Folia faunistica Slovaca
ISSN 1335 7522
eISSN 1336 4529
o časopise FFS archív článkov redakčná rada pokyny pre autorov stará stránka FFS


ročník 1

Matis D, 1996. Predhovor editora [Editorial], p. 1.

Matis D, Tirjaková E & Stloukal E, 1996. Nálevníky (Ciliophora) v databanke fauny Slovenska [Ciliophora in the database of Slovak fauna], p. 3–38.

Holecová M & Zach P, 1996. Prehžad fauny chrobákov (Coleoptera) žijúcich na duboch na území Slovenska [A survey of the beetle fauna living on oaks in Slovakia], p. 39–52.

Beláková A, 1996. Prehžad ohrozených a vzácnych druhov včiel na Slovensku [Survey of threatened and rare species of bees in Slovakia], p. 53–58.

Kulfan M & Kulfan J, 1996. Rozšírenie a ochrana vretienkovitých (Lepidoptera, Zygaenidae) na Slovensku [Distribution and conservation of burnets (Lepidoptera, Zygaenidae) in Slovakia], p. 59–68.

Kocian ź, 1996. Zoznam vtáčích druhov subalpínskeho stupňa Západných Tatier - Roháčov za posledných 120 rokov [List of bird species occurring in the subalpine zone of the Západné Tatry - Roháče Mountains over the past 120 years], p. 69–75.

Holecová M, Petryszak B, Skalski T & Paœnik G, 1996. Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) okolia Novej Sedlice (Bukovské vrchy) [Apionidae (Coleoptera: Curculionoidea) in environments of Nová Sedlica (Bukovské vrchy Hills, Eastern Carpathians)], p. 76–80.

in work

ročník 28

Košál M, 2023. Weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Anthribidae, Platypodinae and Scolytinae) of the Cerová vrchovina Highlands, with remarks on range-expanding species, p. 1–55.

 
Š 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 13. júl 2023