Slovenská arachnologická spoločnosť

Ixodida  (kliešte)

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

charakteristika bibliografia história výskumuZoznam druhov sk

V súvislosti s výskytom kliešťov na území Slovenska sa v literatúre spomína 31 druhov. Reálne bolo u nás zistených 22 druhov kliešťov, pričom zástupcovia rodov Hyalomma a Rhipicephalus nie sú pravidelnou súčasťou našej fauny. Bibliografia kliešťov (neúplná verzia) obsahuje 111 prác týkajúcich sa nášho územia (z nich je 12 rukopisov, ako sú napríklad diplomové práce). Zaradené sú tu aj práce bez konkrétnych faunistických údajov o výskyte kliešťov, ekologické štúdie, popularizačné články, či spomienky na slovenských akarológov vydané v časopisoch. Za prípadné upozornenie na chýbajúce zdroje budeme vďační.


  platný druh   nedostatočné údaje
  druh vyradený zo zonamu   introdukovaný druh


xrad Ixodida Leach, 1815

     Ixodoidea Dugès, 1834
 

čeľaď Argasidae Koch, 1844

Argas persicus (Oken, 1818) kliešťovec zhubný Krumpál et al. 1995
Argas polonicus Siuda, Hoogstraal, Clifford et Wassef, 1979 kliešťovec poľský Dusbábek 1985
Argas reflexus (Fabricius, 1794) kliešťovec holubí Krumpál et al. 1995
Argas vespertilionis (Latreille, 1802) kliešťovec netopierí Siuda et al. 2009
Argas vulgaris Filippova, 1961 pochybný údaj Krumpál et al. 1995
 

čeľaď Ixodidae Dugès, 1834

Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) pijak stepný Majláth & Majláthová 2015
Dermacentor pictus (Hermann, 1804) = D. reticulatus Černý & Rosický 1971
Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) pijak lužný Majláth & Majláthová 2015

Haemaphysalis concinna Koch, 1844

kliešť lužný Majláth & Majláthová 2015
Haemaphysalis inermis Birula, 1895 kliešť lesostepný Majláth & Majláthová 2015
Haemaphysalis punctata Canestrini et Fanzago, 1877 kliešť stepný Majláth & Majláthová 2015
Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758)   Černý & Rosický 1971
Hyalomma marginatum Koch, 1844   Čapek et al. 2014
Ixodes apronophorus Schulze, 1924 kliešť mokraďový Rosický 1953a
Ixodes arboricola Schulze et Schlottke, 1929 kliešť dutinový Krumpál et al. 1995
Ixodes canisuga Johnston, 1849 kliešť líščí Slovák 2010
Ixodes crenulatus Koch, 1844 nevyskytuje sa Slovák 2010
Ixodes frontalis (Panzer, 1795) kliešť vtáčí Bona & Stanko 2013
Ixodes hexagonus Leach, 1815 kliešť ježí Rosický 1953a
Ixodes laguri Olenev, 1929 kliešť sysľový Rosický 1953a
Ixodes lividus Koch, 1844 kliešť brehulí Krumpál et al. 1995
Ixodes melicola Schulze et Schlottke, 1929 = I. canisuga Černý & Rosický 1971
Ixodes pari Leach, 1815 = I. frontalis Černý & Rosický 1971
Ixodes reduvius (Linnaeus, 1758) = I. ricinus Uhrin & Panigaj 2017
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) kliešť obyčajný Majláth & Majláthová 2015
Ixodes rugicollis Schulze et Schlottke, 1929 kliešť mačací Černý & Rosický 1971
Ixodes simplex Neumann, 1906 kliešť lietavcový Ševčík et al. 2010
Ixodes trianguliceps Birula, 1895 kliešť myší Siuda et al. 2009
Ixodes vespertilionis C. L. Koch, 1844 kliešť netopierí Ševčík et al. 2010
Ixodes vulpicola Schulze, 1937 = I. canisuga Peťko 2017
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806)   kliešť psí M. Derdáková in litt. (TASR)Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Stanko, M., Kocianová, E., Fenďa, P. (2020). Ixodida, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_ixodid.htm, version 1.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavil: Peter Fenďa

Posledná aktualizácia: 20. august 2020