Slovenská arachnologická spoločnosť

Mesostigmata  (klieštikovce)

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

zoznam druhov bibliografia história výskumu 


Klieštikovce (Mesostigmata) sú stredne veľké roztoče (veľkosť tela väčšinou 0,5–1 mm), ktoré sú ekologicky najdiverzifikovanejšou skupinou Parasitiformes. Primárne sú to dravé roztoče žijúce v pôde a opadanke. Mnohé z nich ale prešli na parazitický spôsob života (či už na stavovcoch alebo bezstavovcoch), alebo žijú v rôznych asociáciách s inými živočíchmi (predovšetkým s hmyzom). Mesostigmata tvoria jednu z najväčších, najlepšie ohraničených a najlepšie preskúmaných skupín medzi roztočmi.
Na Slovensku bolo zaznamenaných 839 druhov klieštikovcov. Z územia Slovenska bolo opísaných 116 druhov klieštikovcov (zoznam). Bibliografia klieštikovcov Slovenska obsahuje 557 prác týkajúcich sa nášho územia (z nich je 55 nepublikovaných rukopisov, ako sú napríklad diplomové práce). Zaradené sú tu aj práce bez konkrétnych faunistických údajov o výskyte klieštikovcov, ekologické štúdie, popularizačné články, či spomienky na slovenských akarológov vydané v časopisoch. Prípadné upozornenia na nepresné citovanie alebo chýbajúce práce sú viac ako vítané.

  •  diverzita klieštikovcov  •  slovenské mená  •  hospodársky význam  •  výskum v Európe  •  zaujímavosti  •  knihy  • 

na stránke sa pracuje

© Nicky Bay

© Håkon Haraldseide

© Krister Hall

© John Hallménkliešte  •  klieštikovce  •  roztočníky  •  panciernikovcena začiatok


Zostavil: Peter Fenďa

Posledná aktualizácia: 17. august 2020