Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    konferencie    arachnodni    exkurzie SK UK


arachnida Arachnologické exkurzie


V rámci vedeckovýskumnej činnosti uskutočňovala arachnologická sekcia Arachnologické exkurzie v rôznych orografických celkoch Československa. Presnejšie povedané, exkurzie poriadalo Centrum arachnologického výskumu pri katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe (organizácia exkurzií sa nekonala priamo cez oficiálne štruktúry Slovenskej entomologickej spoločnosti). Prvá terénna exkurzia arachnológov sa konala v roku 1972 ešte pred vznikom Arachnologickej sekcie SES. Do zániku federálnej pôsobnosti Arachnologickej sekcie SES bolo usporiadaných 31 exkurzií. Na území Slovenska bolo celkovo uskutočnených 11 terénnych exkurzií: Turčianska kotlina, Malá a Veľká Fatra (1974), Slovenský kras (1975), Východoslovenská nížina (1976), Považské podolie (1978), Východoslovenská nížina (1981), Podunajská rovina (1985), Malá Fatra (1987), Cerová vrchovina (1990), Zemplínske vrchy (1991), Východoslovenská nížina (1992) a Ponitrie – Zoborské vrchy (1992). Z týchto exkurzií slovenskí arachnológovia poriadali dve exkurzie: Turiec (1974) a Cerová vrchovina (1990). Po rozdelení Československa poriadali slovenskí arachnológovia ešte jednu spoločnú exkurziu v roku 1995 (Biele Karpaty).

Neskôr sa terénne exkurzie poriadali iba ako sprievodné akcie slovenských konferencií s arachnologickou tematikou. Na členskej schôdzi SARAS dňa 16. apríla 2013 v Nitre sme sa dohodli, že spoločnosť začne znova organizovať aj nepravidelné zberové arachnologické exkurzie. Dohodli sme sa aj na jednoduchých pravidlách – organizátorom môže byť ktokoľvek (zabezpečuje povolenie, ubytovanie a program akcie). Akcia bude považovaná za arachnologickú exkurziu, keď budú splnené dve jednoduché podmienky: exkurzia bude oznámená všetkým členom spoločnosti (najlepšie hromadným e-mailom) a samotnej akcie sa zúčastnia aspoň traja členovia SARAS. Začali sme používať názov „Terénna arachnoexkurzia“, aby nevznikali zámeny s akciami ČAS „Arachnologická exkurze“, ktoré nepretržite pokračujú už od roku 1972.


27. Terénna arachnoexkurzia, Kriváň (Vysoké Tatry), 12 september 2020

* v rámci 18. Arachnologickej konferencie vo Východnej


26. Terénna arachnoexkurzia, Štúrovo (Burda), 3–5 júl 2020


25. Terénna arachnoexkurzia, Hybická tiesňava (Liptovská kotlina), 14 september 2019

* v rámci 17. Arachnologickej konferencie vo Východnej


24. Terénna arachnoexkurzia, Štúrovo (Burda), 9–10 apríl 2019


23. Terénna arachnoexkurzia, Chľaba-Kováčov (Burda), 21–26 október 2018


22. Terénna arachnoexkurzia, Hybická tiesňava (Liptovská kotlina), 8 september 2018

* v rámci 16. Arachnologickej konferencie vo Východnej


21. Terénna arachnoexkurzia, Chľaba-Kováčov (Burda), 11–14 máj 2018


20. Terénna arachnoexkurzia, Chľaba-Kováčov (Burda), 4–7 október 2017


19. Terénna arachnoexkurzia, Čierny Váh (Kozie chrbty), 16 september 2017

* v rámci 15. Arachnologickej konferencie vo Východnej


18. Terénna arachnoexkurzia, Zoborská lesostep a Lupka (Tríbeč), 1 apríl 2017


17. Terénna arachnoexkurzia, Hranovnická dubina a Važecká jaskyňa (Kozie chrbty),
16–17 september 2016

* v rámci 14. Arachnologickej konferencie vo Východnej


16. Terénna arachnoexkurzia, Popradské pleso (Vysoké Tatry), 12 september 2015

* v rámci 13. Arachnologickej konferencie vo Východnej


15. Terénna arachnoexkurzia, Suchá hora (CHKO Horná Orava), 11–15 august 2014


14. Terénna arachnoexkurzia, Východná (Kozie chrbty), 14 september 2013

* v rámci 11. Arachnologickej konferencie vo Východnej


13. Terénna arachnoexkurzia, Nová Sedlica (Bukovské vrchy), 5–9 august 2013


12. Terénna arachnoexkurzia, Liptovský Ján (Liptovská kotlina), 17 september 2011

* v rámci 9. Arachnologickej konferencie vo Východnej

in work


11. Terénna arachnoexkurzia, Gerlachovský štít (Vysoké Tatry), 13 september 2010

* v rámci 8. Arachnologickej konferencie vo Východnej

in work


10. Terénna arachnoexkurzia, Vysoké Tatry, 12 september 2009

* v rámci 7. Arachnologickej konferencie vo Východnej, exkurzia Popradské pleso

in work


9. Terénna arachnoexkurzia, Vysoké Tatry a Kozie chrbty, 13 september 2008

* v rámci 6. Arachnologickej konferencie vo Východnej, exkurzia Štrbské pleso a nádrž Čierny Váh

in work


8. Terénna arachnoexkurzia, Cerová vrchovina, 1–4 október 2007


7. Terénna arachnoexkurzia, Vysoké Tatry, 15 september 2007

* v rámci 5. Arachnologickej konferencie vo Východnej, exkurzia Furkotská dolina


6. Terénna arachnoexkurzia, Kozie chrbty, 16 september 2006

* v rámci 4. Arachnologickej konferencie vo Východnej, exkurzia Važecká jaskyňa


5. Terénna arachnoexkurzia, Kozie chrbty, 11 september 2004

* v rámci 3. Arachnologickej konferencie vo Východnej, exkurzia nádrž Čierny Váh


4. Arachnologická exkurzia, Pieniny, 14 júl 1999

* v rámci 18. európskeho arachnologického kolokvia v Starej Lesnej, exkurzia Prielom Dunajca

in work


3. Arachnologická exkurzia / 32. Arachnologická exkurze, xxx (Biele Karpaty),
26 jún–2 júl 1995

in work


2. Arachnologická exkurzia / 23. Arachnologická exkurze, xxx (Cerová vrchovina),
4–10 jún 1990

in work


1. Arachnologická exkurzia / 3. Arachnologická exkurze, motorest Šturec
(Malá a Veľká Fatra), 15–20 jún 1974

Kriváň 2020

Chľaba 2020

Leliansky les 2018

Hybická tiesňava 2018

Kováčov 2018

Burdov 2017

Zoborská lesostep 2017

Hranovnická dubina 2016

Popradské pleso 2015

Oravice 2014

Rožok 2013

Štrbské pleso 2008

Fenek 2007

Važecká jaskyňa 2006

Čierny Váh 2004

Gaderská dolina 1974
arachnida Expedície za pavúkovcami
arachnologické konferencie arachnologické dni arachnologické exkurzie
na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 17. september 2020