Švaňa, M., Fenďa, P., Országhová, Z. 2006. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach vtákov JZ Slovenska. [The mites (Acari: Mesostigmata) in the birds nests in SW Slovakia] Folia faunistica Slovaca 11 (7): 39–42.

Toporčák, J., Blecha, J., Halaša, M., Jendreják, R., Mišovic, P., Nagy, J., Sokol, J. 1999. Zdravotné včelárske vademecum. Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky a Slovenský zväz včelárov, Bratislava, 116 pp.

Uchikawa, K., Dusbábek, F. 1978. Studies on mesostigmatid mites parasitic on mammals and birds in Japan. VIII. Bat mites of the genus Eyndhovenia Rudnick, 1960, with redescription of Eyndhovenia euryalis euryalis (Canestrini, 1884). Bulletin of the National Science Museum Tokyo, Series A, Zoology 4 (4): 245–261.

Uhrin, M., Kaňuch, P., Benda, P., Hapl, E., Joost Verbeek, H.D., Krištín, A., Krištofík, J., Mašán, P., Andreas, M. 2006. On the Greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia. Vespertilio 9–10: 183–192.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.

Urcikánová, L. 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) vtáčích hniezd na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 39 pp. manuscript

Urcikánová, L. 2011. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 81 pp.  manuscript

Václav, R., Kalúz, S. 2014. The effect of herbivore faeces on the edaphic mite community: implications for tapeworm transmission. Experimental & Applied Acarology 62 (3): 377–390.

Valera, F., Hoi, H., Darolová, A., Krištofík, J. 2004. Size versus health as a cue for host choice: a test of the tasty chick hypothesis. Parasitology 129 (1): 59–68.

Vaněková, S., Nosková, A., Pristas, P., Judová, J., Javorský, P. 2015. Heterotrophic bacteria associated with Varroa destructor mite. Apidologie 46 (3): 369–379.

Várfalvyová, D. 2010. Charakteristika spoločenstiev dominantných skupín článkonožcov v hniezdach Mus spicilegus (Rodentia) na Slovensku. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. manuscript

Várfalvyová, D., Miklisová, D., Stanko, M. 2010. Charakteristika spoločenstiev mezostigmátnych roztočov (Mesostigmata) v hniezdach Mus spicilegus (Rodentia, Muridae) na Slovensku. [Communities of mesostigmatid mites (Acari, Mesostigmata) in the nests of Mus spicilegus (Rodentia, Muridae) in Slovakia] Folia faunistica Slovaca 15 (2): 13–17.

Várfalvyová, D., Stanko, M., Miklisová, D. 2011. Composition and seasonal changes of mesostigmatic mites (Acari) and fleas fauna (Siphonaptera) in the nests of Mus spicilegus (Mammalia: Rodentia). Biologia (Bratislava) 66 (3): 528–534.

Vasil, M., Kormanová, M. 1983. Ako ďalej v boji s varroatózou. Včelár 57: 160–161.

Veselický, M. 2016. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestských aglomeráciách na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 47 pp. manuscript

Veselický, M. 2018. Roztoče (Acari, Mesostigmata) mestskej zelene v Bratislave. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 85 pp. manuscript

Veselý, V., Titěra, D. 1995. Celý rok proti varroóze. Integrovaná ochrana včelstiev podľa metodík Výskumného ústavu včelárskeho Dol. Vydala Štátna veterinárna správa SR, Bratislava, 23 pp.

Vilček, F. 1973. 50th birthday of Professor M. Mrciak. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 19: 1–4.

Vilček, F. 1989. Spomienky na Prof. RNDr. Milana Mrciaka, CSc. Entomologické problémy (Bratislava) 19: 247–252.

Virecová, L. 2017. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabcov (Passer domesticus a P. montanus) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 57 pp. manuscript

Višňovská, Z., Papáč, V. 2010. Fauna vodných biotopov Belianskej jaskyne. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 48 (1): 59–82.

Višňovská, Z., Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Parimuchová, A., Ľuptáčik, P. 2017. Spoločenstvá bezstavovcov (Evertebrata) jaskyne Zápoľná (Kozie chrbty). Slovenský kras / Acta Carsologica Slovaca 55 (2): 203–219.

von Daday, E. 1897. Beiträge zur Kenntnis der Mikrofauna der Tátra-Seen. Termész. Füzetek (Budapest) 20: 149–196.

Vrabec, M. 2014. Foretické uropodné roztoče (Acari: Uropodina) v ekológii lykožrútov (Coleoptera: Scolytidae) na smrekoch. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, 132 pp.  manuscript

Vrabec, M., Kalúz, S., Ferenčík, J. 2012. Foretické roztoče na lykožrútovi smrekovom (Ips typographus) na vybraných lokalitách vo Vysokých Tatrách. Entomofauna carpathica 24 (1): 1–14.

Willmann, C. 1938. Beitrag zur Kenntnis der Acarofauna des Komitates Bars. Annales Musei Nationalis Hungarici, Pars Zoologica 31: 144–172.

Winkler, J.R. 1958. Bibliografie roztočů (Acari) ČSR. KNV, Praha, 53 pp.

Wiśniewski, J. 1994. Neue Angaben über Verbreitung und Vorkommen der Uropodina-Milben (Acari). Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Série des sciences biologiques) 42: 357–363.

Wiśniewski, J., Hirschmann, W. 1984. Gangsystematik der Parasitiformes. Teil 453. Larve und Protonymphe von Uropoda (Phaulodinychus) splendida Kramer, 1882 aus der Tschechoslowakei (Uropodini, Uropodinae). Acarologie, Folge 31: 67–71.

Wiśniewski, J., Hirschmann, W. 1991. Ergänzungsangaben über Verbreitung und Lebensräume der Trichouropoda-Arten (Acarina, Uropodina). Fragmenta Faunistica (Warszawa) 35: 173–178.

Witaliński, W., Fenďa, P. 2020. A new species of mite in the genus Ernogamasus Athias-Henriot, 1971 (Parasitiformes: Parasitidae). Zootaxa 4742 (3): 501–517.

Zach, P., Kršiak, B., Kulfan, J., Parák, M., Kontschán, J. 2016. Mites Trichouropoda and Uroobovella spp. (Uropodoidea) phoretic on bark beetles (Scolytinae): a comparison from a declining mountain spruce forest in Central Europe. International Journal of Acarology 42 (2): 212–217.

Zacharda, M. 1989a. Biology of Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae) in a commercial apple orchard. Tagungsber. Akad. Landwirtsch.- Wiss. DDR (Berlin) 278: 147–152.

Zacharda, M. 1989b. Seasonal history of Typhlodromus pyri (Acari: Mesostigmata: Phytoseiidae) in a commercial apple orchard in Czechoslovakia. Experimental & Applied Acarology 6 (4): 307–325.

Zacharda, M. 1991. Typhlodromus pyri Scheuten, 1857 (Acari: Phytoseiidae), a unique predator for biological control of phytophagous mites in Czechoslovakia. In: Dusbábek, F., Bukva, V. (eds): Modern Acarology 1. Academia, Prague, p. 205–210.

Zacharda, M., Hluchý, M. 1997. Biological control of the two-spotted spider mite Tetranychus urticae on strawberries by the predatory phytoseiid mite Typhlodromus pyri (Acari, Tetranychidae, Phytoseiidae). Experimental & Applied Acarology 21 (2): 83–94.

Zacharda, M., Pultar, O., Muska, J. 1988. Washing technique for monitoring mites in apple orchards. Experimental & Applied Acarology 5 (1–2): 181–183.

Zapletal, M. 1960. Roztoči ondatry pižmové (Ondatra zibethica) a hryzce vodního (Arvicola terrestris) v ČSR. Zoologické listy 9 (23): 47–56.

Zeman, P. 1979. Dermanyssus carpathicus sp. n. (Acarina, Dermanyssidae) a new bird parasite from Czechoslovakia. Folia Parasitologica (Prague) 26: 173–178.

Zeman, P., Jurík, M. 1981. A contribution to the knowledge of fauna and ecology of gamasoid mites in cavity nests of birds in Czechoslovakia. Folia Parasitologica (Prague) 28: 265–271.

Zeman, P., Štika, V., Skalka, B., Bartík, M., Dusbábek, F., Laviková, M. 1982. Potential role of Dermanyssus gallinae (DeGeer, 1778) in the circulation of the agent of pulurosis – typhus in hens. Folia Parasitologica (Prague) 29: 371–374.

Zeman, P., Železný, J. 1985. The susceptibility of the poultry red mite, Dermanyssus gallinae (DeGeer, 1778), to some acaricides under laboratory conditions. Experimental & Applied Acarology 1: 17-22.arachnida Other important references about mesostigs

back to Mesostigmata

Baker, E.W., Camin, J.H., Cunliffe, F., Wooley, T.A., Yunker, C.E. 1958. Guide to the families of mites. Contribution number 3 of The Institute of Acarology, Department of Zoology, University of Maryland, College Park, 242 pp.

Baker, E.W., Wharton, G.W. 1952. An introduction to acarology. Macmillan Company, New York, 465 pp.

Beaulieu, F., Dowling, A.P.G., Klompen, H., de Moraes, G.J., Walter, D.E. 2011. Superorder Parasitiformes Reuter, 1909. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 123–128.

Binns, E.S. 1982. Phoresy as migration – some functional aspects of phoresy in mites. Biological Review 57: 571–620.

Bregetova, N.G. 1956. Гамазовые клещи (Gamasoidea) [Gamasid mites]. Академия наук СССP, Moskva - Leningrad, 247 pp.

Bregetova, N.G., Wainstein, B.A., Kadite, B.A., Koroleva, E.V., Petrova, A.D., Tikhomirov, S.I., Shcherbak, G.I. 1977. Определитель обитающих в почве клещей (Mesostigmata) [Identification key of mites living in soil (Mesostigmata)]. Izdavatelstvo Nauka, Leningrad, 717 pp.

Davydova, M.S. 1976. Гамазовые клещи семейства Parasitidae Западной Сибири [Gamasid mites of the family Parasitidae of West Siberia]. Izdavatelstvo Nauka, Sibirskoe otdelenie, Novosibirsk, 199 pp.

Davydova, M.S. 1982. Клещи Северной Азии (род Gamasellus Berlese 1892 Parasitiformes Gamasina) [Mites of northern Asia (genus Gamasellus Berlese, 1892, Parasitiformes, Gamasina)]. Nauka, Novosibirsk, 86 pp.

Davydova, M.S., Nikolskii, V.V. 1986. Гамазовые клещи Западной Сибири [Gamasid mites of West Siberia]. Izdavatelstvo Nauka, Sibirskoe otdelenie, Novosibirsk, 123 pp.

Dhooria, M.S. 2016. Fundamentals of Applied Acarology. Springer Science & Business Media Singapore, 470 pp.

Dunlop, J.A., Kontschán, J., Zwanzig, M. 2013. Fossil mesostigmatid mites (Mesostigmata: Gamasina, Microgyniina, Uropodina), associated with longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Baltic amber. Naturwissenschaften 100: 337–344.

Dunlop, J.A., Penney, D., Jekel, D. 2015. A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 16.0, accessed on 15. September 2018.

Elzinga, R.J. 1993. Larvamimidae, a new family of mites (Acari: Dermanyssoidea) associated with army ants. Acarologia (Paris) 34: 95–103.

Evans, G.O., Sheals, J.G., MacFarlane, D. 1961. The terrestrial Acari of the British Isles. Volume I. An introduction to their morphology, biology and classification. British Museum (Natural History), London, 219 pp.

Ferianc, O. (Ed.), Beláková, A., Brtek, J., Cyprich, D., Čaputa, A., Čepelák, J., Ertlová, E., Gogoľa, E., Gulička, J., Gunárová, V., Huba, A., Husárová, A., Jasič, J., Kiefer, M., Klačko, R., Korbel, L., Madlen, J., Masár, I., Okáli, I., Reiprich, A., Slamečková, M., Stolina, M., Štepanovičová, O., Vilček, F. 1975. Slovenské mená hmyzu. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 308 pp.

Goncharova, A.A., Bondarchuk, A.S., Vershinina, O.N. 1991. Гамазовые клещи – эктопаразиты млекопитающих Забайкалья [Gamasid mites – ectoparasites of mammals in Zabaykalye]. Chitinskii gosudarstvennyi meditsinskii institut, Chita, 120 pp.

Grandjean, F. 1935. Observations sur les Acariens (1re série). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) 7 (2): 119–126.

Halliday, R.B. 2015. Catalogue of genera and their type species in the mite Suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). Zootaxa 3972 (2): 101–147.

Halliday, R.B. 2016. Catalogue of families and their type genera in the mite suborder Uropodina (Acari: Mesostigmata). Zootaxa 4061 (4): 347–366.

Hunter, P.E, Rosario, R.M.T. 1988. Associations of Mesostigmata with other arthropods. Annual Review of Entomology 33: 393–417.

Johnston, D.E. 1968. An Atlas of Acari I. The Families of Parasitiformes and Opilioacariformes. Acarology Lab. Publ. 172., Columbus, 110 pp.

Johnston, D.E. 1982. Acari. In: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and classification of living organisms 2., McGraw - Hill Book Company, p. 111–117.

Karg, W. 1971. Acari (Acarina), Milben, Unterordnung Anactinochaeta (Parasitiformes). Die freilebenden Gamasina (Gamasides), Raubmilben. (Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen und nach ihre Lebensweise. 59. Teil). VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 475 pp.

Karg, W. 1989. Acari (Acarina), Milben. Unterordnung Parasitiformes (Anactinochaeta), Uropodina Kramer, Schildkrötenmilben. (Die Tierwelt Deutschlands. 67. Teil). VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 203 pp.

Karg, W. 1993. Acari (Acarina), Milben. Parasitiformes (Anactinochaeta) Cohors Gamasina, Leach, Raubmilben. 2., überarbeitete Auflage. (Die Tierwelt Deutschlands. 59. Teil). Gustav Fischer Verlag, Jena-Stuttgart-New York, 523 pp.

Karg, W., Schorlemmer, A. 2008. Origin and classification of the Ixodides (ticks) within the Parasitiformes Reuter 1909 (Acarina). Acarologia (Paris) 48 (3–4): 123–134.

Klimov, P.B., OConnor, B., Ochoa, R., Bauchan, G.R., Redford, A.J., Scher, J. 2016. Bee Mite ID: Bee-Associated Mite Genera of the World. USDA APHIS Identification Technology Program (ITP), Fort Collins, CO. Online at: http://idtools.org/id/mites/beemites, accessed on 20. September 2018.

Kontschán, J. 2013. Uropodina mites of the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata). Opuscula Zoologica Budapestinensis 44 (Suppl. 1): 97–131.

Krantz, G.W. 1970. A manual of acarology. Oregon State University Bookstore Inc., Corvallis, Oregon, 335 pp.

Krantz, G.W. 1978. A manual of acarology (second edition). Oregon State University Book Stores Inc., Corvallis, Oregon, 509 pp.

Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) 2009. A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, 807 pp.

Kůrka, A. 2005. České názvy živočichů VI. (Pavoukovci (Arachnida). II. Roztoči (Acari). Národní muzeum, Praha, 207 pp.

Lindquist, E.E., Krantz, G.W., Walter, D.E. 2009. Order Mesostigmata. In: Krantz, G.W. & Walter, D.E. (Eds), A Manual of Acarology. 3rd Edition. Texas Tech University Press, Lubbock, Texas, pp. 124–232.

Linnæus, C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Tomus II. Editio decima, reformata. Holmiæ (Salvius), Stockholm, 1384 pp.

Nikulina, N.А. 2002a. Гамазовые клещи (Gamasina). Бибилиографический указатель отечественной литературы на русском языке [Gamasid mites (Gamasina). Bibliography of national literature in Russian language]. Rossijskaya akademiya nauk i izdavatelstvo Nauka, Sankt-Peterburg, 98 pp.

Nikulina, N.А. 2002b. Гамазовые клещи (Gamasina). Бибилиографический указатель отечественной литературы на русском языке. Ч. 2. [Gamasid mites(Gamasina). Bibliography of national literature in Russian language. Part 2]. Rossijskaya akademiya nauk i izdavatelstvo Nauka, Sankt-Peterburg, 80 pp.

Piryanik, G.I. 1962. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины [Gamasid mites from small mammals of forest-steppe in Ukraine]. Izdvatelstvo Kievskogo Universiteta, Kiev, 176 pp.

Reuter, E. 1909. Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden mit besonderer Berücksichtigung von Pediculopsis graminum. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 36 (4): 1–287.

Schmidt, A.R., Jancke, S., Lindquist, E.E., Ragazzi, E., Roghi, G., Nascimbene, P.C., Schmidt, K., Wappler, T., Grimaldi, D.A. 2012. Arthropods in amber from the Triassic Period. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (37): 14796–14801.

Schmidt, K.-H. 2010. AcariBase – database of mites with more than 58.000 names, online at http://www.miteresearch.org/index1.html, accessed on 17. October 2016.

Selden, P.A. 1993. Arthropoda (Aglaspidida, Pycnogonida and Chelicerata). In: Benton, M.J. (ed) The fossil record 2. Chapman and Hall, London, p. 297–320.

Senotrusova, V.N. 1987. Гамазовые клещи – паразиты диких животных Казахстана [Gamasoid mites – parasites of the wild animals of Kazakhstan]. Nauka, Alma-Ata, 220 pp.

Walter, D.E. 2005. Glossary of Acarine Terms. Colorado State University, Ft. Collins, CO and USDA/APHIS/PPQ Center for Plant Health Science and Technology, Raleigh, NC. Online at http://itp.lucidcentral.org/id/mites/ invasive_mite/Invasive_Mite_Identification/key/0_Glossary/Mite_Glossary.htm, accessed on 10. August 2018.

Walter, D.E. 2013. A new genus and family of sejine mites (Acari, Parasitiformes, Mesostigmata, Sejoidea) based on new species from Lord Howe Island and Brazil, and a redescription of Sejus americanus (Banks, 1902). Zootaxa 3691 (3): 301–323.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 1999. Mites: Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, Wallingford, 322 pp.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2010. Mites as modern models: Acarology in the 21st century. Acarologia (Paris) 50 (1): 131–141.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2013. Mites: ecology, evolution and behaviour – life at a microscale. Second Edition. Springer, The Netherlands, 494 pp.

Weygoldt, P. 1998. Evolution and systematics of the Chelicerata. Experimental & Applied Acarology 22 (2): 63–79.

Zemskaya, А.А. 1973. Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение [Parasitic gamasid mites and their medical significance]. Izdavatelstvo Medicina, Moskva, 167 pp.
Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Fenďa, P. (2020). Mesostigmata, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_mesost.htm, version 2.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

back to top


Editor: Peter Fenďa

Last updated: 25th August 2020