Slovenská arachnologická spoločnosť

Ixodida  (kliešte)

 

späť na Ixodida

Bibliografia sk

Gustáv Reuss

 

 

Prvý záznam o výskyte kliešťov na Slovensku nám zanechal Gustáv Maurícius Reuss (*1818–†1861), revúcky lekár a polyhistor. V podrobnej kapitole o faune okolia mesta Revúca, nachádzajúcej sa v rozsiahlom rukopise „Opis městečka Velká Řevúca zvaného I-ní a II-hý díl 1853 a 1854. V. Řevúca“ (Reuss 1853–1854), nájdeme záznam „Klešták psí (Ixodes Ricinus) psům se prilepuje. — ovčí (Ixodes reduvius) na volúh a ovcech“ (Uhrin & Panigaj 2017).


V roku 1971 vychádza „Klíč zvířeny ČSSR IV” (Daniel & Černý 1971), kde boli zahrnuté klepietkavce (Chelicerata). Kniha bola pokusom zjednotiť kľúče menších skupín na jednotnom základe a vyplniť prípadné medzery. Rukopis vznikal dlhý čas, prvý termín odovzdania bol rok 1959, ale rukopis bol dokončený až v roku 1968. Počas tejto doby sa niekoľko krát menil rozsah a tým aj koncepcia diela. A vzhľadom na búrlivý rozvoj taxonómie roztočov boli niektoré časti aj niekoľko krát prepracované a modernizované. Pritom bolo možné použiť len literárne pramene publikované do roku 1967. Kapitolu o kliešťoch napísali Vladimír Černý a Bohumír Rosický (má rozsah 4 strany) a obsahuje kľúče do druhovej úrovne a krátke charakteristiky taxónov. Autori pôvodne plánovali publikovat ďalší zväzok Fauny ČSSR s kľúčmi do úrovne druhov a prodromus, ale tento zámer už nebol zrealizovaný.

Klíč zvířeny ČSSR

Na klíč zvířeny istým spôsobom nadviazala kniha „Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka” (Rosický et al. 1979), kde sú roztoče vyskytujúce sa v strednej Európe rozoberané z medicínskeho hľadiska. K obsahovej stránke knihy ešte aj dnes ťažko niečo podstatné dodať.


in work  na stránke sa pracuje

zoznam literatúry
Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Stanko, M., Kocianová, E., Fenďa, P. (2020). Ixodida, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_ixodid.htm, version 1.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavil: Peter Fenďa

Posledná aktualizácia: 24. september 2018