Slovenská arachnologická spoločnosť

Sarcoptiformes  (panciernikovce)

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

zoznam druhov bibliografia história výskumu 


Podrad Sarcoptiformes (pancienikovce) sú starobylá skupina, pancierniky (Oribatida) sa v pôde vyskytujú prakticky "odjakživa". Zároveň pancierniky dosiahli ohromujúcu diverzitu aj bez asociácií s inými živočíchmi.
Taxón Sarcoptiformes sa skladá z troch skupín roztočov, ktoré majú samostatnú históriu výskumu. Endeostigmata boli tradične radené ako taxón v rámci prostigmátnych roztočov. Oribatida (pancierniky, tiež Cryptostigmata) sú druhovo bohato zastúpené v rôznych typoch pôd, kde sa podieľajú na dekompozícii organického materiálu. Astigmata (svrabovce) boli ešte donedávna považované za samostatnú skupinu roztočov. Celé Sarcoptiformes obsahujú 16 412 druhov, z toho 113 fosílnych. Na Slovensku bolo dosiaľ zistených 730 druhov (Endeostigmata 7 druhov, pancierniky 585 druhov + 5 poddruhov a Astigmata 138 druhov). Z územia Slovenska bolo opísaných 12 druhov (1 panciernik a 10 svrabovcov).
Bibliografia klieštikovcov obsahuje 254 prác týkajúcich sa územia Slovenska (z nich je 60 nepublikovaných rukopisov, ako sú napríklad diplomové práce). Zaradené sú tu aj práce bez konkrétnych faunistických údajov o výskyte panciernikovcov, ekologické štúdie, popularizačné články, či spomienky na slovenských akarológov vydané v časopisoch. Prípadné upozornenia na nepresné citovanie alebo chýbajúce práce sú viac ako vítané.

  •  diverzita panciernikovcov  •  slovenské mená  •  hospodársky význam  •  výskum v Európe  •  zaujímavosti  •  knihy  • 

na stránke sa pracuje...


arachnida knihy, ktoré zaujali

  

Matthew J. Colloff (2009):
Dust Mites
.

tvrdá väzba | jún 2009 | ISBN: 978-90-481-2224-0 | 583 strán | vydavateľ: Springer & CSIRO pre Austráliu | č/b fotografie a kresby.

Kniha „Prachové roztoče“ poskytuje naozaj vyčerpávajúce informácie o systematike a identifikácii čeľade Pyroglyphidae, o ich fyziológii, ekológii, biochémii alergénov a molekulárnej biológii. Alergiami na prachové roztoče trpí po celom svete najmenej 100 miliónov ľudí. Napriek stále rastúcim poznatkom a vynaloženiu značného výskumného úsilia, stále neexistuje jednoduchá a efektívna stratégia kontroly prachových roztočov...

  
  

Gerd Weigmann (2006):
Hornmilben (Oribatida). Die Tierwelt Deutschlands. 76. Teil
.

tvrdá väzba | jún 2006 | ISBN: 978-3937783185 | 520 strán | vydavateľ: Goecke & Evers | č/b kresby.

Posledná príručka o panciernikoch v Nemecku bola publikovaná pred 75 rokmi (Willmann 1931). Identifikačné kľúče v tejto knihe obsahujú 84 čeľadí s viac ako 190 rodmi a 620 druhmi. Pre 520 druhov z Nemecka sú uvedené aj chorologické a ekologické údaje. Kľúče sú ilustrované 234 tabuľkami s kresbami. V apendixe sa nachádza kľúč čeľadí v angličtine.
kliešte  •  klieštikovce  •  roztočníky  •  panciernikovceThis website should be cited as:
Fenďa, P., Zamec, R. (2020). Sarcoptiformes, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_orib.htm, version 1.2, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavili: Peter Fenďa, Richard Zamec

Posledná aktualizácia: 30. marec 2017