Slovenská arachnologická spoločnosť

Trombidiformes  (roztočníky)

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

zoznam druhov bibliografia história výskumu 


Rad Trombidiformes (roztočníky) sú najrozmanitejšou skupinou roztočov, či už počtom druhov, rozmanitosťou tvarov tela aj svojimi životnými stratégiami. Paraziti rastlín (z prednášky číselne percentá), prenikli do vody aj do mora.
Recentné Prostigmata obsahujú 151 čeľadí, 2 233 rodov a 25 800 druhov, zatiaľ čo fosílne taxóny obsahujú ďalších 10 rodov a 24 druhov (Zhang et al. 2011). Celé Trombidiformes 25 821 druhov a z nich je 24 fosílnych.
Niektoré skupiny prostigmátnych roztočov neboli na Slovensku dosiaľ skúmané, a týka sa to aj hospodársky významných roztočov parazitujúcich na rastlinách. Napríklad len z nadčeľade Eriophyoidea je zo susedného Maďarska známych 336 druhov roztočov (Ripka 2007). Prípadné upozornenia na nepresné citovanie alebo chýbajúce práce sú viac ako vítané.

  •  diverzita roztočníkov  •  slovenské mená  •  hospodársky význam  •  zaujímavosti  •  knihy  • 


na stránke sa pracuje...

© Dominik Stodulski

© Arturo Chausinho

© Gilles San Martin

© Aleksey Gnilenkov
kliešte  •  klieštikovce  •  roztočníky  •  panciernikovceThis website should be cited as:
Fenďa, P., Vrabec, M. (2020). Trombidiformes, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_prost, version 2.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavili: Peter Fenďa & Michal Vrabec

Posledná aktualizácia: 26. marec 2017