Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    konferencie    arachnodni    exkurzie SK UK


arachnida Arachnologické dni

Slovenskí a českí arachnológovia sa viac-menej pravidelne zúčastňovali terénnych exkurzií Slovenskej entomologickej spoločnosti nazvaných Entomologické dni. Pre mnohých mladých adeptov entomológie (a aj arachnológie) to bola jedinečná možnosť navštíviť atraktívne územia Slovenska a zaujímavé biotopy. Zároveň mali entomodni aj spoločenský význam pri nadväzovaní nových kontaktov a poznávaní nových zberateľských metód.

Od roku 1997 začala Arachnologická sekcia SES každoročne poriadať vlastné terénne exkurzie. V tom čase už mali Entomologické dni dlhoročnú tradíciu a od roku 2000 boli arachnologické exkurzie pravidelne zahŕňané do ročných plánov SES ako ďalšia terénna akcia pod oficiálnym menom „Arachnologické dni“. Slovenská entomologická spoločnosť prispievala finančne na cestovné pre organizátorov a na poštovné spojené s organizáciou. Arachnologické dni sa konali predovšetkým v tých orografických celkoch Slovenska, ktoré neboli dovtedy dostatočne prebádané.

Arachnologické dni si našli mnohých priaznivcov medzi slovenskými, ale aj českými a moravskými arachnológmi, a stali sa obľúbeným miestom ich spoločných výskumov. Časom aj naše arachnodni prešli svojím prirodzeným vývojom. Pôvodne to bola výhradne zberová exkurzia, kde sme sa snažili nazbierať čím viac materiálu z čím väčšieho počtu lokalít, často aj z relatívne vzdialených miest od miesta ubytovania. Po dlhodobom výskume v Cerovej vrchovine sa arachnodni do istej miery zmenili na spoločenskú udalosť so zberovými lokalitami v blízkom okolí miesta ubytovania a s voľnejším programom. Od roku 2016 arachnodni zaznamenali návrat k poznávaniu prírody a fauny širšieho okolia.

Počas svojej vedeckovýskumnej činnosti uskutočnila SARAS doteraz 24 terénnych exkurzií v rôznych orografických celkoch Slovenska, ktoré prispeli k poznaniu arachnofauny týchto, dovtedy málo neprebádaných území. Arachnodni, ako sa tieto akcie neoficiálne nazývajú, si našli mnohých priaznivcov medzi arachnológmi, a stali sa obľúbeným miestom ich spoločných výskumov.

 

mapa


24. Arachnologické dni, Slavec (Slovenský kras), 10–14 jún 2020


23. Arachnologické dni, Tešmak (Poilplie), 30 máj–2 jún 2019


22. Arachnologické dni, Vyšné Ružbachy (Spišská Magura), 21–24 jún 2018


21. Arachnologické dni, Chľaba-Kováčov (Burda), 15–18 jún 2017


20. Arachnologické dni, Horná Mariková-Vlkov (Javorníky), 22–26 jún 2016


19. Arachnologické dni, Šaštín-Stráže (CHKO Záhorie), 24–28 jún 2015


18. Arachnologické dni, Podspády (Belianske Tatry), 19–22 jún 2014


17. Arachnologické dni, Stankovany (Veľká Fatra), 19–22 jún 2013


16. Arachnologické dni, Hodruša-Hámre (Štiavnické vrchy), 20–24 jún 2012


15. Arachnologické dni, Demänovská dolina (Nízke Tatry), 24–28 jún 2011


14. Arachnologické dni, Iľanovská dolina (Nízke Tatry), 21–25 jún 2010


13. Arachnologické dni, Kopytovská dolina (Branisko), 22–26 jún 2009


12. Arachnologické dni, Kunovská priehrada (Myjavská pahorkatina), 23–27 jún 2008


11. Arachnologické dni, Rimavská Sobota (Cerová vrchovina), 20–24 máj 2007


10. Arachnologické dni, Rimavská Sobota (Cerová vrchovina), 4–8 jún 2006


9. Arachnologické dni, Rimavská Sobota (Rimavská kotlina), 19–23 jún 2005


8. Arachnologické dni, Kráľovský Chlmec, (CHKO Latorica), 31 máj–3 jún 2004


7. Arachnologické dni, Svit-Lopušná dolina (Kozie chrbty), 8–11 júl 2003

in work


6. Arachnologické dni, Domaša-Valkov (Ondavská vrchovina), 7–12 júl 2002

in work


5. Arachnologické dni, Námestovo (CHKO Horná Orava), 9–13 júl 2001


4. Arachnologické dni, Nová Sedlica (Bukovské vrchy), 20–24 jún 2000


3. Arachnologické dni, Nová Sedlica (Bukovské vrchy), 6–11 jún 1999


2. Arachnologické dni, horský hotel Poľana (Poľana), 7–10 jún 1998

in work


1. Arachnologické dni, Turzovka-Turkov (Kysuce), 29 jún–4 júl 1997

in work

Plešivecká planina (AD 2020)

Ryžovisko (AD 2019)

Haligovce (AD 2018)

Burdov (AD 2017)

Veľký Javorník (AD 2016)

Červený rybník (AD 2015)

Tatranská Javorina (AD 2014)

Podšíp (AD 2013)

Poludnica (AD 2010)

hrad Branč (AD 2008)

Steblová skala (AD 2007)

Vereš (AD 2005)

Malý Horeš (AD 2004)

sedlo Tabličky (AD 2003)

Zborovský hrad (AD 2002)

Mútne (AD 2001)

Stužica (AD 1999)

Kelčovské lúky (AD 1997)
arachnologické konferencie arachnologické dni arachnologické exkurzie
na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 15. august 2020