Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    bibliografia    rukopisy     časopisy SK UK


arachnida časopisy zamerané na arachnológiu a akarológiu

bibliographia

Acari. Bibliographia Acarologica – vychádza 3x za rok, bibliografia publikovaná
v Nemecku (Senckenberg) od roku 2001.

russkii zhurnal

Acarina: Russkii akarologicheskii zhurnal (tiež Russian Journal of Acarology) – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Rusku (momentálne Univerzita Ťumen)
od roku 1993. •Scopus.

egypt 

Acarines: Journal of the Egyptian Society of Acarology – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Egypte (Egyptian Society of Acarology) od roku 2007. Nemá elektronickú verziu, ISSN 1687-4633.

acarologia

Acarologia – vychádza 4x za rok, časopis publikovaný vo Francúzsku od roku 1959. Najstarší akarologický časopis založili Marc André a François Grandjean. •SCI (if 1,103).

acarologie

Acarologie, Schriftenreihe für vergleichende Milbenkunde – zborník vydával Werner Hirschmann v rokoch 1957 až 1993 vo vlastnom vydavateľstve Hirschmann-Verlag Nürnberg. Prestal vychádzať. (zoznam čísiel)

bulletin

Acarology Bulletin – vychádzal 4x za rok, spravodaj Systematic and Applied Acarology Society v rokoch 1996–2006. Prestal vychádzať.

acta arachnologica

Acta Arachnologica – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Japonsku (Arachnological Society of Japan) od roku 1936.

china

Acta Arachnologica Sinica (蛛形学报) – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Číne od roku 1992.

mitteilungen

Arachnologische Mitteilungen (Arachnology Letters) – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Nemecku (Arachnologische Gesellschaft) od roku 1991. Rukopisy aj
v nemčime, objekt: pavúkovce strednej Európy (okrem roztočov). •Scopus.

arachnology

Arachnology (predtým Bulletin of the British Arachnological Society) – vychádza 3x za rok, časopis publikovaný v Spojenom kráľovstve (British Arachnological Society) od roku 1969. •Scopus.

euraac

EURAAC Newsletter – vychádzal 2x za rok, spravodaj publikovaný v Rakúsku (EURopean Association of ACarologists) v rokoch 2009–2012. Prestal vychádzať.

euscorpius

Euscorpius – vychádza priebežne počas roka, časopis publikovaný v USA (Victor Fet)
od roku 2001. Objekt: škorpióny.

experimental

Experimental and Applied Acarology – vychádza 12x za rok, časopis publikovaný
v Holandsku (Springer International Publishing) od roku 1985. • SCI (if 1,812).

indian acarology

Indian Journal of Acarology – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Indii (Acarological Society of India) od roku 1976. Prestal vychádzať.

indian arachnology

Indian Journal of Arachnology – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Indii
od roku 2012.

ija

International Journal of Acarology (IJA) – vychádza 8x za rok, časopis publikovaný
v Spojenom kráľovstve (Taylor & Francis) od roku 1975. •SCI (if 0,774).

japan

Journal of the Acarological Society of Japan – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný
v Japonsku (The Acarological Society of Japan) od roku 1992.

journal of arachnology

Journal of Arachnology – vychádza 3x za rok, časopis publikovaný v USA (American Arachnological Society) od roku 1973.

jear

Journal of Entomological and Acarological Research (JEAR, do 2012 ako Bollettino
di Zoologia Agraria e di Bachicoltura
) – vychádza 3x za rok, časopis publikovaný
v Taliansku (Università degli Studi, Milano) od roku 1928 (zakladateľ Remo Grandori).

pavouk

Pavouk – vychádza 2x za rok, spravodaj publikovaný v Českej republike (Česká arachnologická společnost) od roku 1995.

persian

Persian Journal of Acarology (PJA) – vychádza 4x za rok, časopis publikovaný v Iráne (The Acarological Society of Iran) od roku 2012.

revista iberica

Revista Ibérica de Aracnología – vychádza 2x za rok, časopis publikovaný v Španielsku (Sociedad Entomológica Aragonesa) od roku 2000.

saa

Systematic and Applied Acarology – vychádza 12x za rok, časopis publikovaný
v Spojenom kráľovstve (Systematic and Applied Acarology Society) od roku 1996. Systematic & Applied Acarology Special Publications vychádzali od roku 1997,
spojenie s časopisom od roku 2012. •SCI (if 1,378).

tick

Ticks and Tick-borne Diseases – vychádza 6x za rok, časopis publikovaný v Holandsku (Elsevier) od roku 2010. •SCI (if 2,690).na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 10. august 2017