Folia faunistica Slovaca
ISSN 1335 7522
eISSN 1336 4529
o časopise FFS archív článkov redakčná rada pokyny pre autorov stará stránka FFS


in work

najnovšie články

Košťál M, 2023. Weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Anthribidae, Platypodinae and Scolytinae) of the Cerová vrchovina Highlands, with remarks on range-expanding species, p. 1–55.
© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 10. júl 2023