Slovenská arachnologická spoločnosť

Trombidiformes  (roztočníky)

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

charakteristika zoznam druhov bibliografiaHistória výskumu sk

Niektoré skupiny prostigmátnych roztočov neboli na Slovensku dosiaľ skúmané, a týka sa to aj hospodársky významných roztočov parazitujúcich na rastlinách.

V roku 1971 vychádza „Klíč zvířeny ČSSR IV” (Daniel & Černý 1971), kde boli zahrnuté klepietkavce (Chelicerata). Kniha bola pokusom zjednotiť kľúče menších skupín na jednotnom základe a vyplniť prípadné medzery. Rukopis vznikal dlhý čas, prvý termín odovzdania bol rok 1959, ale rukopis bol dokončený až v roku 1968. Počas tejto doby sa niekoľko krát menil rozsah a tým aj koncepcia diela. A vzhľadom na búrlivý rozvoj taxonómie roztočov boli niektoré časti aj niekoľko krát prepracované a modernizované. Pritom bolo možné použiť len literárne pramene publikované do roku 1967. Pôvodným zámerom bolo vypracovať determinačný kľúč do úrovne druhov, ale obmedzený rozsah knihy tento zámer znemožnil a tak roztočníky boli spracované iba do úrovne rodov. Časť o roztočoch recenzoval akademik Bohumír Rosický a kapitoly o trombidiformných taxónoch napísali viacerí autori. Autori pôvodne plánovali publikovat ďalší zväzok Fauny ČSSR s kľúčmi do úrovne druhov a prodromus, ale tento zámer už nebol zrealizovaný.

Klíč zvířeny ČSSR

Na klíč zvířeny istým spôsobom nadviazala kniha „Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka” (Rosický et al. 1979), kde sú roztoče vyskytujúce sa v strednej Európe rozoberané z medicínskeho hľadiska. K obsahovej stránke knihy ešte aj dnes ťažko niečo podstatné dodať.

zoznam literatúry

in work  WORK IN PROGRESSIxodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Fenďa, P., Vrabec, M. (2020). Trombidiformes, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_prost, version 2.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavil : Peter Fenďa & Michal Vrabec

Posledná aktualizácia: 4. apríl 2017