Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    konferencie    arachnodni    exkurzie SK UK


arachnida Arachnologické konferencie

V priebehu svojej skoro 50-ročnej existencie poriadala SARAS mnohé akcie (ešte ako Arachnologická sekcia Slovenskej entomologickej spoločnosti). Veľkú popularitu si získali domáce Arachnologické konferencie, ktoré sa od roku 2004 konajú vo výskumnej stanici ÚKE SAV vo Východnej, kde účastníci prezentujú svoje výsledky bádania v oblasti poznávania pavúkov, koscov, šťúrikov a rôznych skupín roztočov. Pre mnohých mladých arachnológov zostane Východná miestom, kde po prvýkrát prezentovali výsledky svojich výskumov. Priateľská, skoro rodinná atmosféra na týchto konferenciách, si získala srdcia mnohých jej účastníkov, ktorí sa sem každoročne radi vracajú. Od roku 2020 sa Arachnologické konferencie budú konať vo Východnej iba každý nepárny rok.


18. Arachnologická konferencia, Východná, 2020 (30 účastníkov, 20 referátov)

 zborník abstraktov


17. Arachnologická konferencia, Východná, 2019 (33 účastníkov, 16 referátov)

 zborník abstraktov


16. Arachnologická konferencia, Východná, 2018 (40 účastníkov, 28 referátov)

 zborník abstraktov


15. Arachnologická konferencia, Východná, 2017 (27 účastníkov, 23 referátov)

 zborník abstraktov


14. Arachnologická konferencia, Východná, 2016 (26 účastníkov, 24 referátov)

 zborník abstraktov


13. Arachnologická konferencia, Východná, 2015 (15 účastníkov, 9 referátov)

 zborník abstraktov


12. Arachnologická konferencia, Východná, 2014 (25 účastníkov, 17 referátov)

 zborník abstraktov


11. Arachnologická konferencia, Východná, 2013 (27 účastníkov, 20 referátov)

 zborník abstraktov


10. Arachnologická konferencia, Východná, 2012 (26 účastníkov, 22 referátov)

 zborník abstraktov


9. Arachnologická konferencia, Východná, 2011 (33 účastníkov, 20 referátov)

 zborník abstraktov


8. Arachnologická konferencia, Východná, 2010 (34 účastníkov, 24 referátov)

 zborník abstraktov


7. Arachnologická konferencia, Východná, 2009 (28 účastníkov, 24 referátov)

in work  zborník abstraktov


6. Arachnologická konferencia, Východná, 2008 (28 účastníkov, 17 referátov)

in work  zborník abstraktov


5. Arachnologická konferencia, Východná, 2007 (32 účastníkov, 14 referátov)

 zborník abstraktov


4. Arachnologická konferencia, Východná, 2006 (24 účastníkov, 11 referátov)

 zborník abstraktov


3. Arachnologická konferencia, Východná, 2004 (17 účastníkov, 18 referátov)

 zborník abstraktov


2. Arachnologická konferencia, Štefanová, 2003 (12 účastníkov, 4 referáty)

in work 


18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná, 1999 (xx účastníkov, xx referátov)

in work   proceedings


1. Arachnologická konferencia, Nitra, 1998 (21 účastníkov, 10 referátov)

 program


1. Celoštátny zjazd čs. arachnológov, Turčianske Teplice, 1974 (22 účastníkov, 7 referátov)

 program

terénna stanica ÚKE SAV vo Východnej

prvý krát vo Východnej (AK 2004)

prvá konferencia (Nitra, AK 1998)

pred fotografovaním (AK 2017)

počas pandémie (AK 2020)

„kde sa ostroha vzala” (AK 2008)

„hviezdy pod nohami” (AK 2018)

„pitný režim v teréne” (AK 2011)

hosť z Poľska (AK 2010)

prvý determinačný kurz (AK 2018)

organizácia fotografovania (AK 2007)

účastníci z vtáčej perspektívy (AK 2018)

zakladatelia Arachnologickej sekcie (1974)

víťazi magisterskej kategórie AK 2017

víťazní doktorandi AK 2013

Cena „Mladý arachnológ”

Od roku 2010 je na arachnologickej konferencii udeľovaná cena „Mladý arachnológ roka” za najlepšiu prezentáciu výsledkov na konferencii. Cena je udeľovaná v dvoch kategóriách: magisterské štúdium a doktorandské štúdium. Doterajší víťazi:

2020 Barbora Ďurajková (PriF UK v Bratislave) a Lucia Anettová (ZÚ SAV v Bratislave)

2019 Natália Ondrejková (FPV UKF v Nitre) a Martina Červená (PriF UK v Bratislave)

2018 Pavol Purgat (FPV UKF v Nitre) a Patrícia Jakšová (PriF UPJŠ v Košiciach)

2017 Lenka Ozimá (PriF UK v Bratislave) a Ľudmila Černecká (ÚEL SAV vo Zvolene)

2016 Adrián Purkart (PriF UK v Bratislave) a Katarína Krajčovičová (PriF UK v Bratislave)

2015 Andrea Kaňuchová (PriF UK v Bratislave) a Pavel Žila (FPV UKF v Nitre)

2014 Kamila Hrúzová (PriF UK v Bratislave) a Katarína Krajčovičová (PriF UK v Bratislave)

2013 Magdaléna Kováčiková (PriF UK v Bratislave) a Anna Šestáková (PriF UK v Bratislave)

2012 Kamila Hrúzová (PriF UK v Bratislave) a Lenka Dankaninová (FPV UKF v Nitre)

2011 Pavel Žila (FPV UKF v Nitre) a Anna Šestáková (PriF UK v Bratislave)

2010 Katarína Krajčovičová a Jana Christophoryová (obe PriF UK v Bratislave)
arachnologické konferencie arachnologické dni arachnologické exkurzie
na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 30. september 2020